Farmet Strip-Till jest ekonomiczny, ekologiczny i odporny na erozję

Konieczność uprawy kukurydzy na kiszonkę na terenach o większym nachyleniu niesie ze sobą ryzyko erozji wodnej.
Farmet Strip-Till jest ekonomiczny, ekologiczny i odporny na erozję

Technologia Farmet Strip-Till przynosi rozwiązanie w postaci uprawy pasowej z możliwością nawożenia, która również w tym roku pokazuje swoje zalety. Chociaż gleba jest często bardzo wilgotna i lepka, maszyny Strip-Till pracują niezawodnie bez zapychania się i z wysoką jakością spulchnianych pasów.

Jedną z możliwości jest połączenie z uprawą pośrednią - greening-iem. Na przykład bezpośrednio wyrosłe pęczki w listopadzie zostaną poddane pasowej uprawie za pomocą spulchniacza pasowego Farmet Strip-Till na rozstaw przyszłych rzędów kukurydzy (70/75 cm) z możliwością nawożenia nawozami mineralnymi na dwa poziomy magazynowe. Typowa głębokość uprawy wynosi 25 cm, ale może dochodzić do 35 cm.

Tylne wały w międzyrzędach kładą pęczki, ale pęczki nadal rosną i wegetują aż do przymrozków, kiedy kończy się okres wegetacyjny. Resztki roślinne zapewniają pokrycie międzyrzędów, ochronę przed chwastami, erozją wodną i wietrzną oraz ochronę przed parowaniem wody. Uprawiane rzędy z wysoką absorpcją wody skutecznie zapobiegają ewentualnej erozji wodnej powodowanej przez wody powierzchniowe.

W marcu przyszłego roku nastąpi kolejna uprawa pasowa za pomocą Farmet Strip-Till z nawożeniem. Uprawiane rzędy zostaną ponownie spulchnione i napowietrzone. Po 2 tygodniach planowany jest wczesny siew kukurydzy w dojrzałe i ciepłe rzędy. Optymalnie uprawiane pasy z zapasem wody gruntowej zapewniają równomierne wschody i dynamiczny wzrost wszystkich roślin.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.