Despre noi

Prezentarea companiei

Compania Farmet este o societate cehă care se dezvoltă dinamic şi care activează în domeniul dezvoltării, producţiei, comercializării şi service-ului pentru utilaje agricole de prelucrare a solului şi semănat, precum şi de prelucrare a plantelor oleaginoase, a uleiurilor vegetale şi de producţie a furajelor.

Marca Farmet:

  • orientată către produse de înaltă calitate cu înalte valori utile
  • produse competitive la nivel mondial
  • utilizabilă în întreprinderi agricole şi de procesare de înaltă productivitate

Produse cu soluţii tehnice unice

Produsele şi tehnologiile proprii sunt concepute în strânsă colaborare cu specialiştii Farmet, cu clienţii finali, cu instituţiile de cercetare şi cu universităţile. Produsele marca Farmet sunt caracterizate prin soluţii tehnice unice, unele dintre ele fiind protejate prin patente. Obiectivul acestor colaborări nu-l reprezintă numai creşterea calităţii şi valorii propriilor produse, dar şi îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie, productivitatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător.

Creşterea valorii utile produselor şi întărirea competitivităţii acestora

Investiţiile major în modernizarea spaţiilor de producţie sunt o garanţie a dezvoltării pe viitor în domeniul calităţii şi al noilor tehnologii de fabricaţie productive. Obiectivul companiei îl reprezintă creşterea valorii utile produselor şi întărirea competitivităţii lor pe toate pieţele de desfacere, creşterea confortului pentru utilizatori, creşterea securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător.

Construim treptat o reţea mondială de parteneri de afaceri, de reprezentanţi comerciali şi de dealeri, care să asigure şi lucrările de service şi livrarea pieselor de schimb. Exportăm cu succes utilajele şi tehnologiile marca Farmet în aproape toate ţările din Europa, în Asia şi în America de Nord.

Continuăm să dezvoltăm şi să consolidăm echipele noastre de colaboratori, atât în domeniul cercetării şi dezvoltării, al marketingului, vânzării şi serviciilor pentru clienţi, cât şi în propria producţie.

Voi continua să depun eforturi pentru a consolida cultura corporativă Farmet, orientată către respectul faţă de clienţi şi către promovarea inovaţiilor.

Ing. Karel Žďárský
director general şi preşedinte al consiliului de administraţie

Misiunea noastră

Dintre obiectivele noastre principale, pe care dorim să le atingem în domeniu, fac pare în special:

  • Căutarea, descoperirea şi oferirea către clienţii din toată lumea a celor mai eficiente modalităţi şi procedee complexe de soluţionare a operaţiunilor tehnologice aplicabile în domeniul nostru de activitate, care să le genereze profit şi să le amortizeze rapid investiţiile.
  • În acelaşi timp, dorim să punem accentul pe economiile de energie şi pe protecţia mediului.
  • Dorim să dezvoltăm, să fabricăm şi să livrăm utilaje şi tehnologii cu utilitate profesională chiar şi în cele mai grele condiţii.
  • Farmet este un partener al agriculturii şi industriei alimentare moderne.

Despre secția OFT

Farmet a.s. - departamentul OIL & FEED TECH este unul dintre cei mai importanți furnizori de utilaje tehnologice din domeniul prelucrării semințelor oleaginoase, uleiurilor vegetale și furajelor. În cei 25 de ani de experiență, am câștigat numeroase cunoștințe și experiență practică în domeniu pe care o aplicăm în realizarea tehnologiei pentru clienții noștri. Know-how-ul Farmet se află în sistemul de proiectare și în tehnologia de producție a preselor cu șnec rotativ pentru semințe oleaginoase și a extruderelor pentru furaje, acestea constituind baza tehnologiei noastre.

Mai presus de orice, suntem o firmă de inginerie cu secție proprie de dezvoltare și cercetare, cu cunoștințe vaste în ceea ce privește prelucrarea produselor agricole și modul de procesare corespunzătoare (termică, mecanică etc.). Fabrica noastră de producție este dotată cu cele mai moderne tehnologii de producție a utilajelor. Rezultatul colaborării excelente între cercetare, dezvoltare și producție se vede în calitatea excelentă a produselor Farmet.

Prioritatea muncii noastre este utilizarea know-how-ului Farmet pentru proiectarea și realizarea utilajelor pe care le oferim și le livrăm clientului complet. Colaborarea noastră cu clientul nu se termină o dată cu instalarea și cu punerea în funcțiune a utilajului, ci continuă prin serviciile pentru clienți.

Echipa noastră este formată din specialiști din diferite domenii care colaborează pentru a crea valoare pentru clienți, luând în considerare dorințele și condițiile acestora. Prin comunicarea cu clientul ajungem la cel mai bun rezultat și reușim să îndeplinim așteptările clientului – tehnologie de calitate cu amortizare bună.

