Moodulkülvik Falcon SW

 Moodulkülvik Falcon SW


Moodulkülvik Falcon SW


Monokülvik

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Kombikülvik – lai valik väetiste laotamiseks ja mitme põllukultuuri külvamiseks ühe töökäiguga

Variant Fert+

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Variant FertS

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Secí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SWSecí stroj Falcon SW

Tehnoloogia

1 Traktori jäljekobestuspiid, tagavad kobestuse ja hajutavad traktori poolt kinnisõtkutud taimejäägid.
2 Külvikurataste jäljekobestid.
3 Väetise muldaviimine. Väetis laotatakse taime juuretsooni kas iga rea ​​alla või kahe rea vahele. Väetise sügavus võib sõltuvalt kasutatavast meetodist olla 6–25 cm.
4 Topeltketastega seemenditega saab väga täpselt külvata ka suurtel kiirustel. Seeme külvatakse täpselt vajalikule sügavusele. Tänu kõrgele seemendisurvele saab kuni 70% masina massist üle viia seemendiketastele. Tihendatud külvialus ja V-soon tagavad seemnete suurepärase kontakti pinnasega ning idanemiseks vajaliku niiskusega.
5 Külvise tihendamine. Kummist koopeerraratas surub V-soone kokku ja vajutab seemne kahelt poolt mullaga kinni. Sõltumatu asetusega tihendusrattad tagavad ühtlase tihendamise ka konarlikel põldudel.
6 Tagaäke. Tagaäke garanteerib suurepärase seemnekatte ja tekitab kobeda aurumisvastase pinnakihi, mis hoiab niiskust ning takistab kooriku tekkimist märja mulla korral.

Tehnika

Moodulkülvik Falcon SW Fert+ ja kahekettaline külvisektsioon

 1. Traktori rattajälgede kobestid
 2. Väetav kettasektsioon
 3. Transporditelg
 4. Kahekettaline külvisektsioon

Moodulkülvik Falcon SW ja kahekettaline külvisektsioon

 1. Traktori rattajälgede kobestid
 2. Transporditelg
 3. Kahekettaline külvisektsioon

Moodulkülvik Falcon SW ja laiarealiste kultuuride täpne külvamine

 1. Valikulise eelhariva sektsiooni paigaldamise võimalus
 2. Transporditelg
 3. Valikuline seemendisektsioon kolmepunkti-haakeseadme küljes

Falcon SW on modulaarne külvik, mis koosneb üheosalisest kolust mahuga 4 / 6 m3 (või kaheosalisest kolust mahuga 6 / 8 m3), dosaatorist, ventilaatorist, transporditeljest, juhtarvutist ja kolmepunkti-haakeseadmest, mille abil saab ühendada erinevaid seemendisektsioone. Kandesõiduki Falcon SW külge saab ühendada suure töölaiusega külvisektsiooni kitsarealiste kultuuride külvamiseks, rippkülviku laiarealiste kultuuride külvamiseks.

Falcon SW puhul on võimalik selle täiendamine ka valikulise eelhariva sektsiooniga nagu moodulkülviku Falcon puhul. Sektsioone saab vastavalt valitud tehnoloogiale suvaliselt omavahel vahetada.

Falcon SW on modulaarne külvik, mis koosneb üheosalisest kolust mahuga 4 / 6 m3 (või kaheosalisest kolust mahuga 6 / 8 m3), dosaatorist, ventilaatorist, transporditeljest, juhtarvutist ja kolmepunkti-haakeseadmest, mille abil saab ühendada erinevaid seemendisektsioone. Kandesõiduki Falcon SW külge saab ühendada suure töölaiusega külvisektsiooni kitsarealiste kultuuride külvamiseks, rippkülviku laiarealiste kultuuride külvamiseks.

Falcon SW puhul on võimalik selle täiendamine ka valikulise eelhariva sektsiooniga nagu moodulkülviku Falcon puhul. Sektsioone saab vastavalt valitud tehnoloogiale suvaliselt omavahel vahetada.

