Контакти

Адрес:

Farmet a. s.

Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
Czech Republic

Централната информация за връзката:

Телефон: +420 491 450 111
Е-мейл: farmet@farmet.cz

Идентификационен номер:

ЕИК: 46504931
Данъчен №: CZ46504931

GPS: N 50°23.66640', E 16°2.09307'

Фирмата е регистрирана в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове, раздел Б, вложка № 653.

Раздел Земеделска техника

Търговски отдел - машини

Телефон: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
Е-мейл: dzt@farmet.cz

Търговски отдел - резервни части

Мобил: +420 770 199 793
Fax: +420 491 450 136
Е-мейл: nd@farmet.cz

Склад – издаване на поръчаните резервни части

Hotline (уикенд, празник)
+420 491 450 801

Сервис

Hotline: +420 491 450 802
Fax: +420 491 450 136
Е-мейл: serviszt@farmet.cz

Раздел Oil & Feed Tech

Tърговски отдел

Телефон: +420 491 450 158
Fax: +420 491 450 129
Е-мейл: oft@farmet.cz

Грижа за клиентите

Телефон: +420 491 450 161
ooVoo: FARMET_CTP
Е-мейл: servis_oft@farmet.cz

Сервис

Телефон: +420 491 450 161
Е-мейл: servis_oft@farmet.cz

Отдел личен състав и секретариат
на генералния директор

Отдел личен състав

Телефон: +420 491 450 128
Fax: +420 491 450 176
Е-мейл: personal@farmet.cz

Секретаиат на генералния директор

Телефон: +420 491 450 100
Fax: +420 491 450 176
Е-мейл: farmet@farmet.cz 

Отдел покупки

Мобил: +420 778 703 752
Fax: +420 491 450 111
Е-мейл: nakup@farmet.cz

Счетоводен отдел - фактуриране

Телефон: +420 491 450 114
Е-мейл: faktury@farmet.cz

Имате ли някакви въпроси? Свържете се с нас.