Zpracování osobních údajů

Společnost Farmet a. s. si velice váží Vaší důvěry. Důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost – využíváme k tomu nejvyšších bezpečnostních standardů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj
  • rychlá komunikace se zákazníkem
  • odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky
  • vedení zákaznické agendy (provádění zakázek a obchodu a z toho plynoucích povinností a závazků)
  • newsletter, k našim vlastním marketingovým účelům

Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty dalším stranám, a to za účelem zajištění jejich zpracování pro výše uvedené účely (např. poskytovatel webhostingu, poskytovatel IT služeb, poskytovatelé spedičních služeb apod.).

Díky našemu Newsletteru máte možnost pravidelně získávat e-mailem aktuální informace obchodního charakteru či informace o technologických novinkách. Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s jejím využíváním k zasílání elektronického Newsletteru můžete samozřejmě kdykoliv zrušit. Možnost odhlášení Newsletteru najdete na konci každého Newsletteru formou příslušného odkazu, nebo se můžete kdykoliv obrátit na uvedenou adresu: newsletter@farmet.cz.

Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt: farmet@farmet.cz.

Cookies

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.

Kódy třetích stran

Na těchto webových stránkách jsou používány kódy třetích stran. Pomáhají nám analyzovat, jakým směrem se návštěvníci na stránkách pohybují a jakým způsobem se na nich chovají. Tyto anonymní informace o návštěvě uživatele stránek můžou být použity za účelem zlepšení kvality našich produktů a služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Farmet a. s. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv, či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na: farmet@farmet.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.