Tehnoloogia

Sügavkobesti Digger

1 Sügavkobestamise tsoon koos taimejääkide segamisega. Töösügavus 25–50 cm. Erikujulised madala tõmbetakistusega tööorganid tagavad suurepärase tungimise tihedasse pinnasesse. Piid asuvad kahes reas. Äärmuslikes tingimustes saab tõmbetakistuse vähendamiseks kasutada ainult ühte piirida.
2 Tasanduskettad tasandavad mullapinda ja parandavad taimejääkide katmist mullaga.
3 Pinnasetihenduse ja järelpeenestuse sektsioon. Optimaalne pinnasetihendus tagab vee hea infiltratsiooni ja mullaniiskuse tõusu.

Suur jõudlus

 • Käppade uus kuju tagab väga väikese veotakistuse ja võimaldab suurt töökiirust kuni 12 km/h.
 • Käpad tungivad kergesti mulda ja kobestavad seda ilma seda läbi segamata künnialuse kihi bioloogiliselt mitteaktiivse mullaga.
 • Võimalus tõsta üks käparida üles rasketes tingimustes, näiteks märgades kohtades, põllu servas või teede lahtikündmisel pärast saagi koristamist.
 • Kaks rida käppi tagavad masina väga hea stabiilsuse ja sügavuse täpse hoidmise ilma vajaduseta maapinda järgivate rataste järele. Raami suur, 750 mm kliirens tagab suurepärase läbitavuse.
 • Käppade uus kuju tagab väga väikese veotakistuse ja võimaldab suurt töökiirust kuni 12 km/h.
 • Käpad tungivad kergesti mulda ja kobestavad seda ilma seda läbi segamata künnialuse kihi bioloogiliselt mitteaktiivse mullaga.
 • Võimalus tõsta üks käparida üles rasketes tingimustes, näiteks märgades kohtades, põllu servas või teede lahtikündmisel pärast saagi koristamist.
 • Kaks rida käppi tagavad masina väga hea stabiilsuse ja sügavuse täpse hoidmise ilma vajaduseta maapinda järgivate rataste järele. Raami suur, 750 mm kliirens tagab suurepärase läbitavuse.

Tehnika

Sügavkobesti Digger N

 1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
 2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
 3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks.

Sügavkobesti Digger N

 1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
 2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
 3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks.

Sügavkobesti Digger N

 1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
 2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
 3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks.

Sügavkobesti Digger P

 1. Kahes reas paiknevad massiivsed käpad sügavaks kobestamiseks 25–50 cm sügavuselt.
 2. Tasanduskettad lenduvate kamakate peatamiseks ja mullavaalude tasandamiseks.
 3. Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks.
 4. Tagarull tagab mulla hea järeltihendamise, kamakate purustamise ja maapinna tasandamise.

Kontsepti Digger variandid

 

 

 

1

Digger N

mehhaaniline kivikaitse

4

Digger N Fert+ COMPACT

integreeritud väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel

2

Digger N

hüdrauliline kivikaitse

5

Digger P Fert+ COMPACT

tiisel ja tagarull, integreeritud väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel

3

Digger N Fert+

eesmine väetisekolu, väetamine samaaegselt kahel sügavusel

6

Digger P HW

järelveetav väetisemahuti HW, väetamine samaaegselt kahel sügavusel

Masina variandid

Tänu eri variantidele suudab see masin täita erisuguseid nõudmisi vastavalt teie vajadustele. Vaadake variante, mida teil on võimalik meie käest saada.

Masina baasvariandid

Digger N - Baasvariant
Käppade hüdraulilise kivikaitse ja tasandusketastega masin.
Digger N - Ilma tasandusketasteta
Käppade hüdraulilise kivikaitsega, kuid ilma tasandusketasteta masin.
Digger N - Mehaaniline kaitse
Käppade mehaanilise kivikaitse ja tasandusketastega masin.
Digger N - Mehaaniline kaitse, ilma tasandusketasteta
Käppade mehaanilise kivikaitse, kuid ilma tasandusketasteta masin.
Digger N Fert+
Eesmise väetisekolu ja kahel sügavusel väetamisega masin.
Digger N Fert+ Compact
Integreeritud väetisekolu ja kahel sügavusel väetamisega masin.
Digger P Fert+ Compact
Tiisli ja tagumise rehvrulliga poolrippmasin. Integreeritud väetisekolu ja kahel sügavusel väetamisega.
Digger P HW
Poolrippmasin, millel on väetisemahuti HW ja kahel sügavusel väetamine.

