Právní doložka

Společnost Farmet a. s. tímto deklaruje podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále v textu jen "podmínky") na webové adrese www.farmet.cz (dále v textu jen "stránky"). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají webové stránky (dále v textu jen "uživatelé").

Provozovatelem stránek je společnost Farmet a. s. (dále v textu jen "provozovatel"), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů oprávněn vykonávat majetková práva k stránkám.

Provozovatel stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů je výhradním autorem a držitelem práv autorských ke všem textům, fotografiím a souborům na stránkách zveřejněných. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob veřejného šíření těchto dokumentů bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Jakékoli užití díla, spočívající v kopírování a napodobování nebo sdílení textového obsahu anebo grafických prvků stránek bez výslovného souhlasu provozovatele stránek, je protiprávní a bude posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Obsah stránek i jednotlivé prvky stránek jsou právně chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Farmet a. s., a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek.

Tyto podmínky použití stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění: 15. srpen 2015.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.