Külvamine

Kõigi levinud kultuuride külvamine koos mulla külvieelse harimisega.

Pneumokülvikud

Külvamine lihtsa konstruktsiooniga kergete külvikutega.

Maa eelharimisega külvikud

Külvamine asendatavate moodulitega varustatud võimsate kombikülvikutega.

Täppiskülvikud

Laiarealiste kultuuride täppiskülv koos väetamisega.

Peenseemnekülvik

Peene seemne külvamine külvikute ja mullaharimismasinatega.