Haagitavad külvisektsioonid

Suure töölaiusega külvisektsioon kitsarealiste kultuuride külvamiseks
Külvisektsioonile on iseloomulik lihtsus ja suur töölaius. Seadmega Falcon SW ühendatuna tagab see suure tööjõudluse levinud kitsarealiste kultuuride (teraviljade, rapsi, kaunviljade jne) külvamiseks. See võimaldab kahe kultuuri samaaegset sõltumatut külvamist. Seemendite samm on 12,5 cm võimalusega lülitada see ümber 25 cm peale või siis 15 cm võimalusega lülitada see ümber 30 cm peale siis 16,7 cm võimalusega lülitada see ümber 33,4 cm peale.
Rippkülvik laiarealiste kultuuride külvamiseks
Laiarealiste kultuuride (näiteks maisi ja päevalille) külvikud tagavad koos väetamisega modulaarsest kandursõidukist Falcon SW külvamise ja väetamise sama töö käigus. Väetamine toimub kahe väetiseotsakuga, mis on mõeldud väetamiseks mõlemalt poolt taime. Variandid: 6 / 8 rida

Lihtne kasutamine

Tänu minimaalsele hulgale reguleerimis- ja määrimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

 • Hõlbus külvisügavuse, seemendisurve ja külviannuse määramine.
 • Intuitiivselt juhitav lihtne elektrooniline süsteem.
 • Minimaalselt reguleerimiskohti.
 • Minimaalselt määrimiskohti.
Maapinna suurepärane kopeerimine
Raami elastne konstruktsioon summutab suurepäraselt lööke ja järgib maapinda.
Kolmepunkti-haakeseade
Lihtne ja kiire tagumise sektsiooni ühendamine kolmepunktilise haakeseadeldisega (sektsioone on lihtne välja vahetada).
Suur külvisepunker
Ühe- või kaheosaline mahuti
Eesmise sektsiooni küljekinnituste detail
Võimalik külge haakida erinevaid külvieelseid töösektsioone.
Traktoriga ühendamine
Kinnitamine kolmepunktilise haakeseadeldise alumiste veoaiste külge.
Kahekontuurilised õhkpidurid
Ülerõhuga külvisepunker
Dosaator Farmet
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator.

Väetise tigu- või silinderdosaatorid

Tigudosaator Fert+
Moodne tigudosaator. Väetise juhtimine väetamissõlmede juurde.
Tigudosaator Fert+
Silinderdosaator FertS
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator. Väetise juhtimine otse külvise juurde.

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Falcon SW
Transpordilaius cm 300
Transpordikõrgus cm 290─400
Masina kogupikkus cm 750
Kolu maht ilma väetamiseta l 4 000 / 6 000
Kolu maht väetamisega
(jaotus 40 : 60)
l 6 000 / 8000
Kolu täitmiskõrgus cm 265
Täitmisava suurus väetamiseta / väetamisega cm 200 x 52 /
120 x 52
Töökiirus km/h 10─20
Maksimaalne transpordikiirus 2 km/h 25
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 6
Rehvide suurus – transport   700/50-22,5
Piduri tüüp / süsteem 1, 2   õhk / kahe voolikuga
Vajalik rõhk 1 kPa 8,5
Hüdrauliliste ahelate arv / rõhk baari 4 / 200
Hüdroühenduste arv / tüüp   6 / ISO 12,5
Rõhuta tagasivool (maks. 5 baari)   1 / ISO 20
Hüdraulilise ventilaatori õli vooluhulk l/min 30─40
Õli vooluhulk masina juhtimiseks l/min 50─60
Vajalik elektrisüsteem   12 V DC / 40 A
Vajalik traktori haakeseadeldis   Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 3
Masina mass kg 6 500─7 140


1 Hüdraulilise piduri alternatiiv / töörõhk 130 ± 5 bar.
2 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Külvisektsioon: kitsa ja keskmise reavahega kultuurid (teravili, raps)

Tehnilised andmed Ühik      
Töölaius m 6 8 9
Seemendite arv
Reavahe 12,5 / 25 cm
tk 48 64 72
Seemendite arv
Reavahe 15 / 30 cm
tk 40 - 60
Seemendite arv
Reavahe 15,4 / 30,8 cm
tk - 52 -
Seemendite arv
Reavahe 16,7 / 33,4 cm
tk 36 48 54
Väetiseannustite arv
Reavahe 25 cm
tk 24 32 36
Väetiseannustite arv
Reavahe 30 / 30,8 cm
tk 20 27 30
Väetiseannustite arv
Reavahe 33,4 cm
tk 18 24 27
Seemendite surve /
väetiseannustite surve
kg 50─120 / kuni 200 50─120 / kuni 200 50─120 / kuni 200
Seemendiketta läbimõõt / Tihendusratta läbimõõt cm 35,5 / 33 35,5 / 33 35,5 / 33

Külvisektsioon: laia reavahega kultuurid (mais)

Tehnilised andmed Ühik    
Seemendite arv tk 6 8
Töölaius cm 420 / 450 560 / 600
Seemendite vahe cm 70 / 75 70 / 75
Külvisekasti maht - 1 seemendi l 35 35
Seemendi surve kg 350 350
Külviketaste läbimõõt cm 39 39

Modulaarsus

Lai valik töösektsioone

Teil on võimalik valida iga töösektsiooni puhul suure hulga variantide seast vastavalt valitud külvamise või maa harimise ja väetamise tehnoloogiale. Te võite valida kolu suuruse, eelhariva, külvi- ja maaharimissektsiooni.

