Moodulkülvik Falcon PRO


Moodulkülvik Falcon PRO


Monokülvik

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Kombikülvik – lai valik väetiste laotamiseks ja mitme põllukultuuri külvamiseks ühe töökäiguga

Variant FertS

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Variant Fert+

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Moodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PROMoodulkülvik Falcon PRO

Tehnoloogia

Falcon PRO: Eelhariv kettasektsioon mulla lausharimiseks

Falcon PRO: Esipakker + Eelhariv kettasektsioon mulla lausharimiseks

Falcon PRO: Eelhariv neljarealine peitlisektsioon mulla lausharimiseks

Falcon PRO: Eelhariv kolmerealine peitlisektsioon, samm 250 / 300 / 334 mm, tehnoloogia STRIP-TILL jaoks

Falcon PRO: Eelhariv kolmerealine peitlisektsioon, samm 250 / 300 / 334 mm, tehnoloogia STRIP-TILL jaoks

Falcon PRO – eelhariv Coulteri sektsioon mulla lausharimiseks

Falcon PRO – eelhariv Coulteri sektsioon mulla lausharimiseks

1 Mulla tasandamine. Täpselt tasandatud mullapind võimaldab hiljem pinnase ühtlast kobestamist ja külvi.
2 Külvipinna ettevalmistamise sektsioon. Pinnase ettevalmisamist külviks saab teha vastavalt vajadusele erinevate töövahenditega, kas külvisügavuse ulatuses või kuni 25 cm sügavuselt ribadena. Pinnase eeltöötlus tagab õhutamise, tasandamise ja optimaalse kobestamise. Samuti taimejääkide ühtlase hajutamise.
3 Väetise muldaviimine. Väetis laotatakse taime juuretsooni kas iga rea ​​alla või kahe rea vahele. Väetise sügavus võib sõltuvalt kasutatavast meetodist olla 6–25 cm.
4 Külvieelsed tihendusrattad, mis tagavad värskelt kobestetud pinnase stabiilse tihendamise. Õigesti tihendatud mullas on tagatud niiskuse tõus mullapinnale isegi kuivades tingimustes.
5 Pinnase silumine ja taimsete jääkide hajutamine enne seemnete paigutamist. Vaheäke tasandab pindmiselt rattajäljed ja puhastab taimejääkidest külvirea esise ala.
6 Seemendisektsioon. Topeltketastega seemenditega saab väga täpselt külvata ka suurtel kiirustel.  Seeme külvatakse täpselt vajalikule sügavusele. Tänu kõrgele seemendisurvele saab kuni 70% masina massist üle viia seemendiketastele. Tihendatud külvialus ja V-soon tagavad seemnete suurepärase kontakti pinnasega ning idanemiseks vajaliku niiskusega.
7 Külvise tihendamine. Kummist koopeerraratas surub V-soone kokku ja vajutab seemne kahelt poolt mullaga kinni. Sõltumatu asetusega tihendusrattad tagavad ühtlase tihendamise ka konarlikel põldudel.
8 Tagaäke. Tagaäke garanteerib suurepärase seemnekatte ja tekitab kobeda aurumisvastase pinnakihi, mis hoiab niiskust ning takistab kooriku tekkimist märja mulla korral.

Laia reavahega kultuuride külvamise tehnoloogia

 • Külvamine täpselt määratud kaugusele (näiteks mais, päevalill)
 • Samm 70 / 75 cm
 • Võimalus väetada ketas-aplikaatoritega

Eelhariva sektsiooni valimine

 • Mis tahes kombinatsioon ükskõik millise eelhariva sektsiooniga
 • Külvamine täpselt määratud kaugusele (näiteks mais, päevalill)
 • Samm 70 / 75 cm
 • Võimalus väetada ketas-aplikaatoritega

Eelhariva sektsiooni valimine

 • Mis tahes kombinatsioon ükskõik millise eelhariva sektsiooniga

Tehnika

Masina väga suur kasutusvõimaluste hulk

Falconi disaini väga suur eelis on selle tehniliste lahenduste erakordne paljusus ja seadistatavus, mis tagavad väga laiad kasutusvõimalused vastavalt iga põllumehe soovidele ja vajadustele.

