Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka Farmet a.s. bardzo ceni sobie Twojego zaufania. Bardzo dbamy o prywatność i jako administrator danych osobowych przystępujemy do ich ochrony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych). Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym użyciem – w tym celu stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  • Udostępnianie stron internetowych, ich ulepszanie i rozwijanie
  • Szybka komunikacja z klientem
  • Wykrywanie, zapobieganie i identyfikacja ataków na tę stronę internetową
  • Prowadzenie agendy klienta (realizacja zleceń i handel oraz wynikające z tego obowiązki i zobowiązania)
  • Biuletyn do naszych własnych celów marketingowych

Przekazywanie danych osobowych

W powyższych celach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym stronom w celu zapewnienia ich przetwarzania do celów wymienionych powyżej (np. dostawca usług hostingowych, dostawca usług IT, dostawca usług spedycyjnych itp.).

Nasz biuletyn można regularnie otrzymywać w formie wiadomości e-mail z aktualnymi informacjami handlowymi lub informacjami na temat innowacji technologicznych. Zgodę na przechowywanie adresu e-mail i jego użycie do wysyłania wiadomości z biuletynem, można anulować w dowolnym momencie. Zrezygnować z biuletynu można na końcu każdego biuletynu poprzez odpowiedni link lub można skontaktować się pod następującym adresie: newsletter@farmet.cz.

Prawa w związku z podawaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu, naprawy, usuwania, ograniczania  przetwarzania i ograniczania udostępniania danych stronom trzecim.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone, lub naruszane są przepisy rozporządzenia, masz między innymi prawo do złożenia skargi do urzędu nadzorczego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu w związku z którąkolwiek z powyższych procedur, prosimy skorzystać z kontaktu: farmet@farmet.cz.

Cookies

Na tej stronie internetowej są używane pliki cookie. Plik cookie to mały plik, który jest ułożony w komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowych funkcji na stronie. Można na przykład wykorzystać je do skuteczniejszego poruszania się po stronie, umożliwienia powracania do stron, które zostały opuszczone i / lub do zapamiętania preferencji podczas przeglądania strony. Pliki cookie nie mogą czytać, modyfikować ani edytować żadnych innych danych na komputerze.

Kody osób trzecich

Na tych stronach internetowych są używane kody osób trzecich. Pomagają nam analizować kierunek, w którym odwiedzający poruszają się po stronie i jak się zachowują. Te anonimowe informacje o odwiedzinach strony mogą zostać wykorzystane do poprawy jakości naszych produktów i usług.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka Farmet a.s. stosuje uzasadnione środki, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i integralność danych osobowych. Dostęp użytkowników do danych osobowych można uzyskać za pomocą ustawionych uprawnień.

Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych naszych klientów.

Nasze dane kontaktowe

W celu dochodzenia praw lub w przypadku dalszych pytań, lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami na: farmet@farmet.cz.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.