Eforturile noastre converg pentru a oferi tehnologia optimă pentru folosirea producției locale de plante oleaginoase, cereale și alte produse agricole ca furaje, dar și pentru uz alimentar. Acolo unde este eficient, și pentru folosirea biomasei pentru a produce energie.

În propria producție, precum și în proiectarea utilajelor tehnologice, firma acordă o atenție deosebită economiei de energie și funcționării pe baza principiilor ecologice. Acordăm prioritate tehnologiilor care protejează mediul înconjurător și care păstrează cel mai bine calitățile nutritive, fără adaosuri chimice.

Producere OFT

Pe lângă tehnologia de inginerie obişnuită, fabrica de producţie dispune de dotări speciale pentru producerea elementelor din presele cu şnec şi din extrudere. Producția spirelor de şnec, constrictoarelor şi elementelor de modelare de diferite forme şi din diferite materiale este asigurată e cele mai moderne utilaje CNC. Echipamentele şi utilajele cheie pentru tehnologiile Farmet sunt produse în fabrica mamă.

În cooperare cu alte departamente, secţia noastră şi institutul de producţie cresc în mod constant eficienţa de producţie, în vederea obţinerii unor parametrii mai buni pentru clienţi, pentru a creşte durata de viaţă a componentelor livrate, luând totodată în considerare costurile de producţie. Se folosesc rezultatele proprii din dezvoltarea tehnologiilor de aplicare a unor straturi foarte rezistente la abraziuni pe piesele lucrative şi finisarea lor cu precizie.

Pentru fiecare componentă se folosesc materiale de calitate prelucrate cu profesionalism. Acordăm o atenţie specială selectării materialelor de calitate excepţională care sunt apoi perfecţionate prin prelucrare termică.

Produsele finale sunt apoi aranjate conform specificaţiilor individuale, pentru diferite culturi şi proiecte şi asamblate cu piesele achiziţionate pentru a forma tehnologia complexă ce urmează a fi livrată.

Înalta calitate a echipamentelor şi utilajelor livrate este asigurată de sistemul corespunzător de măsurare şi control al componentelor.

Calitatea este esenţa muncii noastre şi una dintre priorităţile companiei.

Cercetare și dezvoltare OFT

Propria secţie de cercetare şi dezvoltare, eficienţa deosebită, tehnologia de producţie performată şi angajaţi calificaţi pe toate poziţiile reprezintă bazele filosofiei firmei noastre.

Motto-ul nostru: The effective technology and complex services.

Echipa de cercetare şi dezvoltare OFT este formată din experţi în diferite profesii şi este specializată în  soluţii inovatoare pentru a produce tehnologii eficiente pentru:

  • obţinerea uleiurilor vegetale
  • producerea de furaje
  • prelucrarea uleiurilor

Pentru a sprijini cercetarea şi dezvoltarea, compania a construit un laborator unicat pentru studiul proprietăţilor reologice ale semințelor oleaginoase şi ale altor produse agricole. Aici sunt studiate caracteristicile fiecărui tip de sămânţă sub acţiunea presiunilor şi temperaturilor înalte care simulează mediile din presele cu şnec şi din extrudere. Cunoştinţele teoretice sunt ulterior verificate în camera de testare pentru presare şi extrudare, construită chiar în incinta companiei.

Câştigăm experienţă şi din colaborarea cu clienţii care ne oferă cantităţi enorme de date pentru analize şi propuneri inovatoare.

Echipele noastre interdisciplinare colaborează cu universităţi şi institute de cercetare renumite şi caută constant soluţii noi şi inovatoare lucrând totodată la îmbunătăţirea produselor existente. În cadrul procesului propriu de producţie şi în proiectarea utilajelor tehnologice suntem atenţi la economisirea energiei şi la funcţionarea ecologică.

Dorinţele clienţilor noştri ne provoacă să devenim mai buni.

Engineering

Cunoştinţele obţinute prin cercetare şi dezvoltare, precum şi vasta experienţă practică sunt aplicate în realizarea soluţiilor individuale pentru clienţi. Pentru fiecare client propunem tehnologia optimă luând în considerare condiţiile clientului, inclusiv prelucrarea propunerilor pentru instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului.

Livrările complexe ale utilajelor tehnologice sunt asigurate de o echipă de specialişti din diferite domenii astfel încât soluţia finală să îndeplinească toate cerinţele clienţilor. Livrările utilajelor cuprind prelucrarea proiectelor de diferite grade, de la studiul iniţial până la documentarea situaţiei reale.

