Podoba ci się ta maszyna? Napisz do nas.
Jestem zainteresowany maszyną

 

Technologie

Głębosz Digger

1 Strefa głębokiego spulchniania i mieszania resztek roślinnych. Głębokość spulchnienia 25–50 cm. Specjalny kształt zęba zapewnia doskonałe zagłębianie nawet w mocno ubitych glebach o bardzo dużym oporze. Zęby spulchniające są w dwóch rzędach. W ekstremalnych warunkach można użyć tylko jednego rzędu zębów w celu zmniejszenia oporów maszyny.
2 Strefa wyrównanie grzbietów. Tarcze wyrównujące zwiększają również efekt mieszania resztek roślinnych.
3 Strefa kruszenia grud i zagęszczenia gleby. Optymalna rekonsolidacja gleby zapewnia dobre podsiąkanie kapilarne i przepuszczalność opadów atmosferycznych.

Wysoka wydajność

 • Nowy kształt redlic powoduje bardzo niskie opory i jednocześnie umożliwia wysoką prędkość roboczą do 12 km/godz.
 • Redlice łatwo zagłębiają się w glebie, kruszą podeszwę płużną bez wyciągania  martwicy.
 • Możliwość podnoszenia jednego rzędu redlic w trudnych warunkach, takich jak tereny podmokłe, ubite przejazdy.
 • 2 rzędy redlic zapewniają doskonałą stabilność maszyny i precyzyjne sterowanie głębokością bez użycia kół podporowych. Wysoki prześwit ramy 750 mm zapewnia doskonałą przepustowość.
 • Nowy kształt redlic powoduje bardzo niskie opory i jednocześnie umożliwia wysoką prędkość roboczą do 12 km/godz.
 • Redlice łatwo zagłębiają się w glebie, kruszą podeszwę płużną bez wyciągania  martwicy.
 • Możliwość podnoszenia jednego rzędu redlic w trudnych warunkach, takich jak tereny podmokłe, ubite przejazdy.
 • 2 rzędy redlic zapewniają doskonałą stabilność maszyny i precyzyjne sterowanie głębokością bez użycia kół podporowych. Wysoki prześwit ramy 750 mm zapewnia doskonałą przepustowość.

Technika

Głębosz Digger N

 1. Masywne redlice umieszczone w 2 rzędach do głębokiego spulchniania 25–50 cm.
 2. Talerze zagarniające rozbijające bryły częściowo talerzujące powierzchnię gleby.
 3. Tylne podwójne wały z grotami do rozdrabniania brył.

Głębosz Digger N

 1. Masywne redlice umieszczone w 2 rzędach do głębokiego spulchniania 25–50 cm.
 2. Talerze zagarniające rozbijające bryły częściowo talerzujące powierzchnię gleby.
 3. Tylne podwójne wały z grotami do rozdrabniania brył.

Głębosz Digger N

 1. Masywne redlice umieszczone w 2 rzędach do głębokiego spulchniania 25–50 cm.
 2. Talerze zagarniające rozbijające bryły częściowo talerzujące powierzchnię gleby.
 3. Tylne podwójne wały z grotami do rozdrabniania brył.

Głębosz Digger P

 1. Masywne redlice umieszczone w 2 rzędach do głębokiego spulchniania 25–50 cm.
 2. Talerze zagarniające rozbijające bryły częściowo talerzujące powierzchnię gleby.
 3. Tylne podwójne wały z grotami do rozdrabniania brył.
 4. Tylny wał gwarantujący zagęszczenie gleby, kruszenie brył i wyrównywania powierzchni pola.

Warianty koncepcji Digger

 

 

 

1

Digger N

zabezpieczenie segmentem ścinającym

4

Digger N Fert+ COMPACT

zintegrowany zasobnik nawozu, nawożenie do 2 poziomów

2

Digger N

zabezpieczenie hydrauliczne

5

Digger P Fert+ COMPACT

dyszel i tylny wał, zintegrowany zasobnik nawozu, nawożenie do 2 poziomów

3

Digger N Fert+

przedni zasobnik nawozu, nawożenie do 2 poziomów

6

Digger P HW

uzupełniający nośnik z osią, zasobnik nawozu, nawożenie do 2 poziomów

Wersje maszyny

Dzięki różnym wersją maszyna ta  jest w stanie zaspokoić różne wymagania w zależności od Państwa potrzeb. Zachęcamy do obejrzenia wersji, jakie są u nas dostępne.

