16.02.2019

Technologia tłoczenia nasion oleistych i ich wpływ na wartość paszową makuchówW magazynie "Current AgroSystems - Russia" opublikowano w lutym interesujący artykuł na temat technologii tłoczenia nasion oleistych i ich wpływu na jakość pasz.

Artykuł powstał we współpracy Farmet a.s. z Czeską Akademią Rolniczą w Pradze - Wydział Agrobiologii, Żywności i Zasobów Naturalnych.

Czysto mechaniczne przetwórstwo nasion oleistych staje się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przetwórców do przetwarzania lokalnie uprawianych produktów rolnych. W przeszłości wysiłki przetwórców były dwukierunkowe. Celem pierwszego kierunku było zapewnienie najwyższego uzysku oleju poprzez tłoczenie na gorąco. Drugi kierunek skupiał się na wysokiej jakości oleju o wysokiej zawartości witamin, enzymów, przeciwutleniaczy i niskich fosfolipidów. Tu olej powstawał w procesie tłoczenia na zimno, miał wysoką jakość, ale pozyskiwało się go z mniejszą wydajnością.

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na jakość makuchu jako surowca do zastosowania w przemyśle paszowym i spożywczym. Celem przetwórstwa nasion oleistych jest zapewnienie jak najlepszej strawności makucha. Do takiego przetwarzania najskuteczniejsze jest zastosowanie technologii ekstruzji, która przynosi szereg korzyści procesowi tłoczenia. Podczas ekstrudowania dochodzi do naruszania struktur komórkowych, co zwiększa wydajność oleju w następnym procesie tłoczeniu. Jednocześnie dochodzi do sterylizacji nasion poprzez niszczenie drobnoustrojów (bakterii, pleśni, szkodników) i znacznego obniżenia zawartośni substancji antyodżywczych. Wszystko to prowadzi do znacznego zwiększenia strawności ekstrudowanego makucha zarówno dla zwierząt monogastrycznych (maksymalizacja przyswajalność przez uproszczenie struktury denaturowanych białek) i zwierząt polligastrycznych (tworzenie białek chronionych czyli powstawanie tzw. By-passu proteinowego).

Zarówno oryginalny, jak i przetłumaczony artykuł można znaleźć w załączniku poniżej.