Kas see masin meeldib teile? Kirjutage meile.
Mind huvitab masin

Modulaarsed lahendused

 Moodulkülvik Falcon SW

Laiad võimalused väetamiseks ja mitme kultuuri külvamiseks ühe ülesõiduga

Moodulkülvik Falcon SWMoodulkülvik Falcon SW

Moodulkülvik Falcon SWMoodulkülvik Falcon SW

Tehnoloogia

Moodulkülvik Falcon SW

1 Traktori jäljekobestuspiid, tagavad kobestuse ja hajutavad traktori poolt kinnisõtkutud taimejäägid.
2 Külvikurataste jäljekobestid.
3 Topeltketastega seemenditega saab väga täpselt külvata ka suurtel kiirustel. Seeme külvatakse täpselt vajalikule sügavusele. Tänu kõrgele seemendisurvele saab kuni 70% masina massist üle viia seemendiketastele. Tihendatud külvialus ja V-soon tagavad seemnete suurepärase kontakti pinnasega ning idanemiseks vajaliku niiskusega.
4 Külvise tihendamine. Kummist koopeerraratas surub V-soone kokku ja vajutab seemne kahelt poolt mullaga kinni. Sõltumatu asetusega tihendusrattad tagavad ühtlase tihendamise ka konarlikel põldudel.
5 Tagaäke. Tagaäke garanteerib suurepärase seemnekatte ja tekitab kobeda aurumisvastase pinnakihi, mis hoiab niiskust ning takistab kooriku tekkimist märja mulla korral.

Tehnika

Moodulkülvik Falcon SW Fert+ ja kahekettaline külvisektsioon

 1. Traktori rattajälgede kobestid
 2. Väetav kettasektsioon
 3. Transporditelg
 4. Kahekettaline külvisektsioon

Moodulkülvik Falcon SW ja kahekettaline külvisektsioon

 1. Traktori rattajälgede kobestid
 2. Transporditelg
 3. Kahekettaline külvisektsioon

Moodulkülvik Falcon SW ja laiarealiste kultuuride täpne külvamine

 1. Valikulise eelhariva sektsiooni paigaldamise võimalus
 2. Transporditelg
 3. Valikuline seemendisektsioon kolmepunkti-haakeseadme küljes

Mitu külvamise ja mulla ettevalmistamise tehnoloogiat sama masinaga

Falcon SW on modulaarne külvik, mis koosneb üheosalisest kolust mahuga 4 m3 (või kaheosalisest kolust mahuga 6 m3), dosaatorist, ventilaatorist, transporditeljest, juhtarvutist ja kolmepunkti-haakeseadmest, mille abil saab ühendada erinevaid seemendisektsioone. Kandesõiduki Falcon SW külge saab ühendada suure töölaiusega külvisektsiooni kitsarealiste kultuuride külvamiseks, rippkülviku laiarealiste kultuuride külvamiseks ja rippkultivaatori mulla ribaharimiseks Strip-Till.

Falcon SW puhul on võimalik selle täiendamine ka valikulise eelhariva sektsiooniga nagu moodulkülviku Falcon puhul. Sektsioone saab vastavalt valitud tehnoloogiale suvaliselt omavahel vahetada.

Falcon SW on modulaarne külvik, mis koosneb üheosalisest kolust mahuga 4 m3 (või kaheosalisest kolust mahuga 6 m3), dosaatorist, ventilaatorist, transporditeljest, juhtarvutist ja kolmepunkti-haakeseadmest, mille abil saab ühendada erinevaid seemendisektsioone. Kandesõiduki Falcon SW külge saab ühendada suure töölaiusega külvisektsiooni kitsarealiste kultuuride külvamiseks, rippkülviku laiarealiste kultuuride külvamiseks ja rippkultivaatori mulla ribaharimiseks Strip-Till.

Falcon SW puhul on võimalik selle täiendamine ka valikulise eelhariva sektsiooniga nagu moodulkülviku Falcon puhul. Sektsioone saab vastavalt valitud tehnoloogiale suvaliselt omavahel vahetada.

