Právní doložka

Společnost Farmet a. s. tímto deklaruje podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále v textu jen "podmínky") na webové adrese www.farmet.cz (dále v textu jen "stránky"). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají webové stránky (dále v textu jen "uživatelé").

Provozovatelem stránek je společnost Farmet a. s. (dále v textu jen "provozovatel"), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů oprávněn vykonávat majetková práva k stránkám.

Provozovatel stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů je výhradním autorem a držitelem práv autorských ke všem textům, fotografiím a souborům na stránkách zveřejněných. Jakékoliv kopírování, publikování nebo jiný způsob veřejného šíření těchto dokumentů bez výslovného písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno.

Jakékoli užití díla, spočívající v kopírování a napodobování nebo sdílení textového obsahu anebo grafických prvků stránek bez výslovného souhlasu provozovatele stránek, je protiprávní a bude posuzováno jako porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským. Obsah stránek i jednotlivé prvky stránek jsou právně chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Farmet a. s., a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním stránek.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek.

Na stránkách jsou používány kódy třetích stran. Provozovatel používá kódy od společnosti Google, které mu pomáhají analyzovat, jakým směrem se návštěvníci na stránkách pohybují a jakým způsobem se na nich chovají. Google Analytics může použít anonymní informace o návštěvě uživatele stránek za účelem zlepšení kvality svých produktů a služeb.

Tyto podmínky použití stránek je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění: 15. srpen 2015.