Komplexní zpracování olejnatých semen

Díky unikátní kombinaci kompletního portfólia šnekových lisů olejnin a extrudérů krmiv Vám doporučujeme jedinečnou technologii extruze a lisování. Tato kombinace obou technologií Vám zaručí ty nejlepší výsledky zejména při zpracování sóji, řepky, slunečnice a dalších olejnatých semen.


Technologie lisoven olejnin, vyráběná společností Farmet, stojí na dlouholeté zkušenosti společnosti v tomto odvětví. Tato technologie obsahuje vysoce efektivní šnekové lisy v různých konfiguracích, které jsou vždy optimalizovány pro konkrétní aplikaci. 
Šnekové lisy olejnin

  • Nejnižší provozní náklady díky technologii Farmet, která využívá pokročilý systém rekuperace energie.
  • Hexane free technologie Farmet je nejúspornější a zároveň nejekologičtější.
  • Hexane free technologie Farmet Vám přináší ideální krmivo s optimálním poměrem tuku (energie) a bílkoviny.
  • Díky Hexane free technologii Farmet dosáhnete nejefektivnějšího krmiva s nejnižšími náklady.
  • Komplexní technologie Vám zaručí nízké provozní náklady.

 

Díky jejich modifikaci a různých způsobů řazení dává mnoho možností řešení konkrétních požadavků na lisování - od velmi malých kapacit pro lisování speciálních plodin, až po velké závody s kapacitou až 1000 tun za den. Vzhledem k odlišným vlastnostem jednotlivých olejnatých semen, zvláště díky odlišnému obsahu oleje, je třeba technologii optimalizovat vždy pro konkrétní druh semene nebo skupinu semen.

 

V technologiích lisování olejnatých semen se používají výhradně kontinuální šnekové lisy v různých sestavách a různé předúpravy semen před lisováním. 

 

V praxi se nejčastěji používá členění na technologie

  • Jednostupňové nebo dvoustupňové - označuje, kolika stupni lisování olejnaté semeno prochází. U dvoustupňového lisování je první lis označován jako „předlis“ a druhý lis jako „dolis“. Dvoustupňové technologie se využívají pro zvýšení výtěžnosti zvláště u olejnatých semen s vyšším obsahem oleje (obsah oleje nad 30 % jako je řepka olejná, slunečnice atd.). Například u sóji (obsah oleje okolo 20 %) se běžně využívá jednostupňové lisování.

  • Lisování za studena nebo za tepla - označuje, při jakých teplotách dochází k lisování.

  • Lisování s extruzí - technologie extruze krmiv přináší nečekané benefity v procesu lisování. Tato kombinace obou technologií Vám zaručí ty nejlepší výsledky zejména při zpracování sóji, řepky, slunečnice a dalších olejnatých semen.

U lisování za studena nejsou semena před lisováním ohřívána. Teplota vylisovaného oleje nepřesahuje 50 °C. Touto technologii je tak získán ten nejkvalitnější za studena lisovaný olej. Daní za to je však nížší výtěžnost oleje se zbytkovým obsahem tuku ve výliscích 10 - 12 %. Zahřátím semen před lisováním, např. v patrových ohřívačích, významně zvyšuje výtěžnost oleje, ale snižuje se kvalita oleje. Lisováním s extruzí lze docílit vysoké výtěžnosti oleje. Během extruze dochází k tepelnému zušlechtění výlisků, dojde k významnému zvýšení stravitelnosti a využitelnosti živin (snížení obsahu antinutričních látek, denaturaci bílkovin, zmazovatění škrobů, případně vzniku by-pass proteinu). Technologie lisování z extruzí je proto nejvhodnější řešení v případě důrazu na výtěžnost oleje a kvalitu výlisků pro krmivářské a potravinářské účely.

Pokročilý systém rekuperace vyvinutý společností Farmet nabízí významné snížení provozních nákladů na zpracování olejnin. Výhoda tví především ve zvýšení kapacity technologické linky za současného snížení spotřeby energie. Jedná se tak o ekonomicky a ekologicky výhodné řešení, které šetří planetu i kapsu investora.

Nedílnou součástí technologií Farmet je systém inteligentního řízení a vizualizace procesu Farmet Intelligent Control (FIC). Celý proces zpracování olejnatých semen je řízen průmyslovým automatem (PLC) a to za pomoci vizualizačního PC z velínu, případně pomocí dotykové obrazovky umístěné v blízkosti zařízení. Celý systém řízení technologie má za úkol dosažení optimálních parametrů a minimalizovat nežádoucí zásahy obsluhy do technologie.

