Siew

Wysiew wszystkich popularnych roślin, włącznie z uprawą przedsiewną.

Siewniki pneumatyczne

Siew lekkimi siewnikami o prostej konstrukcji.

Siewniki ze wstępną obróbką gleby

Siew wydajnymi zestawami siewnymi z wymiennymi modułami.

Siewniki precyzyjne

Precyzyjny wysiew upraw szerokorzędowych z nawożeniem.

Dodatkowe siewniki

Wysiew drobnych nasion do siewników i maszyn uprawowych.