Sēšana

Visu bieži sastopamo kultūraugu sēšana, ieskaitot augsnes apstrādi pirms sēšanas.

Sējmašīnas ar augsnes priekšapstrādi

Sēšana ar spēcīgām sējas kombinācijām ar maināmiem moduļiem.

Sējmašīnas apstrādātai augsnei

Precīzās sējmašīnas

Precīza platrindu kultūraugu sēja ar minerālmēslu iestrādi.

Papildu sējmašīnas

Smalku sēklu sēšana ar sējmašīnām un augsnes apstrādes iekārtām.