O nás

Představení společnosti

Společnost Farmet a. s. je dynamicky se rozvíjející českou společností zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem zemědělských strojů na zpracování půdy a setí a technologií na zpracování olejnin, rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Značka Farmet:

 • orientována na výrobky vysoké kvality a vysoké užitné hodnoty
 • výrobky celosvětově konkurenceschopné
 • použití ve vysoce produktivním zemědělském a zpracovatelském provozu

Výrobky s unikátním technickým řešením

Vlastní výrobky a technologie vznikají v úzké spolupráci specialistů Farmet s konečnými zákazníky, výzkumnými institucemi a vysokými školami. Výrobky značky Farmet se vyznačují unikátním technickým řešením, z nichž je řada patentově chráněná. Cílem dalšího vývoje není jen zvyšování kvality a přidané hodnoty vlastních výrobků, ale i zlepšování výrobních technologií, produktivity, bezpečnosti práce či ochrany životního prostředí.

Zvyšování přidané hodnoty a posilování konkurenceschopnosti

Výrazné investice do vývoje a do moderního výrobního provozu jsou zárukou dalšího rozvoje v oblasti kvality i nových produktivních výrobních technologií. Cílem je další zvyšování přidané hodnoty výrobků a posilování jejich konkurenceschopnosti na všech trzích, zvyšování komfortu pro uživatele, bezpečnosti práce a ochrana životního prostředí.

Postupně budujeme celosvětovou prodejní síť partnerů, obchodních zástupců a dealerů, včetně zajištění servisu a dodávek náhradních dílů. Stroje a technologie značky Farmet úspěšně exportujeme  do většiny Evropských zemí, Asie a Severní Ameriky.

Neustále rozvíjíme a posilujeme týmy našich spolupracovníků jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i marketingu, prodeje a služeb zákazníkům, i ve vlastní výrobě.

Budu nadále usilovat o posilování firemní kultury Farmet zaměřené na úctu k zákazníkům a podporu inovací.

Ing. Karel Žďárský
generální ředitel a předseda představenstva

Naše poslání

Mezi naše hlavní cíle v oboru našich činností patři zejména:

 • Hledat, objevovat a poskytovat zákazníkům na celém světě ty nejefektivnější komplexní způsoby a postupy řešení technologických operací v oboru našich činností a přinášet tak našim zákazníkům rychlou návratnost jejich investic a zisk.
 • Klást při tom důraz na úspory energií a ochranu životního prostředí.
 • Vyvíjet, vyrábět a dodávat stroje a technologie pro profesionální použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.
  Farmet je partnerem moderního zemědělství a potravinářství.

O divizi OFT

Farmet a.s. - divize OIL & FEED TECH patří mezi významné dodavatele technologických zařízení v oblasti zpracování olejnatých semen, rostlinných olejů a krmiv. V tomto oboru jsme získali za více než 25 let činnosti mnoho odborných poznatků a praktických zkušeností, které dále aplikujeme při realizacích technologických zařízení našim zákazníkům. Klíčové know-how Farmet je v systému návrhu a v technologii výroby rotačních šnekových lisů olejnatých semen a extrudérů krmiv, které jsou základem našich technologií.

Jsme především inženýrskou firmou s vlastním výzkumem a vývojem, s rozsáhlou znalostí vlastností zpracovávaných zemědělských produktů a způsobů jejich  odpovídající úpravy (tepelné, mechanické atd.) a zpracování. Vlastní výrobní závod je vybaven nejmodernějšími strojírenskými technologiemi. Výsledkem dobré spolupráce výzkumu, vývoje a výroby jsou špičkové produkty Farmet.

Prioritou naší práce je využívání know-how Farmet při návrhu a realizaci technologických zařízení, které nabízíme a dodáváme zákazníkovi komplexně. Naše spolupráce se zákazníkem nekončí instalací zařízení a jeho uvedením do provozu, ale pokračuje poskytováním služeb pro zákazníky.

