16.02.2019

Tehnologia presării semințelor oleaginoase și influența acesteia asupra valorii nutrețurilorÎn revista „ Aktualnii Agrosystemy“ – Federația Rusă, în februarie, a fost publicat un articol interesant cu tema: Tehnologia procesării semințelor oleaginoase și influența acesteia asupra valorii nutrețurilor.”  

Articolul a fost creat în colaborarea companiei Farmet a.s. cu Facultatea de Agrobiologie, Alimentație și Resurse Naturale de la Universitatea Agricolă Cehă din Praga.

Tratamentul pur mecanic al semințelor oleaginoase devine din ce în ce mai popular, în special pentru procesatorii mici și mijlocii, care prelucrează produselor agricole locale. În trecut, eforturile producătorilor erau îndreptate în două direcții. Scopul primei direcții a fost acela de a asigura cel mai mare randament de ulei prin presarea la cald. A doua direcție a fost axată pe uleiul de înaltă calitate, cu conținut ridicat de vitamine, enzime, antioxidanți și cu nivel scăzut de fosfolipide. Pentru realizarea acestui scop, se utilizează tehnologia de presare la rece, unde uleiul are o calitate ridicată, dar cu un randament mai scăzut.

În prezent, se pune accentul din ce în ce mai mult pe calitatea turtelor ca materie primă pentru utilizarea în nutrețuri și în alimentare. Scopul procesării semințelor oleaginoase este de a asigura cea mai bună digestibilitate a turtelor. Pentru atingerea acestui scop este cel mai eficient să se utilizeze tehnologia de extrudare, care aduce un șir de beneficii procesului de presare. În procesul extrudării, structurile celulare sunt perturbate, ceea ce crește randamentul de ulei în procesul ulterior de presare. De asemeni, ajută și la sterilizarea semințelor prin distrugerea germenilor (bacterii, mucegaiuri  și alți dăunători) și o reducere semnificativă a conținutului de substanțe antinutriționale. Toate acestea conduc la o creștere semnificativă a digestibilității turtelor extrudate atât pentru monogastrii (atingerea digestibilității maxime datorată simplificării structurii proteinelor de denaturare), cât și a poligastrilor (crearea efectului proteinei de by-pass).

Articolul original îl găsiți în anexa de mai jos.