Podstawowe warianty maszyny

Digger N - Wariant podstawowy
Maszyna z hydraulicznym zabezpieczeniem redlic, z talerzami zagarniającymi
Digger N - Bez talerzy zgarniających
Maszyna z hydraulicznym zabezpieczeniem redlic, bez talerzy zagarniających
Digger N - Zabezpieczenie mechaniczne
Maszyna z mechanicznym zabezpieczeniem redlic, z talerzami zagarniającymi
Digger N - Zabezpieczenie mechaniczne bez talerzy zagarniających
Maszyna z mechanicznym zabezpieczeniem redlic, bez talerzy zagarniających
Digger N Fert+
Maszyna z przednim zasobnikiem nawozu i nawożeniem do 2 poziomów.
Digger N Fert+ Compact
Maszyna ze zintegrowanym zasobnikiem nawozu i nawożeniem do 2 poziomów.
Digger P Fert+ Compact
Pół-zawieszony wariant maszyny wyposażony w dyszel i tylny wał oponowy Ze zintegrowanym zasobnikiem nawozu i nawożeniem do 2 poziomów.
Digger P HW
Pół-zawieszony wariant maszyny z uzupełniającym nośnikiem zasobnika nawozu z osią, nawożenie do 2 poziomów.

Wytrzymała konstrukcja

 • W newralgicznych punktach użyto  hartowanych materiałów o zwiększonej twardości dla maksymalnej trwałości konstrukcji.
 • Bardzo proporcjonalna, kompaktowa zawieszona rama.
 • Radlice wyposażone są w płytki z węglików spiekanych zapewniające długą żywotność.
Zabezpieczenie redlic
Redlice posiadają hydrauliczne zabezpieczenia z siłą uwalniającą na czubku redlicy 1100 kilogramów, opcjonalnie można wybrać wariant z zabezpieczeniem mechanicznym.
Mechaniczne zabezpieczenie redlic
Opcja z mechaniczną blokadą pługa – przy nadmiernym oporze segment zabezpieczający zostanie przerwany.
Zwiększona trwałość redlic
Groty redlic są wzmocnione płytkami z węglików spiekanych, co zapewnia dużą trwałość, niski opór i zachowanie optymalnej geometrii.
Talerze wyrównujące
Talerze wyrównujące wygładzają uprawianą glebę przed tylnymi wałami z grotami i jednocześnie zapewniają precyzyjne wyrównanie bruzd.
Wał
Tylny podwójny wał z grotami do delikatnego rozdrobnienia grud zachowuje glebę w takiej jakości jak po przygotowaniu przed siewem w technologiach minimalizacyjnych lub jak w podstawowym jesiennym przygotowaniu gleby dla roślin jarych.
Redlice
Redlice ze skrzydełkami bardzo dobrze mieszają resztki pożniwne a talerze wyrównujące oraz podwójny wał z grotami precyzyjnie wyrównują bruzdy.

Prosta obsługa

Dzięki zminimalizowaniu miejsc serwisowych zarówno obsługa jak również późniejsze utrzymanie sprowadza się do bardzo prostych czynności, które może zrobić każdy.

Ustawienie głębokości
Proste ustawienie głębokości pracy za pomocą uchylnych podkładek. W pozycji roboczej maszyna oparta jest o tylny podwójny wał z grotami.
Ustawienie wysokości talerzy
Podstawowa regulacja wysokości talerzy zgarniających odbywa się automatycznie poprzez równoległobok mocowania tylnego wału. Dźwignie mechanicznej regulacji służą do precyzyjnego dostrojenia.
Hydrauliczne sterowanie talerzami
Dla jeszcze większego komfortu obsługi maszynę można wyposażyć w hydrauliczne sterowanie talerzami zgarniającymi. (wyposażenie opcjonalne)
Ustawienie docisku
Prosta mechaniczna regulacja docisku 1. rzędu podwójnego wału z grotami. Za pomocą docisku regulowana jest intensywność rozdrabniania grud.Wał wyposażony jest w bezobsługowe łożyska z wysokim pokryciem.
Uniesienie redlic
W przypadku występujących miejscowo bardziej ubitych gleb możliwe jest uniesienie przedniego rzędu redlic a tym samym chwilowe obniżenie oporu maszyny. Uniesienie redlic jest również korzystne dla prostego samo-oczyszczania się obszaru pomiędzy redlicami.
Pozycja skrzydełek
Pozycję skrzydełek można pod względem wysokości ustawić w trzech poziomach i dzięki temu osiągnąć optymalne zmieszanie resztek roślinnych dla różnych głębokości uprawy.
Deflektory boczne
Dla bardziej precyzyjnego połączenia przejazdów można wyposażyć maszynę w boczne deflektory, które są regulowane pod względem wysokości i automatycznie kopiują teren.
Zawory kulowe
W celu łatwiejszego odłączania obwodów hydraulicznych zabezpieczenia redlic przy wyłączonej maszynie, obwody te wyposażone są w zawory kulowe.