Náš tým je tvořen specialisty různých oborů, kteří vhodnou spoluprací vytváří hodnotu pro zákazníky s ohledem na jejich přání a podmínky. Vzájemnou komunikací se zákazníkem dosahujeme nejlepšího možného výsledku splňujícího očekávání zákazníka – kvalitní technologie s dobrou návratností.

Naší snahou je navrhnout technologii optimálně využívající místní produkci olejnin, obilovin a dalších zemědělských produktů k využití pro výrobu krmiv, ale i pro potravinářské využití. Tam, kde je to efektivní, i využití biomasy pro energetické účely.

Firma dbá při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení na úsporu energií a ekologický provoz. Upřednostňujeme technologie šetrné k životnímu prostředí a zachovávající co nejlepší výživové vlastnosti bez chemických přísad.

Výroba OFT

Výrobní závod je vedle běžných strojírenských technologií vybaven speciálně pro výrobu elementů šnekových lisů a extrudérů. Výroba šnekovnic, škrtících a tvarovacích elementů různých tvarů a provedení je zajišťována na nejmodernějších CNC strojích. Klíčové stroje a zařízení dodávané do technologií Farmet jsou vyráběny v mateřském závodě.

Ve spolupráci s ostatními útvary divize i výrobní útvar stále zvyšuje efektivitu výroby především s cílem dosahování lepších parametrů pro zákazníky, zvýšení živostnosti dodávaných dílců s ohledem na výrobní náklady. Jsou využívány výsledky vlastního vývoje technologií nanášení vysoce abrazivně odolných vrstev na pracovní orgány a jejich přesné obrábění.

Základem výroby každého dílce je použití kvalitního materiálu a poté jeho odborné zpracování. Věnujeme velkou pozornost výběru nejkvalitnějších materiálů, které jsou následně zušlechťovány dokonalým tepelným zpracováním.

Finální produkty jsou pak sesazovány dle individuálních specifikací pro různé plodiny a projekty a kompletovány s nakupovanými komponenty do komplexní dodávky technologie.

Vysoká kvalita dodávaných strojů a zařízení je zajištěna vhodným systémem měření a kontroly dílců.

Kvalita je základem naší práce a patří mezi priority ve firmě.

Výzkum a vývoj OFT

Vlastní výzkum a vývoj, vysoká efektivita práce, špičkové výrobní technologie a kvalifikovaní pracovníci na všech pozicích jsou základní filozofií naší firmy.

Tým výzkumu a vývoje OFT je složen z odborníků mnoha profesí a specializuje se na inovační řešení pro výrobu efektivních technologií:

 • pro získávání rostlinných olejů
 • pro výrobu krmiv
 • pro zpracování olejů

Pro podporu výzkumu a vývoje firma vybudovala unikátní laboratoř pro studium reologických vlastností olejnatých semen a dalších zemědělských produktů. Zde jsou zkoumány vlastnosti jednotlivých druhů semen za působení velmi vysokých tlaků a teplot simulujících prostředí ve šnekových lisech a extrudérech. Teoretické poznatky jsou následně ověřovány v poloprovozní zkušebně lisování a extruze, která je vybudována přímo v areálu firmy.

Zkušenosti čerpáme i ze spolupráce se zákazníky, kteří nám poskytují obrovské množství dat pro provádění analýz a současně navržení inovací.

Naše interdisciplinární týmy spolupracují s významnými univerzitami a výzkumnými ústavy a neustále společně hledají nové inovativní řešení i vylepšení stávajících produktů. Při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení dbáme na úsporu energií a ekologický provoz.

Přání našich zákazníků jsou naší výzvou ke zlepšování.

Engineering

Poznatky výzkumu a vývoje a rozsáhlé praktické zkušenosti aplikujeme při návrzích individuálních řešení pro konkrétní zákazníky. Pro každého zákazníka navrhujeme optimální technologii s ohledem na jeho podmínky včetně zpracování návrhů pro její instalaci a uvedení zařízení do provozu.

Komplexní dodávky technologických zařízení jsou zajišťovány týmem specialistů z různých oblastí tak, aby konečné řešení technologického zařízení plnilo požadavky zákazníků. Součástí dodávky zařízení je zpracování projektů různých stupňů od úvodní studie po dokumentaci skutečného stavu.

