Digger na gryzonie

Głębokie spulchnianie za pomocą kultywatorów Digger okazała się bardzo skutecznym sposobem pozbycia się gryzoni polnych. Dzięki temu efektowi można połączyć dwie operacje w jeden przejazd. Z jednej strony gleba jest głęboko spulchniona, a jednocześnie następuje znaczny spadek liczebności gryzoni, które się licznie namnożyły.

 

                     

 

Dzięki rozmieszczeniu narzędzi roboczych Digger następuje bardzo intensywne spulchnianie gleby przy wielokrotnych przecinaniu w kierunku pionowym i poziomym. Osiąga się to dzięki połączeniu dłut spulchniających ze skrzydełkami i podwójnych wałów grzebieniowych.  Dłuta głęboko spulchniają glebę, a dzięki skrzydełkom tną również poziomo.  Gleba jest nie tylko spulchniana, ale również silnie ściskana i zgniatana dzięki łamanemu kątowi pracy dłut. Następnie gleba jest kruszona się obracającymi się grzebieniami z podwójnych wałów grzebieniowych, które wnikają na głębokość 15 cm i skutecznie rozdrabniają grudki. Silny nacisk wałów zapewnia również bardzo mocne ugięcie gleby pod wałami. Gryzonie są więc eliminowane nie tylko przez bezpośrednią ingerencję narzędzi roboczych, ale także przez nacisk podczas silnego dwufazowego zagęszczania gleby. Dlatego też w porównaniu z orką wykonywane w ten sposób spulchnianie jest znacznie bardziej efektywne z punktu widzenia redukcji gryzoni. Jednocześnie głębokie spulchnianie całkowicie zastępuje orkę i może być wykonywane wielokrotnie w krótkim czasie.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.