Haagitavad külvisektsioonid

Suure töölaiusega külvisektsioon kitsarealiste kultuuride külvamiseks
Külvisektsioonile on iseloomulik lihtsus ja suur töölaius. Seadmega Falcon SW ühendatuna tagab see suure tööjõudluse levinud kitsarealiste kultuuride (teraviljade, rapsi, kaunviljade jne) külvamiseks. See võimaldab kahe kultuuri samaaegset sõltumatut külvamist. Seemendite samm on 12,5 cm võimalusega lülitada see ümber 25 cm peale või siis 15 cm võimalusega lülitada see ümber 30 cm peale.
Rippkülvik laiarealiste kultuuride külvamiseks
Laiarealiste kultuuride (näiteks maisi ja päevalille) külvikud tagavad koos väetamisega modulaarsest kandursõidukist Falcon SW külvamise ja väetamise sama töö käigus. Väetamine toimub kahe väetiseotsakuga, mis on mõeldud väetamiseks mõlemalt poolt taime. Variandid: 6–12 rida
Rippkultivaator mulla ribaharimiseks Strip-Till
Kultivaator Strip-Till võimaldab koos Falcon SWga mulla ribasharimist (tehnoloogia STRIP-TILL), mis on muuhulgas väga hea erosioonivastase toimega. Mullaharimise käigus töödeldakse mulda ribadena kuni 35 cm sügavuseni. Ribadesse on võimalik samaaegselt ja väetist annustada.

Lihtne kasutamine

Tänu minimaalsele hulgale reguleerimis- ja määrimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

 • Hõlbus külvisügavuse, seemendisurve ja külviannuse määramine.
 • Intuitiivselt juhitav lihtne elektrooniline süsteem.
 • Minimaalselt reguleerimiskohti.
 • Minimaalselt määrimiskohti.
Maapinna suurepärane kopeerimine
Raami elastne konstruktsioon summutab suurepäraselt lööke ja järgib maapinda.
Kolmepunkti-haakeseade
Lihtne ja kiire tagumise sektsiooni ühendamine kolmepunktilise haakeseadeldisega (sektsioone on lihtne välja vahetada).
Suur külvisepunker
Ühe- või kaheosaline mahuti
Eesmise sektsiooni küljekinnituste detail
Võimalik külge haakida erinevaid külvieelseid töösektsioone.
Traktoriga ühendamine
Kinnitamine kolmepunktilise haakeseadeldise alumiste veoaiste külge.
Tugijalg
Kahekontuurilised õhkpidurid
Ülerõhuga külvisepunker

Nutikalt lahendatud masina konstruktsioon

Dosaator Farmet
Moodne vahetussilindritega silinderdosaator.

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Falcon SW
Transpordilaius mm 3 000
Transpordikõrgus mm 2 900─4 000
Masina kogupikkus mm  
Kolu maht ilma väetamiseta l 4 000 / 6 000
Kolu maht väetamisega
(jaotus 40 : 60)
l 6 000 / 8000
Kolu täitmiskõrgus mm 2 650
Täitmisava suurus väetamiseta / väetamisega m 2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
Töökiirus km/h 10─20
Maksimaalne transpordikiirus 2 km/h 25
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 6
Rehvide suurus – transport   700/50-22,5
Piduri tüüp / süsteem 1, 2   õhk / kahe voolikuga
Vajalik rõhk 1 kPa 8,5
Hüdrauliliste ahelate arv / rõhk baari 4 / 200
Hüdroühenduste arv / tüüp   6 / ISO 12,5
Rõhuta tagasivool (maks. 5 baari)   1 / ISO 20
Hüdraulilise ventilaatori õli vooluhulk l/min 30─40
Õli vooluhulk masina juhtimiseks l/min 50─60
Vajalik elektrisüsteem   12 V DC / 40 A
Vajalik traktori haakeseadeldis   Kolmepunktiline haakeseadeldis, kat. 3
Masina mass kg 6 500─7 140


1 Hüdraulilise piduri alternatiiv / töörõhk 130 ± 5 bar.
2 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Modulaarsus

Lai valik töösektsioone

Teil on võimalik valida iga töösektsiooni puhul suure hulga variantide seast vastavalt valitud külvamise või maa harimise ja väetamise tehnoloogiale. Te võite valida kolu suuruse, eelhariva, külvi- ja maaharimissektsiooni.

Kolu

Mahukas kolu
Kolu mahuga 4 m3, soovi korral võidakse tarnida kaheosaline kolu mahuga 6 m3, kus külvis ja väetis on jaotatud vahekorras 60:40.

Tagumised sektsioonid

Ühendamine 3. kategooria kolmepunktilise haakeseadeldise abil.

Kahekettaline külvisektsioon (samm 125 / 150 mm) töölaiusega kuni 9 meetrit
Samm 125 / 150 mm – sobib teravilja ja kaunviljaliste külvamiseks.

Kolmekettaline külvisektsioon (samm 250 / 300 mm) töölaiusega kuni 8 meetrit
Samm 250 / 300 mm – kombineerituna eelhariva kolmerealise peitlisektsiooniga STRIP-TILL sobib maa ribaharimiseks ja külvamiseks samal joonel väetamise võimalusega sügavuseni kuni 200 mm. Ideaalne talirapsi külvamiseks.

