Ettevõtte tutvustus

Ettevõtte tutvustus

Farmet a. s. on dünaamiliselt arenev Tšehhi firma, mis arendab, toodab, müüb ja teenindab maa harimiseks ja külvamiseks mõeldud põllumajandusmasinaid ning õliviljade ja taimeõlide töötlemise ning loomasöötade valmistamise tehnoloogiaid.

Kaubamärk Farmet:

  • on orienteeritud kõrge kvaliteedi ja kasutusväärtusega toodetele
  • esindab üleilmselt konkurentsivõimelisi tooteid
  • leiab kasutust väga produktiivses põllumajanduses ja töötlevas tööstuses

Ainulaadse tehnilise lahendusega tooted

Farmeti spetsialistid loovad tooteid ja tehnoloogiaid tihedas koostöös lõppklientide, uurimisasutuste ja kõrgkoolidega. Kaubamärgiga Farmet tooted paistavad silma ainulaadsete tehniliste lahenduste poolest, millest terve rida on patenteeritud. Edasise arengu eesmärk on lisaks oma toodete kvaliteedi tõstmisele ja lisandväärtuse suurendamisele ka tootmistehnoloogiate, tööviljakuse ja -ohutuse ning keskkonnakaitse parandamine.


Lisandväärtuse suurendamine ja konkurentsivõime tugevdamine

Märkimisväärsed investeeringud arendustöösse ja nüüdisaegsesse tootmisesse tagavad kvaliteedi jätkuva kasvu ja uute produktiivsete tootmistehnoloogiate loomise. Eesmärk on toodete lisandväärtuse edasine tõstmine ja nende konkurentsivõime suurendamine kõigil turgudel, kasutajate mugavuse ja tööohutuse parandamine ning keskkonnakaitse.

Loome järk-järgult partneritest, müügiesindajatest ja edasimüüjatest koosnevat üleilmset müügivõrku, mis pakub ka teenindust ja tarnib varuosi. Ekspordime kaubamärgiga Farmet masinaid ja tehnoloogiaid enamikku Euroopa riikidesse, Aasiasse ja Põhja-Ameerikasse.

Arendame oma meeskondi ja tugevdame neid pidevalt nii uurimis- ja arendustöö kui ka turunduse, müügi ja klienditeeninduse ning tootmise valdkonnas.

Püüame pidevalt tugevdada Farmeti firmakultuuri, mille keskmes on lugupidamine klientide suhtes ja uuendusmeelsus.

Ing. Karel Žďárský
peadirektor ja juhatuse esimees

Ettevõte on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile.


Meie kutsumus

Meie peamised eesmärgid oma tegevusvaldkonnas on eelkõige järgmised:

  • Otsida, avastada ja pakkuda klientidele kogu maailmas kõige tõhusamaid kompleksseid viise ja protseduure tehnoloogiliste operatsioonide lahendamiseks meie tegevusvaldkonnas ning võimaldada oma klientidel nii oma investeeringud ja tulu kiiresti tagasi saada.
  • Lähtuda seejuures energia ja keskkonna säästmisest.
  • Arendada, valmistada ja tarnida masinaid ja tehnoloogiaid profikasutuseks kõige keerulisemates tingimustes.
  • Farmet on nüüdisaegse põllumajanduse ja toiduainetetööstuse partner.
Kas teil on küsimusi? Võtke meiega ühendust,