Siew kukurydzy po strip-till

Zasada technologii siewu pasowego polega na wysiewie roślin w szerokie rzędy (np. kukurydzy) za pomocą precyzyjnego siewnika do gleby uprawianej pasami.

W ZEMA Markvartice koło Jičína z powodzeniem prowadzą uprawę roli i punktowy siewy kukurydzy po życie energetycznym dzięki technice Farmet. I to na średnio ciężkich glebach na wysokości 400 m npm z ponadprzeciętnymi opadami ogólnymi.

Poprzednią uprawą było żyto energetyczne o wysokiej wydajności i bardzo silnie połączonym i zwartym systemie korzeniowym. W Markvarticach wykorzystano również możliwość zastosowania nawozu na trzech głębokościach.

Pierwszą operacją była uprawa roli w pasach z technologią spulchniania pasów przy użyciu kultywatora pasowego Farmet STRIP-TILL 6 o szerokości 6m / 8 jednostek roboczych w rozstawie 75 cm. Podczas wiosennej uprawy, szczególnie w przypadku istniejącej roślinności, stosuje się węższe, bardziej agresywne dłuta, które uprawiają ściernisko w paskach o szerokości około 17 cm. Głębokość spulchniania ustawiono na 20 cm. Nawóz Amofos + mocznik aplikowano ze zbiornika przedniego w ilości 150 kg/ha na dwie głębokości: 12cm i 18cm. Wymagana siła uciągu do Strip-till wynosi od 30 HP/jednostkę.

Strip-till i siew kontroluje się za pomocą systemów nawigacyjnych (RTK) i autopilotów ciągnika, aby nasiona znajdowały się na środku obrabianego pasa w tych samych liniach. Technologia jest bardzo skuteczna jako środek przeciwerozyjny. Absorpcja gleby przez ulewne opady deszczu jest bardzo wysoka. Wilgotna gleba przeschła na powierzchni po Strip-do następnego dnia i miała idealną wilgotność do wysokiej jakości siewu.

Jednocześnie, nawet w okresie suszy naprzemienne pasy zapewniają wilgoć w glebie, co jest szczególnie ważne w przypadku wschodów. Pozostałości roślinne można poddać chemicznej obróbce przed wschodem.

W ZEMA Markvartice koło Jičína z powodzeniem prowadzą uprawę roli i punktowy siewy kukurydzy po życie energetycznym dzięki technice Farmet. I to na średnio ciężkich glebach na wysokości 400 m npm z ponadprzeciętnymi opadami ogólnymi.

Poprzednią uprawą było żyto energetyczne o wysokiej wydajności i bardzo silnie połączonym i zwartym systemie korzeniowym. W Markvarticach wykorzystano również możliwość zastosowania nawozu na trzech głębokościach.

Pierwszą operacją była uprawa roli w pasach z technologią spulchniania pasów przy użyciu kultywatora pasowego Farmet STRIP-TILL 6 o szerokości 6m / 8 jednostek roboczych w rozstawie 75 cm. Podczas wiosennej uprawy, szczególnie w przypadku istniejącej roślinności, stosuje się węższe, bardziej agresywne dłuta, które uprawiają ściernisko w paskach o szerokości około 17 cm. Głębokość spulchniania ustawiono na 20 cm. Nawóz Amofos + mocznik aplikowano ze zbiornika przedniego w ilości 150 kg/ha na dwie głębokości: 12cm i 18cm. Wymagana siła uciągu do Strip-till wynosi od 30 HP/jednostkę.

Strip-till i siew kontroluje się za pomocą systemów nawigacyjnych (RTK) i autopilotów ciągnika, aby nasiona znajdowały się na środku obrabianego pasa w tych samych liniach. Technologia jest bardzo skuteczna jako środek przeciwerozyjny. Absorpcja gleby przez ulewne opady deszczu jest bardzo wysoka. Wilgotna gleba przeschła na powierzchni po Strip-do następnego dnia i miała idealną wilgotność do wysokiej jakości siewu.

Jednocześnie, nawet w okresie suszy naprzemienne pasy zapewniają wilgoć w glebie, co jest szczególnie ważne w przypadku wschodów. Pozostałości roślinne można poddać chemicznej obróbce przed wschodem.

Kolejną operacją był siew kukurydzy za pomocą precyzyjnego siewnika Farmet IMPACT 8 PS na głębokość 6 cm przy siewie 95 tys. ziaren. Zaletą Impact jest ustawienie wysokiego ciśnienia hydraulicznego redlic bezpośrednio z kabiny do wysokości docisku 300 kg/redlice. Wysokie ciśnienie zapewnia równomierne układanie nasion na głębokości i w ściśle określonej odległości. Ponadto wysoka stabilność maszyny i co ważne zamknięcie rzędów aktywuje wzrost poziomu wody w glebie w celu równomiernych wschodów.

Precyzja siewu jest monitorowana przez elektronikę ME ISOBUS PLANTER. Czujniki dokładności siewu pokazują on-line możliwe przypadki pominięcia lub podwojenia. Operator może zatem wykorzystać maksymalną prędkość siewu zgodnie z aktualnymi warunkami na polu. jednocześnie podczas siewu aplikowano nawóz mocznikowy Amofos + w ilości 150 kg/ha pod nasiona. Wymagana moc pociągowa od 140 HP.

Technologia uprawy pasowej z późniejszym siewem roślin o szerokim rzędzie rozwiązuje obecne problemy braku wilgoci w glebie, a także absorpcji ulewnych opadów deszczu. Dlatego ta technologia jest ważną technologią przeciwerozyjną i rozwiązaniem do uprawy kukurydzy na zboczach.

Ing. Martin Kořízek

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.