O nas

Prezentacja spółki

Spółka Farmet a. s. jest dynamicznie rozwijającą się czeską spółką zajmującą się rozwojem, produkcją i serwisem maszyn rolniczych do uprawy gleby i siewu oraz technologii do przetwórstwa roślin oleistych, olei roślinnych i produkcji pasz.

Marka Farmet:

  • zorientowana na produkty wysokiej jakości i o dużej wartości użytkowej
  • produkty konkurencyjne na całym świecie
  • zastosowanie w bardzo wydajnej produkcji rolnej i przetwórstwie

Produkty z unikalnymi rozwiązaniami technicznymi

Produkty własne i technologie powstają w wyniku ścisłej współpracy specjalistów Farmet klientami końcowymi, instytucjami badawczymi i szkołami wyższymi. Produkty marki Farmet charakteryzują się unikalnymi rozwiązaniami technicznymi, z których wiele chronionych jest patentami. Celem dalszego rozwoju jest nie tylko podnoszenie jakości i wartości dodanej naszych produktów, ale również polepszanie technologii produkcji, wydajności, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

Zwiększanie wartości dodanej i wzmacnianie konkurencyjności

Znaczące inwestycje w rozwój i nowoczesną produkcję są gwarancją dalszego rozwoju w zakresie jakości i nowych wydajnych technologii produkcji. Celem jest dalsze zwiększanie wartości dodanej produktów i wzmacnianie ich konkurencyjności na wszystkich rynkach, zwiększanie komfortu dla użytkownika, bezpieczeństwa pracy oraz ochrona środowiska.

Stopniowo budujemy ogólnoświatową sieć partnerów sprzedażowych, przedstawicieli handlowych i dealerów włącznie z zapewnieniem serwisu i dostaw części zamiennych. Maszyny i technologie marki Farmet z sukcesami eksportujemy do większości państw Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Stale rozwijamy i wzmacniamy zespoły naszych współpracowników, zarówno w dziedzinie badan i rozwoju, marketingu, sprzedaży i usług dla klientów, jak również w naszym zakładzie produkcyjnym.

Będę nadal dążył do wzmacniania kultury organizacyjnej Farmet zorientowanej na szacunek do klientów i wspieranie innowacji.

Inż. Karel Žďárský
dyrektor generalny i prezes zarządu

Nasza misja

Do naszych głównych celów w zakresie naszych działań zaliczamy przede wszystkim:

  • Poszukiwanie, znajdowanie i oferowanie klientom na całym świecie najbardziej skuteczne kompleksowe sposoby i procedury rozwiązań operacji technologicznych w obszarze naszych działań dając w ten sposób naszym klientom szybki zwrot ich inwestycji i zysk.
  • Kładąc przy tym nacisk na oszczędność energii i ochronę środowiska.
  • Rozwijanie, produkcja i dostarczanie maszyn i technologii do profesjonalnego użytku, nawet w najbardziej wymagających warunkach.
  • Farmet jest partnerem nowoczesnego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

O Wydziale OFT

Farmet a.s. – wydział OIL & FEED TECH jest jednym ze znaczących dostawców urządzeń technologicznych w dziedzinie opracowania nasion oleistych, olejów roślinnych oraz pasz. W ciągu niemal 25 lat działalności uzyskaliśmy rozległą wiedzę specjalistyczną z zakresu tej branży oraz zdobyliśmy doświadczenie praktyczne. Z tego wszystkiego korzystamy, realizując urządzenia technologiczne naszym klientom. Kluczowe know-how Farmet to system projektowania oraz technologii produkcji rotacyjnych pras ślimakowych nasion oleistych, a także ekstruderów pasz, które są podstawą naszych technologii.

Jesteśmy przede wszystkim firmą inżynierską dysponującą własnym zespołem badawczym i rozwojowym oraz rozległą wiedzą w zakresie charakterystyk opracowywanych produktów rolniczych oraz sposobu ich należytej obróbki (cieplnej, mechanicznej itd.), a także opracowania. Nasz zakład produkcyjny wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie maszynowe. Owocem udanej współpracy zespołu badawczego, rozwojowego oraz produkcji są pierwszorzędne produkty Farmet.

Priorytetem w naszej pracy jest stosowanie know-how Farmet przy projektowaniu oraz realizacji urządzeń technologicznych, które oferujemy oraz dostarczamy klientowi kompleksowo. Nasza współpraca z klientem nie kończy się na zainstalowaniu urządzenia i jego rozruchu, ale jest kontynuowana w formie świadczonych przez nas usług dla klientów.

