Technologia Farmet na ekstremalne warunki

Bardzo wilgotna jesień nie pozwoliła na zbiór kukurydzy na ziarno na czas, nawet w cieplejszych rejonach. Kombajny się zapadały. Sezon uratował agregat talerzowo-dłutowy Triton 450 PS (szerokość robocza 4,5 m) w linii technologicznej z siewnikiem modułowym Falcon 6 PRO.
Technologia Farmet na ekstremalne warunki

Na szczęście cieplejszy grudzień umożliwił podstawową uprawę gleby i, co najważniejsze, wmieszanie objętościowej słomy po ziarnie kukurydzy do całego profilu glebowego. Przednia sekcja talerzowa częściowo złamała i nadcięła twardą słomę, ale przede wszystkim wymieszała z wierzchnią warstwą gleby na głębokość 8-10 cm. Z drugiej strony sekcja dłutowa intensywnie i pionowo spulchniała wstępnie przygotowaną glebę, włącznie ze słomą, i wmieszała słomę do profilu na głębokość 25–30 cm. W tak trudnych warunkach uprawa gleby na maksymalną głębokość nie była ani możliwa, ani pożądana. Triton 450 PS jest znany z wysokiej jakości poprzecznego i wzdłużnego wyrównania gleby. Jednym ze sprawdzonych wałów jest wał VR, który zagęszcza glebę i grudy, a jednocześnie jest odporny na ugniatanie.

Łączony kultywator Triton 450 PS

Dzięki temu możliwe było użycie siewnika Falcon 6 PRO (szerokość robocza 6 m) bezpośrednio po agregacie Triton. Falcon 6 PRO był wyposażony w przednią talerzową sekcję uprawy wstępnej z włóką palcową (Flexiboard), która spulchniała tylko powierzchniowo, wał oponowy (złożony z niskociśnieniowych opon flokulacyjnych) zagęszczał glebę przed redlicami siewnymi, które były ustawione na lekki docisk. Uprawa została pomyślnie założona, teraz potrzebna jest jedynie przychylność natury.

Modułowy siewnik talerzowy Falcon 6 PRO
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.