Przetwarzanie olejów roślinnych

Oleje roślinne uzyskane w drodze tłoczenia lub ekstrakcji zawierają różne niepożądane domieszki będące naturalnym elementem nasion i uniemożliwiające ich bezpośrednie zastosowanie techniczne lub w przemyśle spożywczym. Domieszki te można podzielić na rozpuszczalne w oleju i nierozpuszczalne w oleju.

Do nierozpuszczalnych w oleju należą drobne cząsteczki nasion wnikające do oleju podczas opracowywania. Do rozpuszczalnych domieszek należą przede wszystkim fosfor (w oleju wiąże się z fosfolipidami), żywica, barwniki, woski, substancje lotne. Substancje te wywołują niepożądane zabarwienie oleju, przy podwyższonej temperaturze powodują smród i zbrylanie się na przylegających powierzchniach, co uniemożliwia techniczne zastosowanie oleju oraz użycie w przemyśle spożywczym. Firma Farmet oferuje urządzenia technologiczne do filtracji i rafinacji oleju dostosowane do potrzeb klienta.

Czy chcieliby Państwo podnieść wartość dodaną swoich olejów? To właśnie dla Państwa przeznaczona jest technologia firmy Farmet służąca do obróbki oleju poprzez filtrację i rafinację. Technologia ta zestawiana jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od wymaganej jakości końcowej oleju. Proszę bez wahania skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu wybrać odpowiednie rozwiązanie.

 

Rafinacja olejów roślinnych

Oleje roślinne uzyskane w drodze tłoczenia lub ekstrakcji zawierają różne niepożądane domieszki będące naturalnym elementem nasion. Chodzi przede wszystkim o fosfor (w oleju wiąże się z fosfolipidami), barwniki, woski, substancje lotne itd. Substancje te wywołują niepożądane zabarwienie oleju, smród i zbrylanie się na przylegających powierzchniach, mętnienie, ewentualnie osad
Degumming
Technologia odśluzowywania (degummingu) oferuje rozwiązanie usunięcia fosforu z surowego oleju. Fosfor w oleju wiąże się z fosfolipidami, które są niepożądane w dalszym wykorzystaniu i opracowaniu oleju.
Degumming
Technologia odśluzowywania (degummingu) oferuje rozwiązanie usunięcia fosforu z surowego oleju. Fosfor w oleju wiąże się z fosfolipidami, które są niepożądane w dalszym wykorzystaniu i opracowaniu oleju.
Bielenie
Bielenie oleju to element procesu rafinacji surowego oleju roślinnego. W technologii bielenia przy pomocy właściwości jakie posiada ziemia bieląca minimalizowana jest zawartość pigmentów, a właściwie barwników (karoteny, chlorofile itd.), metali ciężkich i pozostałości fosforu z surowego oleju, który został już poddany procesowi odśluzowywania. W ten sposób osiągnięta zostaje poprawa wyglądu i smaku oleju.
Bielenie
Bielenie oleju to element procesu rafinacji surowego oleju roślinnego. W technologii bielenia przy pomocy właściwości jakie posiada ziemia bieląca minimalizowana jest zawartość pigmentów, a właściwie barwników (karoteny, chlorofile itd.), metali ciężkich i pozostałości fosforu z surowego oleju, który został już poddany procesowi odśluzowywania. W ten sposób osiągnięta zostaje poprawa wyglądu i smaku oleju.
Odwoskowanie
Proces usuwania wosku jest przeznaczony tylko dla oleju słonecznikowego. Surowy olej zawiera woski, które dostają się do niego z łuski nasion słonecznika i powodują, że olej staje się mętny a na dnie pojemników tworzy się osad.
Odwoskowanie
Proces usuwania wosku jest przeznaczony tylko dla oleju słonecznikowego. Surowy olej zawiera woski, które dostają się do niego z łuski nasion słonecznika i powodują, że olej staje się mętny a na dnie pojemników tworzy się osad.
Deacidifikacja
Deacidifikacja ma na celu usunięcie substancji będących nośnikami niepożądanego zapachu, będących naturalnymi elementami surowych olejów. Związki te również ulatniają się wraz ze wzrastającą temperaturą (destylują), następnie kondensują i powodują zanieczyszczenie okolicznych pomieszczeń (najczęściej ścian kuchni). Substancje te można usunąć w kolumnach destylacyjnych.
Deacidifikacja
Deacidifikacja ma na celu usunięcie substancji będących nośnikami niepożądanego zapachu, będących naturalnymi elementami surowych olejów. Związki te również ulatniają się wraz ze wzrastającą temperaturą (destylują), następnie kondensują i powodują zanieczyszczenie okolicznych pomieszczeń (najczęściej ścian kuchni). Substancje te można usunąć w kolumnach destylacyjnych.

Filtracja olejów roślinnych

Technologia filtracji oferowana przez firmę Farmet to efektywny sposób oddzielania zanieczyszczeń mechanicznych od surowego oleju. Urządzenie można stosować dla różnych rodzajów oleju roślinnego.

Przetwarzanie zużytych olejów spożywczych

Zużyte oleje spożywcze są produktem odpadowym w przemyśle spożywczym, a ich zastosowanie można znaleźć w wielu innych dziedzinach (budownictwo, leśnictwo, energetyka, składnik biodiesla…).