Külviotsak
Võimalik on seadistada erinev külvisügavus paaris- ja paarituarvulistel seemenditel. Kahe kultuuri sõltumatu külvamine.
Osadeks jaotatud kolu
Väetamisvõimaluse kasutamine külvamisel. Kaheosaline kolu mahuga 6000 liitrit, mis on jaotatud vahekorras 40 : 60 (väetis : külvis).
Väike surve pinnasele
Suurte madala rõhuga rehvidega pakker tagab väikese surve pinnasele ja maapinna suurepärase järgimise. Veatu pinna silumine ja tihendamine enne seemendeid.
Vaheäke
Pärast rehvpakkerit asuv äke puhastab ja valmistab külvivao enne seemendeid osaliselt ette.
Mahukas kolu
4000 liitri (väetamisega versioonil 6000 liitri) suurune mahuti muudab töö tõhusamaks tänu täitmiskordade arvu vähenemisele.
Falcon PRO Fert+ ja peenseemnekülvik Micro Drill

Tugev konstruktsioon

Kõrgtugevdatud teras koos tehnoloogiaga eXtra STEEL line® tagavad meie masinate pika kasutusaja ka kõige raskemates tingimustes.

 • elastne konstruktsioon
 • hooldusvabad kettakinnitused
 • kaitse ülekoormuse eest
Maapinna suurepärane kopeerimine
Raami elastne konstruktsioon summutab suurepäraselt lööke ja vibratsiooni ning järgib maapinda.
Hooldevabad laagrid
Kõigi 490 mm läbimõõduga ketaste hooldusvabad laagrid ja vannasekinnitused tagavad masina töö ilma vajaduseta määrimise järele.
Seemendite hooldevabad kinnitused
Seemendivannaste vastupidavad ja hooldusvabad kinnitused ja kummist leevendid tagavad maapinnaga kohandumise ja kaitsevad ülekoormuse eest.

Lihtne kasutamine

Tänu minimaalsele hulgale reguleerimis- ja määrimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

 • Hõlbus külvisügavuse, seemendisurve ja külviannuse määramine.
 • Intuitiivselt juhitav lihtne elektrooniline süsteem.
 • Minimaalselt reguleerimiskohti.
 • Minimaalselt määrimiskohti.
Reguleeritav seemendisurve
Seemendite surve on hüdrauliliselt sujuvalt reguleeriv.
Eesmise sektsiooni töösügavuse reguleerimine
Eesmise sektsiooni töösügavuse lihtne reguleerimine vastavalt ülevaatlikule tabelile kolvivardale paigaldatavate piiravate seibide abil.
Külvisügavuse määramine
Väga lihtne ja kiire soovitud külvisügavuse määramine.
Küljepiirete reguleerimine
Vertikaal- ja pikisuunas reguleeritavad küljepiirded tasandavad haritud mulda ja võimaldavad eri sõite sujuvalt ühendada.
Ülerõhuga külvisepunker
Punkri lihtne ja mugav täitmine
Lai ja pikk teenindusplatvorm kolu ohutuks ja mugavaks külvisega täitmiseks.Lai ja pikk teenindusplatvorm kolu ohutuks ja mugavaks külvisega täitmiseks.

Nutikalt lahendatud masina konstruktsioon

Tänu moodulsüsteemile saab masinat seadistada paljude eri külvitehnoloogiate jaoks kõigi levinud kultuuride puhul. Väga suur eelis on ka võimalus külvata kaht kultuuri kahele eri sügavusele ühe töökäiguga.

 • Moodulsüsteem võimaldab valida erinevaid külvitehnoloogiaid.
 • Moodulsüsteem võimaldab töösektsioone kiiresti vahetada vastavalt vajadusele.
 • Maapinna täpne kopeerimine.
 • Väga väike surve mullale – suured madalsurve-rehvid = isepuhastumisefekt, masin ei tekita roopaid, löögid summutatakse.
 • Võimalus külvata paralleelselt kaht kultuuri kahele eri sügavusele.
Väetisekettad
Graanulväetise annustamise kettad.
Kiirkinnituste süsteem (Quick-change system)
Külvieelsete sektsioonide kiireks vahetamiseks.
Dosaator Farmet
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator.
Kiirkinnituste süsteem (Quick hitch)
Kolmepunktilise haakeseadeldise abil.

Väetise tigu- või silinderdosaatorid

Tigudosaator Fert+
Moodne tigudosaator. Väetise juhtimine väetamissõlmede juurde.
Tigudosaator Fert+
Silinderdosaator FertS
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator. Väetise juhtimine otse külvise juurde.