Parametry

Parametry techniczne Jednostki Diger 3 N Diger 4 N
Szerokość robocza mm 2 900 3 900
Szerokość transportowa mm 2 990 3 990
Wysokość transportowa mm  1 790  1 790
Długość mm 3 520─4 000 3 520─4 000
Głębokość robocza mm 250─500 250─500
Ilość redlic szt. 5 / 7  9
Rozstaw redlic mm 572 / 425 425
Ilość rzędów redlic szt. 2 2
Rozstaw rzędów mm 950 950
Szerokość redlicy ze skrzydełkami mm 75 / 295 75 / 295
Prześwit ramy mm  750 750
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4─3,6 3,1─4,7
Ciągnik 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
Prędkość robocza km/godz. 8─12 8─12
Maksymalna prędkość transportowa 2 km/godz. 25 25
Maksymalne pokonywane nachylenie ° 11 11
Wymogi odnośnie zaczepu traktora   TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4
Masa maszyny kg 2 200─2 800 2 900─3 700
Parametry techniczne Jednostki Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Szerokość robocza mm 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Szerokość transportowa mm 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Wysokość transportowa mm  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Długość mm 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Głębokość robocza mm 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Pojemność zasobnika l     2 000 2 000 2 000 2 000
Zakres dawkowania nawozu kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Ilość redlic szt.  9 7 9 7 9
Rozstaw redlic mm 425 425 425 425 425 425
Ilość rzędów redlic szt. 2 2 2 2 2 2
Rozstaw rzędów mm 950 950 950 950 950 950
Szerokość redlicy ze skrzydełkami mm 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Prześwit ramy mm  750 750 750 750 750 750
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Ciągnik 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Prędkość robocza km/godz. 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maksymalna prędkość transportowa 2 km/godz. 25 25 25 25 20 20
Maksymalne pokonywane nachylenie ° 11 11 11 11 11 11
Wymogi odnośnie zaczepu traktora   TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4   TBZ kat. 3 i 4; dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm
Masa maszyny kg 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Parametry techniczne Jednostki Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Szerokość robocza mm 2 900 3 900  
Szerokość transportowa mm 2 990 3 990 2 990
Wysokość transportowa mm 2 790 2 790 2 600
Długość mm 10 980 10 980 7 500
Głębokość robocza mm 250─500 250─500  
Pojemność zasobnika l  5 000 5 000  5 000
Zakres dawkowania nawozu kg/ha  70─300 70─300  70─300
Ilość redlic szt.  9  
Rozstaw redlic mm 425 425  
Ilość rzędów redlic szt. 2 2  
Rozstaw rzędów mm 950 950  
Szerokość redlicy ze skrzydełkami mm 75 / 295 75 / 295  
Prześwit ramy mm  750 750  
Wydajność powierzchniowa ha/godz. 2,4─3,6 3,1─4,7  
Ciągnik 1 kW
HP
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Prędkość robocza km/godz. 8─12 8─12  
Maksymalna prędkość transportowa 2 km/godz. 30 30 30
Maksymalne pokonywane nachylenie ° 11 11 11
Rozmiar opon - transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Wymogi odnośnie zaczepu traktora   TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4 TBZ kat. 3 i 4; dolny zaczep K80; oko Ø 50, 70 mm
Masa maszyny kg 5 150 - 5 750 5 850 - 6 650 2 900

1 Zalecany ciągnik, rzeczywista siła uciągu może się znacząco różnić w zależności od głębokości uprawy, warunków glebowych, nachylenia terenu, zużycia organów roboczych i ich wyregulowania.
2 Transport / układ hamulcowy: Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących transportu maszyn na drogach publicznych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju oraz przepisy dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej i obciążenia osi, jak również dotyczące ewentualnej konieczności użycia układu hamulcowego. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.

Opcjonalne

Galeria

Wideo

Pliki

Instrukcja użytkowania

Akcesoria

Wały

Wał talerzowy SDR
Średnica 580 mm
Waga 220 kg/m
Podwójny wał crosskill DSR
Średnica 570/570 mm
Waga 175 kg/m 
Dodatkowy wał boczny

Bardzo ważny jest prawidłowy wybór tylnego wału, który w dużej mierze wpływa na efekt wysokiej jakości uprawy. Wał ponownie utwardza glebę a następnie rozdrabnia i wyrównuje. Wybór rodzaju wałów w zależności od typu gleby oraz sposobu korzystania z maszyny.

Wały Talerzowy
SDR
Podwójny grotowy
DSR
Rozdrabnianie  ●●●○ ●●○○
Ubijanie ●●●● ●●●○
Głębokie prowadzenie ●●●● ●●●●
Odporność na zapychanie ●●●○ ●●●●
Przydatność do kamienistych gleb ●●●○  ●●●○
Przydatność do mokrych gleb ●●●●  ●●●●
Gleby ciężkie ●●●●  ●●●●
Gleby średnie ●●●●  ●●●●
Gleby lekkie ●●●○  ●●●○

Dłuta

Dłuto 75 CARBIDE
Dłuto 55 CARBIDE
Dłuto 75 MULTICARBIDE PRO
Dłuto 50 MULTICARBIDE PRO
  

Wypoasżenie opcjonalne

Deflektory boczne
Hydrauliczne sterowanie talerzami
Podporowe koła kopiujące

W przypadku wariantu z blokadą hydrauliczną.