Siew trzech roślin Falcon Fert +

Na początku kwietnia ZOD Zálší w jednym przejeździe siewnikiem Falcon 6 PRO Fert + założyli uprawę lucerny, trawy i groszku. Spółdzielnia działa w powiecie Ústí nad Orlicí, czyli w regionie pardubickim. Firma zajmuje się głównie hodowlą bydła. Produkcja roślinna koncentruje się na produkcji pasz dla produkcji zwierzęcej, a także na produkcji roślin rynkowych, z których najważniejsze to zboża, rzepak i burak cukrowy. Uprawia ziemię na 4100 hektarach ziemi.

Intencją takiego działania z groszkiem jest zebranie większej ilości kiszonki w pierwszym roku podczas pierwszego koszenia i pozostawienie plantacji lucerny jako rośliny wieloletniej (trzy do czterech lat w zależności od gleby i warunków klimatycznych).

Ziemia była dobrze przygotowana przed siewem agregatem uprawowym Farmet Kompaktomat. Rezultatem była bardzo drobna, pozbawiona brył struktura gleby. Po siewie pole zostało zawałowane.

Talerzowa sekcja uprawowa siewnika pracowała na głębokości siewu grochu wynoszącej 2-3 cm. Następnie zastosowano tarczową sekcję nawozową do siewu grochu ustawionego na głębokość 6 cm. Wał pneumatyczny ponownie zagęszczał glebę, co pozwoliło na wysokiej jakości płytkie siewy lucerny i trawy. Parzyste redlice wysiewały lucernę w ilości 15 kg/ha na głębokość 2 cm, a nieparzyste redlice wysiewały trawę w ilości 1 kg/ha na głębokość 1 cm.

Tak więc szerokość rzędów każdej uprawy to 25 cm. Falcon PRO pochodzi już z nowej generacji siewników i do siewu wykorzystuje nowe dozowniki i wałki wysiewające. Rolkowe urządzenia dozujące wykazują wysoką dokładność siewu.

Wysiew:

Groch (przez tarcze nawozowe): wysiew 160 kg/ha, głębokość 5–6 cm
Lucerna (parzyste redlice): wysiew 15 kg/ha, głębokość 1–2 cm
Trawa – Festulolium (nieparzyste redlice): wysiew 1 kg/ha, głębokość do 1 cm powierzchniowo

Mieszana plantacja lucerny, trawy i groszku była dotychczas zakładana osobno podczas dwóch przejazdów. W pierwszym przejeździe wysiewano groszek siewnikiem, a podczas drugiej operacji siano mieszankę nasion lucerny i trawy. Dlatego nie było możliwe zagwarantowanie dokładnego siewu dla danej rośliny. Siewnik Falcon PRO Fert + i wspomniana technologia umożliwia nie tylko wysiew wszystkich trzech roślin jednocześnie w regulowanej dawce, ale także pozwola zaoszczędzić koszty pracy, koszty finansowe i przejazdy na polu.

Pomimo bardzo suchych warunków tego wiosennego sezonu, wschody okazały się bardzo równomiernie dzięki technologii siewu Falcon PRO. Na załączonych zdjęciach można zobaczyć, jak się to udało.

Ing. Michal Nýč
Ing. Helena Dvořáková

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.