Idealne połączenie mechanicznej i termicznej obróbki nasion oleistych w technologii EP2

Technologia dwustopniowego tłoczenia (EP2) przeznaczona jest do przetwarzania głównie rzepaku i słonecznika.

Technologia EP2 ta zapewnia maksymalną możliwą wydajność oleju przy zastosowaniu czysto mechanicznej obróbki (bez dodatków chemicznych - bez heksanu), a także najwyższą możliwą jakość makuchów będących doskonałą paszą dla zwierząt gospodarskich.

Podczas procesu wytłaczania ekspozycja termiczna materiału jest bardzo krótka, niezbędna tylko do eliminacji substancji antyżywieniowych, „sterylizacji” - niszczenia drobnoustrojów i grzybów oraz konwersji białek i skrobi. Końcowa ekspansja na wylocie ekstrudera niszczy struktury komórkowe i pozwala na lepsze wyciskanie oleju w drugim stopniu tłoczenia, zapewniając w ten sposób bardzo wysoką wydajność oleju.

Olej otrzymywany w pierwszym etapie tłoczenia ma właściwości oleju tłoczonego na zimno (wysokiej jakości olej „extra virgin” o niskiej zawartości fosfolipidów). Zalecamy oddzielną obróbkę olejów z 1 i 2 etapu tłoczenia (osobna filtracja i przechowywanie).

Do tej technologi można dodatkowo zamówić zestaw do przebudowy na tłoczenie jednostopniowe z ekstruzją, które musi byś użyte do tłoczenia nasion o zawartości oleju mniejszej niż 25% (np. soja). Dostawa technologii obejmuje inteligentny system sterowania i wizualizacji FIC Farmet Intelligent Control.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.