Nasz zespół składa się ze specjalistów z różnych dziedzin, którzy odpowiednio współpracując, wytwarzają wartość dla klientów z uwzględnieniem ich wymagań i warunków. Dzięki komunikacji z klientem osiągamy najlepszy z możliwych wyników spełniający oczekiwania klienta – wysokiej jakości technologię z dobrym zwrotem z inwestycji.

Staramy się projektować technologie optymalnie wykorzystujące miejscową produkcję roślin oleistych, zbóż i innych produktów rolniczych nie tylko do produkcji pasz, ale również do celów spożywczych, a w sytuacjach, kiedy jest to efektywne, również wykorzystujące biomasę do celów energetycznych.

Zarówno podczas produkcji, jak i przy projektowaniu urządzeń technologicznych firma dba o oszczędność energii oraz ekologiczną eksploatację. Na pierwszym miejscu stawiamy technologie przyjazne dla środowiska naturalnego i zachowujące jak najlepsze właściwości odżywcze bez dodatków chemicznych.

Produkcja OFT

Zakład produkcyjny poza standardowymi technologiami maszynowymi posiada również wyposażenie niezbędne do produkcji elementów pras ślimakowych oraz ekstruderów. Produkcja spirali ślimakowych, elementów przepustowych i formujących w różnych kształtach i wersjach wykonywana jest na najnowocześniejszych urządzeniach CNC. Kluczowe maszyny i urządzenia dostarczane do technologii Farmet produkowane są w zakładzie macierzystym.

We współpracy z pozostałymi jednostkami wydziału również jednostka produkcyjna wciąż podnosi efektywność produkcji, mając na celu głównie osiąganie lepszych parametrów dla klientów, podniesienie żywotności dostarczanych elementów z uwzględnieniem kosztów produkcji. Stosowane są wyniki własnego rozwoju technologii nanoszenia warstw, cechujących się wysoką odpornością na abrazję, na organy robocze oraz ich staranna obróbka.

Podstawą produkcji każdej części jest zastosowanie wysokiej jakości materiału, a następnie jego specjalistyczne opracowanie. Przykładamy szczególną wagę do wyboru materiałów najwyższej jakości, które następnie ulepszamy poprzez doskonałe opracowanie termiczne.

Produkty końcowe są następnie łączone według indywidualnych specyfikacji dla różnych roślin i projektów oraz kompletowane z zakupywanymi komponentami w kompleksowe dostawy technologii.

Wysoka jakość dostarczanych maszyn i urządzeń jest zapewniana poprzez odpowiedni system mierzenia i kontroli części.

Wysoka jakość jest podstawą naszej pracy i należy do priorytetów firmy.

Badania i rozwój OFT

Własne badania i rozwój, wysoka efektywność pracy, pierwszorzędne technologie produkcji oraz wykwalifikowani pracownicy na wszystkich stanowiskach to podstawowa filozofia naszej firmy.

Nasze motto: The effective technology and complex services.

Zespół badań i rozwoju OFT składa się ze specjalistów z zakresu wielu profesji i specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach na potrzeby produkcji efektywnych technologii:

  • uzyskiwania olejów roślinnych
  • produkcji pasz
  • opracowania olejów

W celu wsparcia badań i rozwoju firma zbudowała unikatowe laboratorium służące do analiz właściwości reologicznych nasion oleistych oraz pozostałych produktów rolniczych. Badane są tu własności poszczególnych gatunków nasion poddanych działaniu bardzo wysokiego ciśnienia i temperatur symulujących środowisko w prasach ślimakowych i ekstruderach. Założenia teoretyczne są następnie weryfikowane w ramach produkcji pilotażowej w sali testów tłoczenia i ekstruzji, którą zbudowano bezpośrednio na terenie firmy.

Doświadczenie zdobywamy również dzięki współpracy z klientami, którzy dostarczają nam ogromnych ilości danych w celu przeprowadzenia analiz i zaprojektowania innowacji.

Nasze interdyscyplinarne zespoły współpracują z cieszącymi się uznaniem uniwersytetami i instytutami badawczymi, nieustannie wspólnie poszukując nowych, innowacyjnych rozwiązań i sposobów na udoskonalenie dotychczasowych produktów. Przy samej produkcji i projektowaniu urządzeń technologicznych dbamy o oszczędność energii i ekologiczną eksploatację.

Życzenia naszych klientów są wyzwaniem, motywującym nas do doskonalenia się.

Inżynieria

Wnioski z badań i rozwoju oraz rozległe doświadczenie praktyczne stosujemy przy projektowaniu indywidualnych rozwiązań dla konkretnych klientów. Dla każdego klienta projektujemy optymalną technologię z uwzględnieniem jego warunków włącznie opracowania projektów jej instalacji oraz rozruchu urządzenia.