Tugev konstruktsioon

 • Oluliste sõlmede juures on kasutatud väga tugevaid vääristatud materjale, et tagada pikk kasutusaeg.
 • Rippraam on kavandatud suurele koormusele ja kompaktne.
 • Käppadel on pika kasutusaja tagamiseks volframkarbiidplaadid.
Käppade kaitse
Käppadel on hüdrauliline kaitse rakendumisjõuga 1100 kg käpa otsale, samuti on võimalik valida mehaanilise kivikaitsega variant.
Käppade mehaaniline kaitse
Käppade mehaanilise kaitsega variant – liiga suure takistuse korral kaitsesegment puruneb.
Käppade pikem kasutusiga
Piiotsad on varustatud volframkarbiidplaatidega, mis tagavad käppade pika kasutusaja, väikese kulumise ja optimaalse geomeetria säilimise.
Tasanduskettad
Tasanduskettad tasandavad haritud mulda tagumiste piikrullide ees ja tagavad ühltase mullapinna.
Rull
Tagumine topeltpiikrull mätaste ja mullakamakate peenestamiseks tagab mulla külvieelse ettevalmistuse kvaliteedi minimeeritud harimise korral või sügisese põhiharimise kevadkülvi jaoks.
Käpad
Hanijalgadega käpad viivad väga hästi taimejäägid mulda ning tasanduskettad ja topeltpiikrull tasandavad vaod täpselt.

Lihtne kasutamine

Tänu minimaalsele hulgale reguleerimiskohtadele on nii kasutamine, juhtimine kui ka hooldamine väga lihtne ning sellega tuleb toime igaüks.

Töösügavuse reguleerimine
Töösügavuse lihtne reguleerimine pööratavate seibide abil. Tööasendis toetub masin tagumisele topeltpiikrullile.
Kettakõrguse manuaalne reguleerimine
Katmisketaste kõrguse põhiline reguleerimine toimub tagarulli kinnituse parallelogrammi abil ühtlaselt. Mehaanilise reguleerimise vändad on mõeldud täppisreguleerimiseks.
Kettakõrguse hüdrauliline juhtimine
Kasutusmugavuse suurendamiseks saab masina varustada tasandusketaste hüdraulilise seadistusega (lisavarustus).
Surve reguleerimine
Topeltpiikrulli 1. rea surve lihtne mehaaniline reguleerimine. Survega muudetakse mullakamakate peenestamise intensiivsust. Rull on varustatud hooldusvabade laagritega, mis on hästi kaitstud.
Käppade tõstmine
Kui muld on paiguti tihkem või maa väga raske, siis saab eesmise käparea üles tõsta ja vähendada sellega ajutiselt masina veotakistust. Käppade tõstmine on hea ka parema isepuhastumise tagamiseks.
Hanijalgade asend
Tiivakeste kõrgust on võimalik muuda kolme asendi vahel valimisega, et saavutada nii optimaalne taimejääkide mulda viimine eri harimissügavuste puhul.
Küljepiirded
Ülesõitude täpsemaks sidumiseks saab masina varustada küljepiiretega, mille kõrgust saab reguleerida ja mis järgivad automaatselt maapinda.
Kuulkraanid
Käppade kinnituse hüdrauliliste ahelate lahtiühendamise lihtsustamiseks masina seisma jätmisel on need varustatud kuulkraanidega.

