Külvamine

Kõigi levinud kultuuride külvamine koos mulla külvieelse harimisega.

Maa eelharimisega külvikud

Külvamine asendatavate moodulitega varustatud võimsate kombikülvikutega.

Haritud mulla jaoks mõeldud külvikud

Täppiskülvikud

Laiarealiste kultuuride täppiskülv koos väetamisega.

Peenseemnekülvik

Peene seemne külvamine külvikute ja mullaharimismasinatega.