Verso do wczesnowiosennej uprawy przedsiewnej

2. 2. 2022
Siew wczesnowiosenny jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu wysokich plonów i dobrych wyników ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wiele gospodarstw rozpoczyna wiosenny siew pod koniec lutego, jeśli pozwalają na to warunki glebowe. Kluczową operacją w tym przypadku jest bardzo wczesna uprawa przedsiewna, aby zapewnić wyrównanie i napowietrzenie powierzchni gleby.
Verso do wczesnowiosennej uprawy przedsiewnej

Kultywator półzawieszany Verso to optymalne rozwiązanie w takich warunkach. Maszyna podczas pracy jedzie na kołach kopiujących i dzięki tej koncepcji może pracować nawet w wilgotnej glebie, a ryzyko powstawania grud jest wyraźnie wyeliminowane.

Duża liczba dłut dobrze spulchnia glebę, a włóki wyrównujące Flexiboard doskonale wyrównują glebę. System ten doskonale sprawdza się na cięższych, wilgotnych glebach, gdzie zapewnia doskonałą strukturę spulchnionej gleby i szybką jej gotowość do późniejszego siewu.

Dzięki dużej liczbie dłut z dużym rozstawem poszczególnych rzędów, kultywator Verso ma dużą przepuszczalność resztek roślinnych. Można go zatem stosować nie tylko po orce, ale również po podorywce lub głębszym spulchnieniu. Dzięki temu Verso nie tylko napowietrza i doskonale wyrównuje glebę, ale również doskonale rozrzuca resztki roślinne na jej powierzchni. Docisk włóki Flexiboard jest regulowany hydraulicznie i zapewnia doskonałą jakość pracy nawet w bardzo trudnych warunkach. Nacisk włóki przenoszony na glebę poprawia zagęszczenie łoża siewnego.

Kultywator Verso zapewnia doskonałą jakość pracy podczas wczesnowiosennej uprawy roli oraz zapewnia bardzo wczesny wysiew z obietnicą wysokich i stabilnych plonów wiosennych.

Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.