Kolmekettaline külvisektsioon (samm 375 mm) töölaiusega kuni 8 meetrit
Samm 375 mm – kombineerituna eelhariva kaherealise peitlisektsiooniga STRIP-TILL sobib maa ribaharimiseks ja külvamiseks samal joonel väetamise võimalusega sügavuseni kuni 300 mm. Sobib talirapsi ja erikultuuride külvamiseks.

Laiarealiste kultuuride täpne külvamine, töölaius 6 / 8 / 12 rida sammuga 70 / 75 cm
Laiarealiste kultuuride (maisi, päevalille) külvamiseks. Võimalus väetada rea mõlemalt küljelt.

Mulla ribaharimine Strip-Till koos varuväetise andmisega
Mulla ribaharimise tehnoloogia sügava kobestamiseni kuni 35 cm sügavuseni koos väetise andmisega juurtepiirkonda. Samm 75 cm.

Eelhariv sektsioon

Modulaarne külvimasin Falcon SW võimaldab töötamist ilma eesmise eelhariva sektsioonita. Soovi korral on võimalik eelhariva sektsiooni ühendamine.

Eelhariv kettasektsioon mulla lausharimiseks
Universaalne töösektsioon, mulla harimine kuni külvivao sügavuseni, maks. 100 mm. Võimalik kombineerida eesmise labalibistiga Flexi-board.

Flexi-board – eesmine labalibisti
Mullakamakate ja taimejääkide ühtlaseks jaotamiseks masina kogu töölaiuses. Suuremate kamakate viskamine rulli rataste alla.

Eelhariv neljarealine peitlisektsioon mulla lausharimiseks
Sobib eelkõige niisketesse tingimustesse – kevadel külvatavate teraviljade jaoks.

Eelhariv kaherealine peitlisektsioon, samm 250 (300) mm, tehnoloogia STRIP-TILL jaoks + ketasrull, läbimõõt 580 mm
Ribakobestamine võimalusega väetada graanulväetistega kuni 250 mm sügavuselt.

Külvimasina Falcon SW soovitatavad kombinatsioonid

  Põhikultuurid Eesmine eelhariv sektsioon Tagumine külvi- või mullaharimissektsioon Väetamise võimalus 
 Teravili teraviljad
kaunviljad
 ilma eelhariva sektsioonita
kettasektsioon
kettasektsioon + Flexi-board
Flexi-board
neljarealine peitlisektsioon
kahekettaline külvisektsioon kitsarealiste kultuuride külvamiseks
(samm 12,5/15 cm)
EI
 Mais  mais
päevalill
ilma eelhariva sektsioonita
kettasektsioon
kettasektsioon + Flexi-board
Flexi-board
neljarealine peitlisektsioon
laiarealiste kultuuride täpne külvamine
(samm 70/75 cm)
JAH
 Raps taliraps

peitlisektsioon STRIP
(samm 25/30 cm)
peitlisektsioon STRIP
(samm 37,5 cm)

kahekettaline külvisektsioon külvamiseks mulla harimise joonel
(samm 25/30 cm või 37,5 cm)
JAH
 Strip-till

mulla põhiline harimine laiarealiste kultuuride jaoks:

mais
päevalill

 ilma eelhariva sektsioonita mulla ribaharimine STRIP-TILL väetise andmisega varupiirkonda
(samm 75 cm)
JAH

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Kasutusjuhendid

Tarvikud

Juhtekraanid

BASIC-Terminal
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Varustus  
Ekraani suurus 8"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 2
Kaamerasisend OK
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Varustus  
Ekraani suurus 12,1"
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 5
Kaamerasisend OK
GSM-modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

SMART570®
Varustus  
Ekraani suurus 5,7" 
ISO-BUS OK
Külvise liikumise tajumise juhtimine OK
Kolu taseme tajumine OK
Ventilaatori pöörete arvu tajumine OK
Dosaatori pöörete arvu tajumine OK
Mootori pöörete arvu tajumine OK
Mootorite arv (annustamisel) 3
Tehnoradade klappide juhtimine OK
Külvisektsiooni asendi kuvamine OK
Töövalgustuse juhtimine OK
Kolu valgustuse juhtimine OK
Markerite juhtimine OK
Tärkamiseelsete markerite juhtimine OK
Külviannuse lisamine töötamisel OK
Mikrokülv OK
Korraga töötavaid ekraane 1
Kaamerasisend x
GSM-modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Ei saa juurde osta
OK Baasvarustuses