Kompaktkülvik Falcon Compact

Kompaktkülvik Falcon CompactKompaktkülvik Falcon CompactKompaktkülvik Falcon Compact

Tehnoloogia

Falcon Compact: Laiad rehvid, 125 / 167 mm reavahega külv

Falcon Compact: Kitsad rehvid, 150 mm reavahega külv

1 Mulla tasandamine. Täpselt tasandatud mullapind võimaldab hiljem pinnase ühtlast kobestamist ja külvi.
2 Pinnase eeltöötlemise tsoon. Pinnase ettevalmisamist külviks saab teha erinevate harimisvahenditega, kas külvisügavuse ulatuses või kuni 20 cm sügavuselt ribadena. Pinnase eeltöötlus tagab õhutamise, tasandamise ja optimaalse kobestamise. Samuti on taimejääkide ühtlase hajutamise.
3 Külvieelsed tihendusrattad, mis tagavad värskelt kobestetud pinnase vajaliku tihendamise. Õigesti tihendatud mullas on tagatud niiskuse tõus mullapinnale isegi kuivades tingimustes.
4 Topeltketastega külvikud loovad tõhusalt tihendatud külvipinna (V-soone) ja panevad seeme täpselt vajaliku sügavusele. Tänu kõrgele seemendisurvele saab kuni 70% masina massist üle viia seemendiketastele. Tihendatud külvialus ja V-soon tagavad seemnete suurepärase kontakti pinnasega ning idanemiseks vajaliku niiskusega.
5 Külvise tihendamine. Kummist koopeerraratas surub V-soone kokku ja vajutab seemne kahelt poolt mullaga kinni. Taimede hõlpsaks tärkamiseks on seemne kohal vaba ruumi.
6 Tagaäke. Integreeritud äke tagab suurepärase seemnekatte ja täpse pinnase tasandamise.

Tehnika

Kompaktkülvik Falcon Compact

 1. Kaherealine eelhariv kettasektsioon.
 2. Rehvrull mulla optimaalseks tihendamiseks.
 3. Kahekettalised seemendid fikseeritud sammuga 125 / 150 / 167 mm.

Falcon Compact on mõeldud kõigi levinud kultuuride külvamiseks ettevalmistamata mulda reavahega 125 / 150 / 167 mm, nagu seda on suurem osa tera- ja kaunvilju, haljasväetis, aga ka mõned ristikulised ja õliviljad.

Falcon Compact tagab ühe ülesõiduga mulla külvieelse ettevalmistamise, külvivao ettevalmistamise, mulla järeltihendamise ja töökindla külvamise laias koguse vahemikus 0,5–350 kg/ha.

Falcon Compact on mõeldud kõigi levinud kultuuride külvamiseks ettevalmistamata mulda reavahega 125 / 150 / 167 mm, nagu seda on suurem osa tera- ja kaunvilju, haljasväetis, aga ka mõned ristikulised ja õliviljad.

Falcon Compact tagab ühe ülesõiduga mulla külvieelse ettevalmistamise, külvivao ettevalmistamise, mulla järeltihendamise ja töökindla külvamise laias koguse vahemikus 0,5–350 kg/ha.

Suur võimsus ja kvaliteetne töö

 • Väike veotakistus tänu väikesele massile.
 • Vähe seisakuid kolu täitmiseks tänu suurele mahule.
 • Kiire ümberpööramine põllu servas tänu lühikesele ja kompaktsele konstruktsioonile.
 • Täpne sügavuse hoidmine koos mulla ühtlase tihendamisega.
 • Pinna tasandamine ja tihendamine enne iga seemendit.
 • Väike veotakistus tänu väikesele massile.
 • Vähe seisakuid kolu täitmiseks tänu suurele mahule.
 • Kiire ümberpööramine põllu servas tänu lühikesele ja kompaktsele konstruktsioonile.
 • Täpne sügavuse hoidmine koos mulla ühtlase tihendamisega.
 • Pinna tasandamine ja tihendamine enne iga seemendit.

Kerge, ent tugev konstruktsioon

Väga tugevast terasest eXtra STEEL line konstruktsioon tagab tänu selle suurele elastsusele ja masina väikesele massile masina pika kasutusaja ka kõige raskemates tingimustes.

Massiivne ja kompaktne konstruktsioon
Kompaktne lühendatud (mittekokkupandav), ent tugev konstruktsioon.
Hooldevabad laagrid
Kõigi 490 mm läbimõõduga ketaste hooldusvabad laargid ja vannasekinnitused tagavad masina töö ilma vajaduseta määrimise järele ja neil on kummist kaitse ülekoormuse eest.
Seemendite hooldevabad kinnitused
Seemendivannaste vastupidavad ja hooldusvabad kinnitused ja kummist leevendid tagavad maapinnaga kohandumise ja kaitsevad ülekoormuse eest.
Suur külvisepunker
Üheosalisele 2 800─5 000-liitrisele kolule on mugav juurdepääs ja selle täitmisava on suur.

Lihtne kasutamine

Tänu minimaalsele hulgale reguleerimis- ja määrimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

 • Hõlbus külvisügavuse, seemendisurve ja külviannuse määramine.
 • Intuitiivselt juhitav lihtne elektrooniline süsteem.
 • Minimaalselt reguleerimiskohti.
 • Minimaalselt määrimiskohti.
Reguleeritav seemendisurve
Seemendite surve on hüdrauliliselt sujuvalt reguleeriv.
Eelhariva sektsiooni töösügavuse reguleerimine
Töösügavuse lihtne reguleerimine vastavalt ülevaatlikule tabelile kolvivardale paigaldatavate piiravate seibide abil.
Reguleeritavad küljepiirded
Vertikaal- ja pikisuunas reguleeritavad küljepiirded tasandavad haritud mulda ja võimaldavad eri sõite sujuvalt ühendada.
Sügavuse ja surve reguleerimine
Järeläkke sügavuse ja surve patenteeritud reguleerimine ühe sammuga.
Lihtne kolu külvisega täitmine
Lai ja pikk teenindusplatvorm kolu ohutuks ja mugavaks külvisega täitmiseks.
Dosaator Farmet
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator.