 Moodulkülvik Falcon SW

Kolu

Mahukas kolu
Kolu mahuga 4 / 6 m3, soovi korral võidakse tarnida kaheosaline kolu mahuga 6 / 8 m3, kus külvis ja väetis on jaotatud vahekorras 60:40.

Tagumised sektsioonid

Ühendamine 3. kategooria kolmepunktilise haakeseadeldise abil.

Kahekettaline külvisektsioon (samm 12,5 / 15 / 16,7 cm) töölaiusega kuni 9 meetrit
Samm 12,5 / 15 / 16,7 cm – sobib teravilja ja kaunviljaliste külvamiseks.

Kolmekettaline külvisektsioon (samm 25 / 30 / 33,4 cm) töölaiusega kuni 8 meetrit
Samm 25 / 30 / 33,4 cm – kombineerituna eelhariva kolmerealise peitlisektsiooniga STRIP-TILL sobib maa ribaharimiseks ja külvamiseks samal joonel väetamise võimalusega sügavuseni kuni 25 cm. Ideaalne talirapsi külvamiseks.

Laiarealiste kultuuride täpne külvamine, töölaius 6 / 8 rida sammuga 70 / 75 cm
Laiarealiste kultuuride (maisi, päevalille) külvamiseks. Võimalus väetada rea mõlemalt küljelt.

Eelhariv sektsioon

Modulaarne külvimasin Falcon SW võimaldab töötamist ilma eesmise eelhariva sektsioonita. Soovi korral on võimalik eelhariva sektsiooni ühendamine.

Eelhariv kettasektsioon mulla lausharimiseks
Universaalne töösektsioon, mulla harimine kuni külvivao sügavuseni, maks. 10 cm. Võimalik kombineerida eesmise labalibistiga Flexi-board.

Flexi-board – eesmine labalibisti
Mullakamakate ja taimejääkide ühtlaseks jaotamiseks masina kogu töölaiuses.

Eelhariv neljarealine peitlisektsioon mulla lausharimiseks
Sobib eelkõige niisketesse tingimustesse – kevadel külvatavate teraviljade jaoks.

Eelhariv kaherealine peitlisektsioon (samm 25 / 30 / 33,4 cm), tehnoloogia STRIP-TILL jaoks + ketasrull, läbimõõt 58 cm
Ribakobestamine võimalusega väetada graanulväetistega kuni 25 cm sügavuselt.

Külvimasina Falcon SW soovitatavad kombinatsioonid

  Põhikultuurid Eesmine eelhariv sektsioon Tagumine külvi- või mullaharimissektsioon Väetamise võimalus 
 Teravili teraviljad
kaunviljad
 ilma eelhariva sektsioonita
kettasektsioon
kettasektsioon + Flexi-board
Flexi-board
neljarealine peitlisektsioon
kahekettaline külvisektsioon kitsarealiste kultuuride külvamiseks
(samm 12,5 / 15 / 16,7 cm)
JAH
 Mais  mais
päevalill
ilma eelhariva sektsioonita
kettasektsioon
kettasektsioon + Flexi-board
Flexi-board
neljarealine peitlisektsioon
laiarealiste kultuuride täpne külvamine
(samm 70 / 75 cm)
JAH
 Raps taliraps

peitlisektsioon STRIP
(samm 25 / 30 / 33,4 cm)

kahekettaline külvisektsioon külvamiseks mulla harimise joonel
(samm 25 / 30 / 33,4 cm)
JAH

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Kasutusjuhendid

Tarvikud

Juhtekraanid

BASIC-Terminal
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Varustus  
Ekraani suurus 8"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 2
Kaamerasisend OK
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

Topcon XD+
Varustus  
Ekraani suurus 12,1"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 5
Kaamerasisend OK
GSM-modem za příplatek

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Ei saa juurde osta
OK Baasvarustuses

Lisavarustus