 

 

 

Soubory ke stažení

velikost 14 169 KB

Lisování s extruzí

Dokonalé spojení mechanického a termického zpracování. Využívá výhod extruze v technologii lisování (umožňuje vyšší výtěžnost oleje v následném lisování).

Lisování za studena

Lisování olejnin za studena je proces bez předehřevu olejnatých semen. Olej si zachovává většinu zdraví prospěšných látek. Lze ho využít například pro pokrmy studené kuchyně. U lisování za studena vstupují olejnatá semena do lisu za teploty okolo 20 °C (okolní teplota) a teplota vylisovaného oleje většinou nepřesahuje 50 °C.

Lisování za tepla

Lisování za tepla je proces s předehřevem olejnatých semen. U lisování za tepla je semeno před lisováním cíleně zahříváno až na teplotu okolo 100 °C. Ohřev semen zlepšuje lisovatelnost a je dosahováno vyšší výtěžnosti oleje.

Studeno-teplé lisování

Studeno-teplé lisování přináší výhody předlisováním za tepla s dolisováním za studena. Při studeném předlisování je získán olej nejvyšší kvality, určený pro přímý konzum ve studené kuchyni.

Předlisování

Tato technologie je určena do nejrůznějších aplikací. Jejím cílem je odlisování části oleje (nejčastěji na 20 % zbytkového tuku) s případnou tepelnou úpravou výlisků za účelem zvýšení stravitelnosti.

Compact

Lisovna Compact nabízí zcela nový pohled na lisování olejnatých semen. Zbavte se závislosti na velkých zpracovatelích.
Compact - EP1
Technologie jednostupňového lisování s extruzí je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje 16 - 25 %. Typickým představitelem těchto plodin je sója.
Compact - EP1
Technologie jednostupňového lisování s extruzí je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje 16 - 25 %. Typickým představitelem těchto plodin je sója.
Compact - EP2
Technologie dvoustupňového lisování s extruzí je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje nad 25%. Jedná se o plodiny jako je např. slunečnice a řepka.
Compact - EP2
Technologie dvoustupňového lisování s extruzí je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje nad 25%. Jedná se o plodiny jako je např. slunečnice a řepka.
Compact - CP1
Technologie jednostupňového lisování za studena je určena těm, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší kvality oleje. Jednostupňové lisování za studena je vůbec ten nejšetrnější způsob zpracování olejnatých semen.
Compact - CP1
Technologie jednostupňového lisování za studena je určena těm, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší kvality oleje. Jednostupňové lisování za studena je vůbec ten nejšetrnější způsob zpracování olejnatých semen.
Compact - CP2
Technologie dvoustupňového lisování za studena je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje nad 35 %. Jedná se o plodiny jako je např. slunečnice a řepka.
Compact - CP2
Technologie dvoustupňového lisování za studena je vhodná pro olejnatá semena s obsahem oleje nad 35 %. Jedná se o plodiny jako je např. slunečnice a řepka.

Lisy olejnin středních kapacit

Jsou pro vás lisy malých kapacit malé? Hledáte univerzální a vysoce efektivní lis na olej pro lisování olejnatých semen? Právě pro Vás jsou určeny lisy středních kapacit, které nabízí moderní řešení vícestupňových geometrií, jako tomu je u lisů velkých kapacit. Lisy nabízejí mimořádnou efektivitu získávání rostlinných olejů.

Lisy olejnin malých kapacit

Zajímá Vás produkce vysoce kvalitního rostllinného panenského oleje? Nebo se chcete stát nezávislým na velkých odběratelích semen? Právě pro Vás jsou určeny lisy malých kapacit určené pro produkci rostlinného oleje lisovaného za studena.

Loupání semen a separace slupek

Správná příprava semen je důležitým předpokladem pro vysokou efektivitu navazující technologie. Nemalý vliv má i na kvalitu získaných produktů – oleje, výlisků nebo extrudátu.

Projektování

Na základě vlastních dlouholetých zkušeností zajišťujeme komplexní projekční práce v oblasti technologických zařízení. V rámci projektování nabízíme veškeré stupně projektové dokumentace, tj. od zpracování úvodních studií, přes všechny stupně projektové dokumentace, až po dokumentaci skutečného stavu.