V oblasti stavební přípravy upřednostňujeme spolupráci s místní stavebně - projekční firmou investora. Společně navrhujeme nejlepší uspořádání technologického zařízení v návaznosti na stávající prostory nebo výstavbu nového závodu.

Součástí našeho návrhu je komplexní technologie včetně jejího umístění, logistických návazností a způsobu napojení na média a energie. Dodávaná technologická zařízení jsou vybavena systémem měření, regulace a automatického řízení s využitím nejmodernějších nástrojů vizualizace, diagnostiky a vzdálené zprávy (FIC Farmet Intelligent Control).

Na přání zákazníka zajišťujeme činnosti související s instalací a zahájením provozu zařízení. Důležitou součástí je zaškolení personálu zákazníka, které provádíme v několika etapách a úrovních. Zaškolení technologů výroby a vedoucích pracovníků, jakož i zaškolení obsluhujícího personálu je významnou součástí dodávek technologií Farmet.

Následná technologická podpora je realizována online internetovými moderními komunikačními prostředky přímo z technického centra Farmet. Pracovníci obsluhy mají možnost stálé přímé komunikace s produktovými manažery poskytující podporu při provozu zařízení. Servis je pak zajišťován servisními středisky nebo přímo specialisty Farmet.

Právě komplexní přístup je našimi zákazníky vysoce hodnocen a je to důvod, proč se na nás zákazníci obracejí opakovaně.

Představení divize DZT

Divize zemědělské techniky se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zemědělských strojů, především pro zpracování půdy a setí. Jedná se o široký sortiment strojů, vesměs vlastního vývoje a konstrukce, určených pro moderní zemědělskou výrobu (radličkové a diskové podmítače, předseťové kombinátory, dlátové a hloubkové kypřiče, secí stroje, zásobníky kejdy, válce, pěchy).

V České republice hospodaří mnoho velkých, středních ale i malých zemědělských podniků a farem na různých typech půd od lehkých písčitých až po těžké jílovité, od rozsáhlých nížin až po členité podhorské oblasti. Tyto pestré půdní a klimatické podmínky vytvářejí širokou škálu požadovaných řešení technologií, které nám umožňují úspěšně vyvíjet stroje pro evropské i asijské trhy.

Nabízíme efektivní a spolehlivá řešení zpracování půdy a setí pro velké podniky ale i menší farmy, v pracovních záběrech od 2 do 16 metrů. Každý zákazník je pro naši společnost důležitý a inspirující.

Společnost Farmet úspěšně exportuje své výrobky do 27 zemí Evropy, Asie, severní Ameriky, Afriky a Oceánie. Ve všech exportních zemích prodává Farmet své výrobky prostřednictvím rozsáhlé sítě obchodních zástupců, kterou nadále posiluje. Máte-li zájem stát se obchodním partnerem společnosti Farmet a nabízet výrobky značky Farmet ve Vaší zemi, informujte se prosím o podmínkách možné spolupráce e-mailem.

Ocenění

Společnost Farmet a. s. od dob svého vzniku získala celou řadu významných ocenění. Všechna získaná ocenění jsou pro nás závazkem, abychom všechny procesy nadále zlepšovali.

 Pamětní medaile

2015

Vyhlašovatel soutěže: Královéhradecký kraj
Ocenění: Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje

 2014 - Štika českého byznysu

2014

Vyhlašovatel soutěže: Coface Czech
Soutěž: Štika českého byznysu
Umístění: 3. místo v Královéhradeckém kraji

 2014 - Manažer roku

2014

Vyhlašovatel soutěže: Česká manažerská asociace
Soutěž: Manažer roku
Umístění: Ing. Karel Žďárský zvolen manažerem roku 2013

 2014 - Grand Prix Techagro Brno

2014

Výstava: Techagro Brno
Ocenění: Grand Prix
Oceněný modulární diskový secí stroj Falcon 6