Kompleksowe dostawy urządzeń technologicznych są wykonywane przez zespół specjalistów z różnych dziedzin w ten sposób, by końcowe rozwiązanie urządzenia technologicznego spełniało wymagania klientów. Elementem dostawy urządzenia jest opracowanie projektów o różnych stopniach zaawansowania od wstępnego zarysu po dokumentację stanu rzeczywistego.

W zakresie przygotowania budowlanego preferujemy współpracę z miejscową firmą projektowo-budowlaną inwestora. Razem projektujemy najlepszy rozkład urządzenia technologicznego w odniesieniu do dotychczasowych pomieszczeń lub budowy nowego zakładu.

W skład naszego projektu wchodzi kompleksowa technologia łącznie z jej umieszczeniem, powiązaniem logistycznym oraz sposobem podłączenia do mediów i energii. Dostarczane urządzenia technologiczne wyposażone są w system mierzenia, regulacji i automatycznego sterowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń do wizualizacji, diagnostyki oraz zdalnego zarządzania (FIC Farmet Intelligent Control).

Na życzenie klienta organizujemy działania związane z instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Ważnym elementem jest przeszkolenie personelu klienta, które przeprowadzamy w kilku etapach i na kilku poziomach. Przeszkolenie technologów produkcji oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych, jak również obsługi jest istotną częścią dostaw technologii Farmet.

Późniejsze wsparcie technologiczne realizowane jest online przy pomocy nowoczesnych internetowych środków komunikacji bezpośrednio z Centrum Technicznego Farmet. Pracownicy obsługi mają możliwość stałej bezpośredniej komunikacji z Product Managerami udzielającymi wsparcia przy eksploatacji urządzenia. Serwis jest następnie zapewniany przez centra serwisowe lub bezpośrednio przez specjalistów Farmet.

To właśnie kompleksowe podejście jest wysoko oceniane przez naszych klientów i jest to powód, dla którego klienci do nas wracają.

Prezentacja działu DZT

Dział maszyn rolniczych zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą maszyn rolniczych, przede wszystkim do uprawy gleby i siewu. Jest to szeroki asortyment maszyn, przede wszystkim nasze własne projekty i konstrukcje przeznaczone do nowoczesnej produkcji rolnej (brony redlicowe i talerzowe, agregaty uprawowo-siewne, agregaty podorywkowe, głębosze, siewniki, wozy asenizacyjne, wały).

W Czechach wiele dużych, średnich jak również małych gospodarstw rolnych i farm uprawia różne rodzaje gleb, od lekkich piaszczystych aż po ciężkie gliny, od rozległych nizin aż po nierówne obszary podgórskie. Tak zróżnicowane warunki glebowe i klimatyczne tworzą szeroką skalę wymaganych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nam na skuteczne tworzenie maszyn również na rynki europejskie i azjatyckie.

Oferujemy wydajne i niezawodne rozwiązania do uprawy gleby i siewu zarówno dla dużych gospodarstw jak również dla mniejszych farm, o szerokościach roboczych od 2 do 16 metrów. Każdy klient jest ważny i inspirujący dla naszej firmy.

Firma Farmet z powodzeniem eksportuje swoje produkty do 27 krajów w Europie, Azji, Ameryce Północnej, Afryce i Oceanii. We wszystkich eksportowych krajach Farmet sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem rozległej sieci przedstawicieli handlowych, która jest stale poszerzana. Jeśli jesteś zainteresowany tym, aby zostać partnerem handlowym spółki Farmet i oferować produkty marki Farmet w swoim kraju, prosimy o zapoznanie się z warunkami możliwej współpracy mailem.

Przegląd zdobytych nagród

Spółka Farmet a. s. od czasu swojego powstania zdobyła wiele znaczących nagród. Wszystkie zdobyte nagrody są dla nas zobowiązaniem, abyśmy nadal udoskonalali wszystkie procesy.

 2015 - Pamiątkowe medale hetmana kraju hradeckiego

2015

Organizator konkursu: Kraj hradecki
Miejsce: Pamiątkowe medale hetmana kraju hradeckiego

 2014 - Szczupak czeskiego biznesu

2014

Organizator konkursu: Coface Czech
Konkurs: Szczupak czeskiego biznesu
Miejsce: 3. miejsce w Kraju hradeckim

 2014 - Menedżer roku

2014

Organizator konkursu: Czeskie stowarzyszenie menedżerskie
Konkurs: Menedżer roku
Miejsce: Inż. Karel Žďárský został wybrany menedżerem roku 2013