Modulaarsus

Suur valik töösektsioonide variante

Iga töösektsiooni puhul on teil võimalik valida suure hulga variantide hulgast vastavalt oma vajadustele ja külvitehnoloogiale, mida te soovite kasutada. Te saate muuta kolu, eelharivat, külvi- ja vahesektsiooni.

Moodulkülvik Falcon PRO

Kolu

Üheosaline kolu
Lihtne ja universaalne konstruktsioon külvamiseks ilma väetamiseta.

Kaheosaline (kolmeosaline) kolu – graanulväetistega väetamisega
Kaheosaline – külvamiseks koos väetamisega või samaaegseks kattekultuuri külvamiseks. Kolmeosaline (eemaldatava vaheseinaga osadeks jaotatud) – kahe kultuuri külvamiseks koos väetamisega.

Eelhariv sektsioon

Eelhariv kolmerealine peitlisektsioon, samm 250 / 300 / 334 mm, tehnoloogia STRIP-TILL jaoks
Ribakobestamine võimalusega väetada graanulväetistega kuni 250 mm sügavuselt.

Eelhariv kaherealine peitlisektsioon, samm 250 / 300 / 334 mm, tehnoloogia STRIP-TILL jaoks
Sobib spetsiaalse mulla ribaharimise ja -külvamise tehnoloogia jaoks.

Eelhariv neljarealine peitlisektsioon mulla lausharimiseks
Sobib eelkõige niisketesse tingimustesse – kevadel külvatavate teraviljade jaoks.

Eelhariv kettasektsioon mulla lausharimiseks
Universaalne töösektsioon, mulla harimine kuni külvivao sügavuseni, maks. 100 mm.

Pöördäkked
Sobivad külvivao täpseks ettevalmistamiseks.

Flexi-board – eesmine labalibisti
Mullakamakate ja taimejääkide ühtlaseks jaotamiseks masina kogu töölaiuses. Suuremate kamakate viskamine rulli rataste alla.

Külvisektsioonid

Kahekettaline külvisektsioon (samm 125 / 150 / 167 mm)
Samm 125 / 150 / 167 mm – sobib teravilja ja kaunviljaliste külvamiseks.

Kolmekettaline külvisektsioon (samm 250 / 300 / 334 mm)
Samm 250 / 300 / 334 mm – kombineerituna eelhariva kolmerealise peitlisektsiooniga STRIP-TILL sobib maa ribaharimiseks ja külvamiseks samal joonel väetamise võimalusega sügavuseni kuni 200 mm. Ideaalne talirapsi külvamiseks.

Laia reavahega kultuuride täpne külvamine
Laia reavahega kultuuride (maisi, päevalille, rapsi) külvamiseks. Võimalus väetada rea mõlemalt küljelt.

Vahesektsioonid

Väetav kettasektsioon
Väetamiseks graanulväetistega. Alati iga kahe kultuurirea vahel. Alati kaheosalise koluga.

Väetav peitlisektsioon
Integreeritud kahe- või kolmerealisse STRIP-TILL-sektsiooni. Alati kaheosalise koluga.

Flexi-board
Mullakamakate ja taimejääkide ühtlaseks jaotamiseks masina kogu töölaiuses. Suuremate kamakate viskamine rulli rataste alla.

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Falcon 3 PRO
Falcon 3 PRO QH
Falcon 4 PRO
Falcon 4 PRO QH
Falcon 4 FIX PRO
Falcon 4 FIX PRO QH
Falcon 6 PRO
Falcon 6 PRO QH
Falcon 8 PRO
Falcon 8 PRO QH
Töölaius mm 3 000 4 000 4 000 6 000 8 000
Transpordilaius mm 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Transpordikõrgus mm 3 100 3 350 3 100 3 350 4 000
Masina kogupikkus väetamisega mm 9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
9 000
9 800
Masina kogupikkus väetamiseta mm 8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
8 300
9 100
Külvamissügavus mm 0─80 0─80 0─80 0─80 0─80
Kolu maht ilma väetamiseta l 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 / 6 000
Kolu maht väetamisega
(jaotus 40 : 60)
l 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 / 8 000
Kolu täitmiskõrgus mm 2 930 2 930 2 930 2 930 2 930 / 3 250
Täitmisava suurus
väetamiseta
väetamisega
mm
1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620