În ceea ce priveşte pregătirile de construcţie preferăm colaborarea cu o firmă de construcţie locală - cu firma de proiectare a investitorului. Împreună propunem cea mai bună dispunere a utilajelor tehnologice luând în considerare spaţiile existente sau construirea unei fabrici noi.

Propunerea noastră conţine tehnologia complexă, inclusiv amplasarea acesteia, legăturile logistice şi modul de conectare la mijloacele de transport şi la sursele de energie. Utilajele tehnologice livrate sunt prevăzute cu sistem de măsurare, reglare şi control automat utilizând cele mai moderne instrumente de vizualizare, diagnosticare şi administrare la distanţă (FIC Farmet Intelligent Control).

La cererea clientului asigurăm instalarea şi punerea în funcţiune a utilajului. Un aspect important este instruirea personalului clientului care se realizează în câteva etape şi pe câteva niveluri. Instruirea personalului tehnic de producţie şi a conducerii personalului, precum şi instructajul personalului care lucrează cu utilajul sunt componente importante ale serviciilor livrate în cadrul tehnologiei Farmet.

Suportul tehnic ulterior se realizează online prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare prin internet, direct de la centrul tehnic Farmet. Operatorii au posibilitatea de a comunica direct cu managerii produsului care oferă sprijin pentru funcţionarea utilajului. Service-ul este asigurat de centrele de service sau direct de specialiştii Farmet.

Această abordare complexă este apreciată în mod deosebit de clienţii noştri şi reprezintă motivul pentru care aceştia apelează la serviciile noastre în mod repetat.

Prezentarea diviziei Utilaje agricole

Divizia de utilaje agricole se ocupă cu dezvoltarea, fabricarea şi vânzarea de utilaje agricole, în special de prelucrare a solului şi de semănat. Este vorba despre o gamă largă de utilaje, în cea mai mare parte dezvoltate şi construite de către noi, destinate pentru producţia agricolă modernă (cultivatoare de adâncime cu brăzdare şi cu discuri, combinatoare de pregătire a patului germinativ, scarificatoare şi cultivatoare, semănători, rezervoare de dejecţii, tăvălugi, compactoare).

În Cehia sunt o mulţime de întreprinderi agricole şi ferme de diferite mărimi, care lucrează pe diferite tipuri de soluri, de la cele uşoare, nisip oase, până la cele grele, argiloase, de la câmpie până în zonele submontane. Aceste condiţii de sol şi climatice variate necesită o gamă largă de soluţii tehnologice, care ne permit să dezvoltăm cu succes utilaje pentru pieţele din Europa şi din Asia.

Oferim soluţii eficiente şi fiabile pentru prelucrarea solului şi pentru semănat, pentru întreprinderi mari şi pentru ferme mai mici, cu lăţimi de lucru de la 2 până la 16 metri. Pentru compania noastră, fiecare client este important şi reprezintă o sursă de inspiraţie.

Compania Farmet își exportă cu succes produsele în 20 de țări din Europa, Asia, America de Nord, Africa și Oceania. În toate ţările în care exportă, Farmet îşi comercializează produsele printr-o reţea amplă de dealeri, în continuă dezvoltare. Dacă doriţi să deveniţi partener de afaceri al Companiei Farmet şi să oferiţi produsele marca Farmet în ţara dvs., vă rugăm să vă informaţi despre condiţiile unei posibile colaborări prin e-mail.

Premii obţinute

De la înfiinţarea sa, compania Farmet a.s. a primit o serie întreagă de premii importante. Toate premiile primite reprezintă pentru noi obligaţia de a ne îmbunătăţii în permanent toate procesele.

 Medalia comemorativă a Guvernatorului Regiunii Hradec Králové

2015

Organizatorul concursului: Regiunea Hradec Králové
Premiu: Medalia comemorativă a Guvernatorului Regiunii Hradec Králové

 2014 - CZECH BUSINESS PIKES

2014

Organizatorul concursului: Coface Czech
Concurs: CZECH BUSINESS PIKES
Clasare: Locul 3. în Regiunea Hradec Králové

 2014 - Managerul anului

2014

Organizatorul concursului: Asociaţia managerilor din Cehia
Concurs: Managerul anului
Clasare: Ing. Karel Žďárský ales managerul anului 2013

 2014 - Grand Prix Techagro Brno

2014

Expoziţie: Techagro Brno
Premiu: Grand Prix
Premiu obţinut de Semănătoarea cu discuri Falcon 6

2013 - Premiul exportatorului DHL Unicredit 

2013

Organizatorul concursului: Střední podnikatelský stav (Statutul Antreprenorului Mediu)
Concurs: Premiul exportatorului DHL Unicredit
Categorie: exportator mediu Cehia
Clasare: Locul 3.