Parameetrid

Tehnilised andmed Ühikud Digger 3 N Digger 4 N
Töölaius mm 2 900 3 900
Transpordilaius mm 2 990 3 990
Transpordikõrgus mm  1 790  1 790
Masina kogupikkus mm 3 520─4 000 3 520─4 000
Töösügavus mm 250─500 250─500
Käppade arv tk 5 / 7  9
Käppade samm mm 572 / 425 425
Käparidade arv tk 2 2
Ridade samm mm 950 950
Hanijalgadega käpa laius mm 75 / 295 75 / 295
Raami kliirens mm  750 750
Tööjõudlus ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7
Veovahend 1 kW
hj
180─270
240─360
240─360
330─450
Töökiirus km/h 8─12 8─12
Maksimaalne transpordikiirus 2 km/h 25 25
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 11 11
Vajalik traktori haakeseadeldis   3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4
Masina mass kg 2 200─2 800 2 900─3 700
Tehnilised andmed Ühikud Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Töölaius mm 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Transpordilaius mm 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Transpordikõrgus mm  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Masina kogupikkus mm 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Töösügavus mm 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Kolu maht l     2 000 2 000 2 000 2 000
Väetise annustamise vahemik kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Käppade arv tk  9 7 9 7 9
Käppade samm mm 425 425 425 425 425 425
Käparidade arv tk 2 2 2 2 2 2
Ridade samm mm 950 950 950 950 950 950
Tiivakestega käpa laius mm 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Raami kliirens mm  750 750 750 750 750 750
Tööjõudlus ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Veovahend 1 kW
hj
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Töökiirus km/h 8 - 12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maksimaalne transpordikiirus 2 km/h 25 25 25 25 20 20
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 11 11 11 11 11 11
Vajalik traktori haakeseadeldis   3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4   3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4; alumine haakeseadeldis K80; aas Ø 50, 70 mm
Masina mass kg 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Tehnilised andmed Ühikud Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Töölaius mm 2 900 3 900  
Transpordilaius mm 2 990 3 990 2 990
Transpordikõrgus mm 2 790 2 790 2 600
Masina kogupikkus mm 10 980 10 980 7 500
Töösügavus mm 250─500 250─500  
Kolu maht l  5 000 5 000  5 000
Väetise annustamise vahemik kg/ha  70─300 70─300  70─300
Käppade arv tk  9  
Käppade samm mm 425 425  
Käparidade arv tk 2 2  
Ridade samm mm 950 950  
Tiivakestega käpa laius mm 75 / 295 75 / 295  
Raami kliirens mm  750 750  
Tööjõudlus ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7  
Veovahend 1 kW
hj
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Töökiirus km/h 8─12 8─12  
Maksimaalne transpordikiirus 2 km/h 30 30 30
Maksimaalne mäkketõusuvõime ° 11 11 11
Rehvide suurus – transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Vajalik traktori haakeseadeldis   3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4 3-punkt. haakes., kat. 3 ja 4; alumine haakeseadeldis K80; aas Ø 50, 70 mm
Masina mass kg 5 150 - 5 750 5 850 - 6 650 2 900

1 Soovitatav veovahend, tegelik veojõud võib suures ulatuses muutuda sõltuvalt harimissügavusest, mullatingimustest, maapinna kaldest ning tööorganite kulumisest ja reguleeritusest.
2 Pidurisüsteem transportimisel. Pidage kinni siseriiklikest eeskirjadest, mis puudutavad masinate transportimist avalikel teedel. Uurige välja vastavas riigis kehtivad õigusaktid ja eeskirjad maksimaalselt lubatud kogumasside ja teljekoormuste ning samuti pidurisüsteemi kasutamise kohta. Lisaküsimuste korral võtke ühendust meie müügiesindajaga.

Seadmed

Fotogalerii

Video

Failid

Kasutusjuhendid

Tarvikud

Rullid

Terasrull SDR
Läbimõõt 580 mm
Mass 220 kg/m
Topeltpiikrull DSR
Läbimõõt 570/570 mm
Mass 175 kg/m 
Lisatav külgrull

Väga oluline on valida õigesti tagarulli tüüp, mis määrab suures osas lõpliku harimiskvaliteedi. Rull järeltihendab mulda ning murendab ja tasandab seda veelgi. Rulli tüübi valik sõltub mulla tüübist ja masina kasutusviisist. 

Rull Ketasrull
SDR
Topeltpiikrull
DSR
Peenestamine  ●●●○ ●●○○
Tihendamine ●●●● ●●●○
Sügavuse hoidmine ●●●● ●●●●
Ummistumiskindlus ●●●○ ●●●●
Sobivus kivistele muldadele ●●●○  ●●●○
Sobivus märgadele muldadele ●●●●  ●●●●
Rasked mullad ●●●●  ●●●●
Keskmised mullad ●●●●  ●●●●
Kerged ●●●○  ●●●○

Peitel

Peitel 75 CARBIDE
Peitel 55 CARBIDE
Peitel 75 MULTICARBIDE PRO
Peitel 50 MULTICARBIDE PRO
  

Lisavarustus

Küljepiirded
Ketaste hüdrauliline juhtimine
Maapinda järgivad tugirattad

Hüdraulilise kaitsega variandi jaoks.