1140 x 620
1430 x 620
Seemendite arv
(samm 125 / 150 / 167 mm)
tk 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24 32 / 26 / 24 48 / 40 / 36 64 / 52 / 48
Väetamisotsakute arv
(samm 250 / 300 / 334 mm)
tk 12 / 10 / 9 16 / 13 / 12 16 / 13 / 12 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24
Seemendite /
väetamisotsakute surve
kg 50─120 /
kui 200
50─120 /
kui 200
50─120 /
kui 200
50─120 /
kui 200
50─120 /
kui 200
Külviketta /
surveratta läbimõõt
mm 355 / 330 355 / 330 355 / 330 355 / 330 355 / 330
Ketaste arv tk 23 31 31 49 67

Kolmerealise sektsiooni peitlite arv, sügavus 250 mm (samm 250 / 300 / 334 mm)

tk 12 / 10 / 9 16 / 13 / 12 16 / 13 / 12 24 / 20 / 18 32 / 26 / 24

Kaherealise sektsiooni peitlite arv, sügavus 250 mm (samm 250 / 300 / 334 mm)

tk 8 10 10 16 22
Tööjõudlus ha/h 3─4,5 4─6 4─6 6─9 8─12
Veovahend 1 kW
hj
92
125
117
160
117
160
161
220
205
280
Töökiirus km/h 10─20 10─20 10─20 10─20 10─20
Maksimaalne transpordikiirus 5 km/h 30 30 30 30 30
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 6 6 6 6 6
Rehvide suurus – transport   405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
405/70 R20
420/65 R20
Piduri tüüp / süsteem 3, 5   õhk / kahe voolikuga õhk / kahe voolikuga õhk / kahe voolikuga õhk / kahe voolikuga õhk / kahe voolikuga
Vajalik rõhk 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Hüdrauliliste ahelate arv / rõhk bar 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200
Hüdroühenduste arv / tüüp   6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Rõhuta tagasivool (maks. 5 baari)   1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20
Hüdraulilise ventilaatori õli vooluhulk l/min 30─40 30─40 30─40 30─40 30─40
Õli vooluhulk masina juhtimiseks l/min 50─60 50─60 50─60 50─60 50─60
Vajalik elektrisüsteem   12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A
Vajalik traktori haakeseadeldis   3-punkt. haakes., kat. 2 ja 3  3-punkt. haakes., kat. 2 ja 3 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 3 3-punkt. haakes., kat. 3 3-punkt. haakes., kat. 3
Masina mass väetamiseta 2 kg 4 830─5 840 5 340─7 580  5 180─7 350 6 800─8 920 8 440─10 240
Masina mass väetamisega 2 kg 5 630─6 140 6 630─8 420  6 430─8 170 8 000─9 860 10 600─13 140


1 Soovitatav veovahend, tegelik veojõud võib suures ulatuses muutuda sõltuvalt harimissügavusest, mullatingimustest, maapinna kaldest ning tööorganite kulumisest ja reguleeritusest.
2 Masina mass vastavalt varustusele.
3 Hüdraulilise piduri alternatiiv / töörõhk 130 ± 5 bar.
4 Falcon 4 PRO ja Falcon 8 PRO külviketaste vahe 154 mm.
5 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Kasutusjuhendid

Falcon 6 PRO Fert+ | kiire kevadkülv

Tarvikud

Juhtekraanid

BASIC-Terminal
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Varustus  
Ekraani suurus 8"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 2
Kaamerasisend OK
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Varustus  
Ekraani suurus 12,1"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 5
Kaamerasisend OK
GSM-modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Ei saa juurde osta
OK Baasvarustuses

Kettad

Väetamisketas
Randaaliketas

Peitel | Kultivaatorid

Peitel MULTICARBIDE
Teravikuga peitel MULTICARBIDE
Peitel CARBIDE

Tehnoradade loomine

Tehnoradade klapid
Sektsioonijuhtimise

Lisavarustus

Kahe- ja ühekontuursed õhkpidurid

Falcon 4 ja Falcon 6 – lisatasu eest.
Falcon 8 – standardvarustuses.

Traktori rattajälgede kobestid
Tehnoradade markerid
Hüdrauliliselt tõstetavad markerid

Juhtsüsteemi kaudu hüdrauliliselt ja automaatselt juhitavad markerid.

Suurem kolu

Maht 8 000 liitrit