 2014 - Grand Prix Techagro Brno

2014

Wystawa: Techagro Brno
Miejsce: Grand Prix
Nagrodzony siewnik modułowy Falcon 6

2013 - Nagroda eksportowa DHL Unicredit 

2013

Organizator konkursu: Związek średnich przedsiębiorców
Konkurs: Nagroda eksportowa DHL Unicredit
Kategoria: średni eksporter Czech
Miejsce: 3. miejsce

 

2013

Organizator konkursu: Coface Czech
Konkurs: Szczupak czeskiego biznesu
Miejsce: 2. miejsce w Kraju hradeckim

 2013 - Čekia Stability Award

2013

Organizator konkursu: Bisnode
Konkurs: Čekia Stability Award
Miejsce: ocena ratingowa AAA

2012 - Srebrny medal 

2012

Wystawa: Techagro Brno
Organizator: Tygodnik rolniczy
Miejsce: Srebrny medal
Oceniany eksponat: składanie sekcji bron talerzowych Softer 11

 2011 - Złoty medal

2011

Wystawa: Krajowa wystawa maszyn rolniczych
Nagroda: Złoty medal
Oceniany eksponat: kultywator spulchniający Triolent TX 300

 2010 - Złoty kłos

2010

Wystawa: Ziemia żywicielka České Budějovice
Miejsce: Złoty kłos
Oceniany eksponat: Proces technologiczny przy siewie i nawożeniu roślin rolnych - siewnik Excelent Premium 6

 2010 - Grand Prix Techagro Brno

2010

Wystawa: Techagro Brno
Miejsce: Grand Prix
Oceniany eksponat: proces technologiczny przy siewie i nawożeniu roślin rolnych - siewnik Excelent Premium 6

 2009 - Firma roku

2009

Organizator konkursu: Nowiny gospodarcze
Konkurs: Firma roku
Miejsce: 1. miejsce w Kraju hradeckim i 1. miejsce w Republice Czeskiej

 2008 - Nagroda eksportowa DHL Unicredit

2008

Organizator konkursu: Związek średnich przedsiębiorców
Konkurs: Nagroda eksportowa DHL Unicredit
Kategoria: średni eksporter Czech
Miejsce: 2. miejsce

 2008 - Firma roku

2008

Organizator konkursu: Nowiny gospodarcze
Konkurs: Firma roku
Miejsce: 3. miejsce w Kraju hradeckim

 2008 - Pan Karel Žďárský senior został nagrodzony za całokształt wkładu w rolnictwo

2008

Organizator konkursu: Izba rolnicza Republiki Czeskiej
Miejsce: Pan Karel Žďárský senior został nagrodzony za całokształt wkładu w rolnictwo

 2008 - Przedsiębiorca roku

2008

Organizator konkursu: Agentura Ernst & Young
Konkurs: Przedsiębiorca roku
Miejsce: 1. miejsce w Kraju hradeckim i finalista konkursu w Republice Czeskiej

 2007 - Nagroda eksportowa DHL Unicredit

2007

Organizator konkursu: Związek średnich przedsiębiorców
Konkurs: Nagroda eksportowa DHL Unicredit
Kategoria: średni eksporter Czech
Miejsce: 4. miejsce

 2005 - Złoty kłos

2005

Wystawa: Ziemia żywicielka České Budějovice
Miejsce: Złoty kłos
Oceniany eksponat: brony talerzowe Disker 4,5

 2005 - Złoty Přerov

2005

Wystawa: Krajowa wystawa maszyn rolniczych
Nagroda: Złoty Přerov
Oceniany eksponat: brony talerzowe Disker 4,5

 2004 - Grand Prix

2004

Wystawa: Techagro Brno
Miejsce: Grand Prix
Oceniany eksponat: siewnik Excelent 6

 2001 - Złoty kłos

2001

Wystawa: Ziemia żywicielka České Budějovice
Miejsce: Złoty kłos
Oceniany eksponat: kultywator spulchniający Hurikán HX 600

 1997 - Złoty kłos

1997

Wystawa: Ziemia żywicielka České Budějovice
Miejsce: Złoty kłos
Oceniany eksponat: nośnik narzędzi Fargo

 1995 - Czech Made

1995

Organizator konkursu: Związek na rzecz nagród Republiki Czeskiej za jakość
Miejsce: Czech Made
Oceniany eksponat: agregat uprawowo-siewny Kompaktomat

 1994 - Grand Prix Techagro Brno

1994

Wystawa: Techagro Brno
Miejsce: Grand Prix
Oceniany eksponat: pług ruchomy PV 45

 1993 - Złoty kłos

1993

Wystawa: Ziemia żywicielka České Budějovice
Miejsce: Złoty kłos
Oceniany eksponat: pług ruchomy PV 45

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.

25 lat firmy Farmet

Historia firmy Farmet a.s.