Představení divize Oil & Feed Tech

O divizi OFT

Farmet a.s. - divize OIL & FEED TECH patří mezi významné dodavatele technologických zařízení v oblasti zpracování olejnatých semen, rostlinných olejů a krmiv. V tomto oboru jsme získali za více než 25 let činnosti mnoho odborných poznatků a praktických zkušeností, které dále aplikujeme při realizacích technologických zařízení našim zákazníkům. Klíčové know-how Farmet je v systému návrhu a v technologii výroby rotačních šnekových lisů olejnatých semen a extrudérů krmiv, které jsou základem našich technologií.

Jsme především inženýrskou firmou s vlastním výzkumem a vývojem, s rozsáhlou znalostí vlastností zpracovávaných zemědělských produktů a způsobů jejich  odpovídající úpravy (tepelné, mechanické atd.) a zpracování. Vlastní výrobní závod je vybaven nejmodernějšími strojírenskými technologiemi. Výsledkem dobré spolupráce výzkumu, vývoje a výroby jsou špičkové produkty Farmet.

Prioritou naší práce je využívání know-how Farmet při návrhu a realizaci technologických zařízení, které nabízíme a dodáváme zákazníkovi komplexně. Naše spolupráce se zákazníkem nekončí instalací zařízení a jeho uvedením do provozu, ale pokračuje poskytováním služeb pro zákazníky.

Náš tým je tvořen specialisty různých oborů, kteří vhodnou spoluprací vytváří hodnotu pro zákazníky s ohledem na jejich přání a podmínky. Vzájemnou komunikací se zákazníkem dosahujeme nejlepšího možného výsledku splňujícího očekávání zákazníka – kvalitní technologie s dobrou návratností.

Naší snahou je navrhnout technologii optimálně využívající místní produkci olejnin, obilovin a dalších zemědělských produktů k využití pro výrobu krmiv, ale i pro potravinářské využití. Tam, kde je to efektivní, i využití biomasy pro energetické účely.

Firma dbá při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení na úsporu energií a ekologický provoz. Upřednostňujeme technologie šetrné k životnímu prostředí a zachovávající co nejlepší výživové vlastnosti bez chemických přísad.

Výroba OFT

Výrobní závod je vedle běžných strojírenských technologií vybaven speciálně pro výrobu elementů šnekových lisů a extrudérů. Výroba šnekovnic, škrtících a tvarovacích elementů různých tvarů a provedení je zajišťována na nejmodernějších CNC strojích. Klíčové stroje a zařízení dodávané do technologií Farmet jsou vyráběny v mateřském závodě.

Ve spolupráci s ostatními útvary divize i výrobní útvar stále zvyšuje efektivitu výroby především s cílem dosahování lepších parametrů pro zákazníky, zvýšení živostnosti dodávaných dílců s ohledem na výrobní náklady. Jsou využívány výsledky vlastního vývoje technologií nanášení vysoce abrazivně odolných vrstev na pracovní orgány a jejich přesné obrábění.

Základem výroby každého dílce je použití kvalitního materiálu a poté jeho odborné zpracování. Věnujeme velkou pozornost výběru nejkvalitnějších materiálů, které jsou následně zušlechťovány dokonalým tepelným zpracováním.

Finální produkty jsou pak sesazovány dle individuálních specifikací pro různé plodiny a projekty a kompletovány s nakupovanými komponenty do komplexní dodávky technologie.

Vysoká kvalita dodávaných strojů a zařízení je zajištěna vhodným systémem měření a kontroly dílců.

Kvalita je základem naší práce a patří mezi priority ve firmě.

Výzkum a vývoj OFT

Vlastní výzkum a vývoj, vysoká efektivita práce, špičkové výrobní technologie a kvalifikovaní pracovníci na všech pozicích jsou základní filozofií naší firmy.

Tým výzkumu a vývoje OFT je složen z odborníků mnoha profesí a specializuje se na inovační řešení pro výrobu efektivních technologií:

  • pro získávání rostlinných olejů
  • pro výrobu krmiv
  • pro zpracování olejů

Pro podporu výzkumu a vývoje firma vybudovala unikátní laboratoř pro studium reologických vlastností olejnatých semen a dalších zemědělských produktů. Zde jsou zkoumány vlastnosti jednotlivých druhů semen za působení velmi vysokých tlaků a teplot simulujících prostředí ve šnekových lisech a extrudérech. Teoretické poznatky jsou následně ověřovány v poloprovozní zkušebně lisování a extruze, která je vybudována přímo v areálu firmy.

Zkušenosti čerpáme i ze spolupráce se zákazníky, kteří nám poskytují obrovské množství dat pro provádění analýz a současně navržení inovací.

Naše interdisciplinární týmy spolupracují s významnými univerzitami a výzkumnými ústavy a neustále společně hledají nové inovativní řešení i vylepšení stávajících produktů. Při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení dbáme na úsporu energií a ekologický provoz.

Přání našich zákazníků jsou naší výzvou ke zlepšování.


Engineering

Poznatky výzkumu a vývoje a rozsáhlé praktické zkušenosti aplikujeme při návrzích individuálních řešení pro konkrétní zákazníky. Pro každého zákazníka navrhujeme optimální technologii s ohledem na jeho podmínky včetně zpracování návrhů pro její instalaci a uvedení zařízení do provozu.

Komplexní dodávky technologických zařízení jsou zajišťovány týmem specialistů z různých oblastí tak, aby konečné řešení technologického zařízení plnilo požadavky zákazníků. Součástí dodávky zařízení je zpracování projektů různých stupňů od úvodní studie po dokumentaci skutečného stavu.

V oblasti stavební přípravy upřednostňujeme spolupráci s místní stavebně - projekční firmou investora. Společně navrhujeme nejlepší uspořádání technologického zařízení v návaznosti na stávající prostory nebo výstavbu nového závodu.

Součástí našeho návrhu je komplexní technologie včetně jejího umístění, logistických návazností a způsobu napojení na média a energie. Dodávaná technologická zařízení jsou vybavena systémem měření, regulace a automatického řízení s využitím nejmodernějších nástrojů vizualizace, diagnostiky a vzdálené zprávy (FIC Farmet Intelligent Control).

Na přání zákazníka zajišťujeme činnosti související s instalací a zahájením provozu zařízení. Důležitou součástí je zaškolení personálu zákazníka, které provádíme v několika etapách a úrovních. Zaškolení technologů výroby a vedoucích pracovníků, jakož i zaškolení obsluhujícího personálu je významnou součástí dodávek technologií Farmet.

Následná technologická podpora je realizována online internetovými moderními komunikačními prostředky přímo z technického centra Farmet. Pracovníci obsluhy mají možnost stálé přímé komunikace s produktovými manažery poskytující podporu při provozu zařízení. Servis je pak zajišťován servisními středisky nebo přímo specialisty Farmet.

Právě komplexní přístup je našimi zákazníky vysoce hodnocen a je to důvod, proč se na nás zákazníci obracejí opakovaně.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.