2013 - Exportní cena DHL 

2013

Vyhlašovatel soutěže: Střední podnikatelský stav
Soutěž: Exportní cena DHL Unicredit
Kategorie: střední exportér ČR
Umístění: 3. místo

 

2013

Vyhlašovatel soutěže: Coface Czech
Soutěž: Štika českého byznysu
Umístění: 2. místo v Královéhradeckém kraji

 2013 - Čekia Stability Award

2013

Vyhlašovatel soutěže: Bisnode
Soutěž: Čekia Stability Award
Umístění: ratingové hodnocení AAA

2012 - Stříbrná medaile 

2012

Výstava: Techagro Brno
Vyhlašovatel: Zemědělský týdeník
Ocenění: Stříbrná medaile
Oceněný exponát: sklápění sekcí diskového podmítače Softer 11

 2011 - Zlatá medaile

2011

Výstava: Národní výstava zemědělské techniky
Ocenění: Zlatá medaile
Oceněný exponát: dlátový kypřič Triolent TX 300

 2010 - Zlatý klas Země živitelka

2010

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenění: Zlatý klas
Oceněný exponát: Technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin - radličkový secí stroj Excelent Premium 6

 2010 - Grand Prix Techagro Brno

2010

Výstava: Techagro Brno
Ocenění: Grand Prix
Oceněný exponát: technologický postup při setí a hnojení zemědělských plodin - radličkový secí stroj Excelent Premium 6

 2009 - Firma roku

2009

Vyhlašovatel soutěže: Hospodářské noviny
Soutěž: Firma roku
Umístění: 1. místo v Královéhradeckém kraji a 1. místo v České republice

 2008 - Exportér roku

2008

Vyhlašovatel soutěže: Střední podnikatelský stav
Soutěž: Exportní cena DHL Unicredit
Kategorie: střední exportér ČR
Umístění: 2. místo

 2008 - Firma roku

2008

Vyhlašovatel soutěže: Hospodářské noviny
Soutěž: Firma roku
Umístění: 3. místo v Královéhradeckém kraji

 2008 - Čestné uznání panu Karlu Žďárskému st.

2008

Vyhlašovatel soutěže: Agrární komora České republiky
Ocenění: Pan Karel Žďárský starší oceněn za celoživotní přínos zemědělství.

 2008 - Podnikatel roku

2008

Vyhlašovatel soutěže: Agentura Ernst & Young
Soutěž: Podnikatel roku
Umístění: 1. místo v Královéhradeckém kraji a finalista soutěže v České republice

 2007 - Exportér roku

2007

Vyhlašovatel soutěže: Střední podnikatelský stav
Soutěž: Exportní cena DHL Unicredit
Kategorie: střední exportér ČR
Umístění: 4. místo

 2005 - Zlatý klas Země živitelka

2005

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenění: Zlatý klas
Oceněný exponát: diskový podmítač Disker 4,5

 2005 - Zlatý Přerov

2005

Výstava: Národní výstava zemědělské techniky
Ocenění: Zlatý Přerov
Oceněný exponát: diskový podmítač Disker 4,5

 2004 - Grand Prix

2004

Výstava: Techagro Brno
Ocenění: Grand Prix
Oceněný exponát: radličkový secí stroj Excelent 6

 2001 - Zlatý klas Země živitelka

2001

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenění: Zlatý klas
Oceněný exponát: radličkový kypřič Hurikán HX 600

 1997 - Zlatý klas

1997

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenění: Zlatý klas
Oceněný exponát: tahač nářadí Fargo

 1995 - Czech Made

1995

Vyhlašovatel soutěže: Sdružení pro cenu České republiky za jakost
Ocenění: Czech Made
Oceněný exponát: předseťový kombinátor Kompaktomat

 1994 - Grand Prix Techagro Brno

1994

Výstava: Techagro Brno
Ocenění: Grand Prix
Oceněný exponát: výkyvný pluh PV 45

 1993 - Zlatý klas Země živitelka

1993

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenění: Zlatý klas
Oceněný exponát: výkyvný pluh PV 45

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

25 let společnosti Farmet

Historie společnosti Farmet a.s.