Zpracování rostlinných olejů

Rostlinné oleje získané lisováním nebo extrakcí obsahují různé nežádoucí příměsi, které jsou přirozenou součástí semen a znemožňují jejich přímé použití pro potravinářské a technické účely. Tyto příměsi se dají rozdělit na rozpustné v oleji a nerozpustné oleji.

Mezi nerozpustné v oleji patří drobné částečky semen vnikající do oleje při zpracování. Mezi rozpustné příměsi patří především fosfor (v oleji vázán na fosfolipidy), pryskyřice, barviva, vosky, těkavé látky. Tyto látky způsobují nežádoucí zabarvení oleje, při zvýšené teplotě způsobují zápach a napékání na styčné plochy, a to brání použití oleje v potravinářství a pro technické účely. Společnost Farmet nabízí technologická zařízení pro filtraci a rafinaci oleje dle potřeb zákazníka.

Máte zájem zvýšit přidanou hodnotu Vašich olejů? Právě pro Vás je určena technologie Farmet pro úpravu oleje filtrací a rafinací. Tato technologie je postavena na míru každému zákazníkovi dle požadavků na výstupní kvalitu oleje z dané technologie. Neváhejte kontaktovat naše specialisty, kteří Vám pomohou vybrat správné řešení pro Vás.

 

Rafinace rostlinných olejů

Rostlinné oleje získané lisováním nebo extrakcí obsahují různé nežádoucí příměsi, které jsou přirozenou součástí semen. Je to především fosfor (v oleji vázán na fosfolipidy), barviva, vosky, těkavé látky atd.
Degumming
Technologie degumming nabízí řešení pro odstranění fosforu ze surového oleje. Fosfor je v oleji vázán na fosfolipidy, které jsou pro další použití a zpracování olejů nežádoucí.
Degumming
Technologie degumming nabízí řešení pro odstranění fosforu ze surového oleje. Fosfor je v oleji vázán na fosfolipidy, které jsou pro další použití a zpracování olejů nežádoucí.
Bělení
Bělení oleje je součást procesu rafinace surového rostlinného oleje. V technologii Bělení je pomocí vlastností bělící hlinky minimalizován obsah pigmentů resp. barviv (karoteny, chlorofyly atd.), těžkých kovů a zbytků fosforu ze surového oleje, který již prošel procesem degumming. Tím je docíleno zlepšení vzhledu a chutě oleje.
Bělení
Bělení oleje je součást procesu rafinace surového rostlinného oleje. V technologii Bělení je pomocí vlastností bělící hlinky minimalizován obsah pigmentů resp. barviv (karoteny, chlorofyly atd.), těžkých kovů a zbytků fosforu ze surového oleje, který již prošel procesem degumming. Tím je docíleno zlepšení vzhledu a chutě oleje.
Dewaxing
Proces odvoskování je určený pouze pro slunečnicový olej. Tento olej totiž obsahuje vosky, které se do oleje dostávají ze slupek slunečnicového semínka a způsobují jeho zakalení případně sediment na dně nádob.
Dewaxing
Proces odvoskování je určený pouze pro slunečnicový olej. Tento olej totiž obsahuje vosky, které se do oleje dostávají ze slupek slunečnicového semínka a způsobují jeho zakalení případně sediment na dně nádob.
Deacidifikace
Cílem deacidifikace je odstranění látek, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti a jsou přirozenou součástí surových olejů. Tyto sloučeniny též s rostoucí teplotou těkají (destilují se), následně kondenzují a způsobují znečištění okolních prostor (nejčastěji stěn kuchyní). Tyto látky lze odstranit v destilačních kolonách.
Deacidifikace
Cílem deacidifikace je odstranění látek, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti a jsou přirozenou součástí surových olejů. Tyto sloučeniny též s rostoucí teplotou těkají (destilují se), následně kondenzují a způsobují znečištění okolních prostor (nejčastěji stěn kuchyní). Tyto látky lze odstranit v destilačních kolonách.

Filtrace rostlinných olejů

Technologie filtrace nabízená společností Farmet nabízí efektivní způsob oddělování mechanických nečistot ze surového oleje. Zařízení je možno použít pro různé druhy rostlinných olejů.

Zpracování použitých kuchyňských olejů

Použité kuchyňské oleje jsou zbytkovým produktem v potravinářství, přičemž jejich využití můžeme najít v mnoha dalších oblastech (stavebnictví, lesnictví, energetika, složka v biodieselu…).