Do siewu rzepaku w technologii strip-till jesteśmy przekonani

Prywatny rolnik, pan Buk z Hřivčic, uprawia około 150 ha gruntów ornych w powiecie Louny. Łączy konwencjonalną i minimalizującą technologię uprawy roślin. Orkę stosuje głównie do uprawy buraków cukrowych, a pod resztę upraw stosuje głęboko kultywator, a następnie talerzówkę. Struktura upraw pana Buka to około 60 ha pszenicy, 25 ha jęczmienia, 30 ha buraków cukrowych, a pozostałe 35 ha to rzepak.

W przypadku rzepaku pan Buk postawił wszystko na jedną kartę. W sierpniu ubiegłego roku skorzystał z okazji, aby wypróbować nasz uniwersalny siewnik Falcon PRO, przystosowany do siewu rzepaku za pomocą technologii STRIP-TILL. Klient agregował siewnik ze swoim ciągnikiem John Deere 8320 i za pomocą tego zestawu zasiał cały areał rzepaku.

Były to dwa duże pola

 

1. Lokalizacja: Vrbno

Nawożenie 8. 8. 2019 Superfosfat 114 kg/ha
Termin siewu 9. 8. 2019 Głębokość pracy przedniej dłutowej sekcji 17 cm, głębokość siewu 3 cm
Rzepak   Pioneer PX113 – półkarłowy, dawka 1,3 kg/ha

Pole zostało dwukrotnie uprawione kultywatorem ścierniskowym. Pierwszy zabieg wykonano zaraz po zbiorach, szybka podorywka na głębokość 10 cm. Drugi zabieg na głębokość 12 cm został wykonany bezpośrednio przed siewem. Tutejsza gleba jest średnio ciężka gliniasta, jedna z najlepszych w okolicy. Podczas siewu rzędy została uprawione pasowo do głębokości 17 cm za pomocą redlic dłutowych siewnika Falcon. Nasiona natychmiast umieszczono w uprawionych rzędach o szerokości 25 cm.

Już następnego dnia po zasianiu spadło około 20 mm deszczu, co znacznie przyczyniło się do późniejszego powstania i ogólnego rozwoju plantacji.

Nawożenie 21. 10. 2019 Urea stabil 114 kg/ha
Wiosenne nawożenie 20. 02. 2020 Mocznik 250 kg/ha
  08. 03. 2020 Druga dawka mocznika 130 kg/ha

Kontrola plantacji: 9. 3. 2020

2.Lokalizacja: Panenský Týnec - U Petřiňáku

Z całkowitej powierzchni 28 ha około 13 ha zostało uprawionych za pomocą głębokiego kultywatora na głębokość 20 cm, a następnie bespośrednio obsianych. Reszta pola została ztalerzowana tylko raz do 10 cm. Z punktu widzenia warunków glebowych pole jest bardzo zróżnicowane, od gleby lekkiej do średnio ciężkiej. W latach suchych plon był paradoksalnie wyższy niż w drugiej miejscowości: Vrbno. W obu wariantach gleba została ponownie uprawiona podczas siewu przednią sekcją dłutową siewnika Falcon na głębokość 17 cm, a nasiona wysiano w spulchnionych rzędach co 25 cm.

Nawożenie 08. 08. 2019 Superfosfat 114 kg/ha 
Termin siewu 14. 08. 2019 Głębokość robocza przedniej dłutowej sekcji 17 cm, głębokość siewu 3 cm
Nasiona   Rzepak Pioneer PX113 – półkarłowy, dawka 2,20 kg/ha
Nawożenie 21. 10. 2019 Urea stabil 114 kg/ha
Wiosenne nawożenie 20. 02. 2020 Mocznik 250 kg/ha
  08. 03. 2020 Druga dawka mocznika 130 kg/ha

Kontrola plantacji: 9. 3. 2020

Siew po głębokim spulchnianiu Siew po podorywce

Część pola, która została uprawiona tylko przez płytką podorywkę, nie ma jednolitej struktury. Rzepak jest tu nieco cieńszy i nie urósł tak dobrze, jak po głębokim spulchnieniu. W międzyrzędziach jest większa ilość resztek pożniwnych. Rośliny nad ziemią są mniejsze, ale korzeń jest wystarczająco duży i silny.

Po głębokim spulchnieniu na powierzchni jest wyraźnie mniej pozostałości po poprzednich zbiorach. Wschody były bardziej równomierne, a rośliny są w lepszej kondycji. Pole ma lepszą strukturę.

Będziemy nadal monitorować stan plantacji i kontynuować ocenę. Do tej pory, po optymalnym zasiewie i dobrych wzrostach, możemy spodziewać się udanych zbiorów. Dotychczasowe doświadczenia z tą technologią potwierdzają to we wszystkich wariantach.

Ing. Václav Mytyska
Technologiczny i produktowy doradca Farmet a. s.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.