Nutikalt lahendatud masina konstruktsioon

Külvisügavuse seadmine
Võimalik on seadistada erinev külvisügavus paaris- ja paarituarvulistel seemenditel.
Külvieelne ettevalmistamine
Kaherealine eelhariv kettasektsioon tasandab mulla pinna ristsuunas veatult ja kobestab mulla kuni külvivao sügavuseni.
Mulla optimaalne tihendamine
Enne iga seemendit on rull, mis koosneb kergetest rehvidest suurusega 7,5 * 16 / 420/55 R 17. Rehvidel on spetsiaalne disain, mis takistab niiske mulla külgekleepumist.
Kahekettalised seemendid
Tänu end tõestanud konstruktsioonile tungivad need väga hästi mulda ka siis, kui see sisaldab palju taimejääke, ning tagavad koos surverattaga ettenähtud sügavusele külvamise.
Kahe kettaga vannased
Eelhariva sektsiooni kettad paiknevad paaris ühel vannasel. Tugev kinnitus ja lai kummisleevendi kaitseb tööorganeid kindlalt kahjustumise eest.
Kompaktne disain
Kompaktne konstruktsioon on ühtlasi lihtsam ja kergem, samas kui on täidetud kõrged nõudmised masina tugevusele ja vastupidavusele ka kõige raskemates tingimustes.

Väetise silinderdosaatorid

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Falcon 3 Compact Falcon 4 Compact Falcon 4 FIX Compact Falcon 6 Compact Falcon 7,2 Compact
Töölaius mm 3 000 4 000 4 000 6 000 7 200
Transpordilaius mm 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Transpordikõrgus mm 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Masina kogupikkus mm 7 000  7 000 7 000  7 000 7 000
Töösügavus mm 0─100 0─100 0─100 0─100 0─100
Kolu maht ilma väetamiseta l 2 800 2 800 2 800 4 000 4 000
Kolu maht väetamisega
(jaotus 40 : 60)
l 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000
Kolu täitmiskõrgus mm 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600
Täitmisava suurus mm 520 x 1920  520 x 1920 520 x 1920  520 x 1920 520 x 1920
Seemendite arv tk 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24 32 / 26 / 24 48 / 40 / 36 58 / 48 / 43
Reavahe 2 mm 125 / 150 / 167 125 / 150 / 167 125 / 150 / 167 125 / 150 / 167 125 / 150 / 167
Seemendisurve kg 50–120 50–120 50–120 50–120 50–120
Ketaste arv tk 23 31 31 46 55
Külviketaste läbimõõt mm 355 355 355 355 355
Tööjõudlus ha/h 3─4,5 4─6 4─6 6─9 7,2─11,3
Veovahend 1 kW
hj
88
120
103
140
103
140
130
195
155
215
Töökiirus km/h 10─20 10─20 10─20 10─20 10─20
Maksimaalne transpordikiirus 3 km/h 25 25 25 25 25
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 6 6 6 6 6
Rehvide suurus – transport   7,5 * 16
420/55 R 17
7,5 * 16
420/55 R 17
7,5 * 16
420/55 R 17
7,5 * 16
420/55 R 17
7,5 * 16
420/55 R 17
Hüdrauliliste ahelate arv / rõhk baari  2 / 210  2 / 210 2 / 210   2 / 210  2 / 210
Hüdroühenduste arv / tüüp    4 / ISO 12,5  4 / ISO 12,5 4 / ISO 12,5   4 / ISO 12,5  4 / ISO 12,5
Rõhuta tagasivool (maks. 5 baari)    1 / ISO 20  1 / ISO 20 1 / ISO 20   1 / ISO 20  1 / ISO 20
Hüdraulilise ventilaatori õli vooluhulk l/min 30─40 30─40 30─40 30─40 30─40
Õli vooluhulk masina juhtimiseks l/min  30 30  30 30 30
Vajalik elektrisüsteem   12 V DC / 25 A 12 V DC / 25 A 12 V DC / 25 A 12 V DC / 25 A 12 V DC / 25 A
Vajalik traktori haakeseadeldis   Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 2 ja 3 Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 2 ja 3 Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 2 ja 3 Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 2 ja 3 Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 2 ja 3
Masina mass kg 3 800  4 800 4 400 6 800 8 600


1 Soovitatav veovahend, tegelik veojõud võib suures ulatuses muutuda sõltuvalt harimissügavusest, mullatingimustest, maapinna kaldest ning tööorganite kulumisest ja reguleeritusest.
2 150 mm reavahega külvikute tihendusrattad on kitsaste rehvidega. 125 / 167 mm reavahega külvikute tihendusrattad laiade rehvidega.
3 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Tarvikud

Juhtekraanid

BASIC-Terminal
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Varustus  
Ekraani suurus 8"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 2
Kaamerasisend OK
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Varustus  
Ekraani suurus 12,1"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 5
Kaamerasisend OK
GSM-modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Ei saa juurde osta
OK Baasvarustuses

Lisavarustus

Hüdrauliliselt tõstetavad markerid

Juhtsüsteemi kaudu hüdrauliliselt ja automaatselt juhitavad markerid.

Tehnoradade markerid