 

2013

Organizatorul concursului: Coface Czech
Concurs: CZECH BUSINESS PIKES
Clasare: Locul 2. în Regiunea Hradec Králové

 2013 - Čekia Stability Award

2013

Organizatorul concursului: Bisnode
Concurs: Čekia Stability Award
Clasare: rating de credit AAA

2012 - Medalia de argint 

2012

Expoziţie: Techagro Brno
Organizator: Zemědělský týdeník (Săptămânalul agricultorului)
Premiu: Medalia de argint
Exponat premiat: secţia rabatabilă a grapei cu discuri Softer 11

 2011 - Medalie de aur

2011

Expoziţie: Expoziţia naţională de tehnică agricolă
Premiu: Medalie de aur
Exponat premiat: cultivatorul de adâncime Triolent TX 300

 2010 - Spicul de aur

2010

Expoziţie: Země živitelka (Pământul - hrana noastră) České Budějovice
Premiu: Spicul de aur
Exponat premiat: Procedeu tehnologic pentru semănat şi fertilizare a plantelor agricole - semănătoarea cu brăzdare Excelent Premium 6

6

 2010 - Grand Prix Techagro Brno

2010

Expoziţie: Techagro Brno
Premiu: Grand Prix
Exponat premiat: procedeu tehnologic pentru semănat şi fertilizare a plantelor agricole - semănătoarea cu brăzdare Excelent Premium 6

 2009 - Firma anului

2009

Organizatorul concursului: Hospodářské noviny
Concurs: Firma anului
Clasare: Locul 1.  în Regiunea Hradec Králové şi Locul 1. în Republica Cehă

 2008 - Premiul exportatorului DHL Unicredit

2008

Organizatorul concursului: Střední podnikatelský stav (Statutul Antreprenorului Mediu)
Concurs: Premiul exportatorului DHL Unicredit
Categorie: exportator mediu Cehia
Clasare: Locul 2.

 2008 - Firma anului

2008

Organizatorul concursului: Hospodářské noviny
Concurs: Firma anului
Clasare: Locul 3. în Regiunea Hradec Králové

 2008 - Domnul Karel Žďárský Sr. a fost premiat pentru întreaga contribuţie în agricultură.

2008

Organizatorul concursului: Camera de agricultură din Cehia
Premiu: Domnul Karel Žďárský Sr. a fost premiat pentru întreaga contribuţie în agricultură.

 2008 - Antreprenorul anului

2008

Organizatorul concursului: Agenţia Ernst & Young
Concurs: Antreprenorul anului
Clasare: Locul 1.  în Regiunea Hradec Králové şi finalist al concursului în Republica Cehă

 2007 - Premiul exportatorului DHL Unicredit

2007

Organizatorul concursului: Střední podnikatelský stav (Statutul Antreprenorului Mediu)
Concurs: Premiul exportatorului DHL Unicredit
Categorie: exportator mediu Cehia
Clasare: Locul 4.

 2005 - Spicul de aur

2005

Expoziţie: Země živitelka (Pământul - hrana noastră) České Budějovice
Premiu: Spicul de aur
Exponat premiat: grapă cu discuri Disker 4,5

 2005 - Zlatý Přerov

2005

Expoziţie: Expoziţia naţională de tehnică agricolă
Premiu: Zlatý Přerov
Exponat premiat: grapă cu discuri Disker 4,5

 2004 - Grand Prix

2004

Expoziţie: Techagro Brno
Premiu: Grand Prix
Exponat premiat: semănătoarea cu discuri Excelent 6

 2001 - Spicul de aur

2001

Expoziţie: Země živitelka (Pământul - hrana noastră) České Budějovice
Premiu: Spicul de aur
Exponat premiat: cultivatorul de adâncime Hurikán HX 600

 1997 - Spicul de aur

1997

Expoziţie: Země živitelka (Pământul - hrana noastră) České Budějovice
Premiu: Spicul de aur
Exponat premiat: tractor de scule Fargo

 1995 - Czech Made

1995

Organizatorul concursului: Asociaţia pentru premiul Republicii Cehe pentru calitate
Premiu: Czech Made
Exponat premiat: combinator pregătire pat germinativ Kompaktomat

 1994 - Grand Prix Techagro Brno

1994

Expoziţie: Techagro Brno
Premiu: Grand Prix
Exponat premiat: plug reversibil PV 45

 1993 - Spicul de aur

1993

Expoziţie: Země živitelka (Pământul - hrana noastră) České Budějovice
Premiu: Spicul de aur
Exponat premiat: plug reversibil PV 45

Aveți întrebări? Contactați- ne.

25 de ani ai companiei Farmet

Istoria companiei Farmet a.s.