Kompaktomat dla wyższych plonów i zysków

17. 3. 2022
Kluczowym warunkiem wysokich plonów i ich stabilności z roku na rok jest prawidłowa uprawa, która zapewnia zarówno dobrą infiltrację wody deszczowej, jak i jej intensywne pobieranie przez korzenie roślin w porze suchej. Dlatego konieczne jest nie tylko dobre i wystarczająco głębokie rozluźnienie gruntu, ale również jego optymalne dociśnięcie w całym luźnym profilu, aby przywrócić optymalny stosunek porów kapilarnych i niekapilarnych. Ważne jest również stworzenie podłoża gleby zagęszczonej i niezagęszczonej na głębokości siewu, tzw. łoża siewnego. Ziarno umieszczone na rozsadniku na granicy zagęszczonej strefy w optymalnej głębokości ma wystarczającą wilgotność i może dobrze przerastać luźną glebę w górę.
Kompaktomat dla wyższych plonów i zysków

Bardzo ważne jest stworzenie optymalnej struktury gleby do siewu przy jak najmniejszej liczbie przejazdów agregatem przedsiewnym. Każdy kolejny przejazd technologii przez pole może spowodować nadmierne skruszenie niektórych frakcji gleby, a powstały w ten sposób pył zatyka pory kapilarne podczas wzmożonych opadów. Tworzy się tak zwana skorupa glebowa, a podczas deszczu na polu mogą tworzyć się kałuże lub może wystąpić erozja wodna.

ŹLE
Przy nierównomiernej uprawie gleby istnieje ryzyko złego i nierównomiernego wschodzenia roślin.
DOBRZE
Równomierna uprawa gleby agregatem uprawowo-siewnym Kompaktomat zapewnia równomierne wschodzenie roślin.

Agregaty przedsiewne Kompaktomat jakością swojej pracy spełniają wszystkie powyższe wymagania. W jednym przejeździe zapewniają wszystkie niezbędne operacje, dzięki czemu gleba jest ponownie optymalnie zagęszczana i powstaje idealne podłoże siewne. Masywna konstrukcja maszyn Kompaktomat zapewnia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach glebowych. Wały zagęszczające skutecznie tworzą optymalną strukturę gleby zapewniającą dobrą infiltrację wody deszczowej i jej ponowne podsiąkanie do korzeni roślin w okresach suchych. System włók wyrównujących i redlic uprawowych zapewnia doskonałe wyrównanie powierzchni gleby i stworzenie łoża siewnego na wymaganej głębokości, na którym następnie zostanie umieszczone ziarno podczas siewu konwencjonalnymi siewnikami.

Maszyny Kompaktomat zapewniają bardzo wydajną uprawę, która dzięki swojej jakości zapewnia doskonałe i równomierne wschody wszystkich roślin, co przekłada się na wyższe plony. Stosowanie Kompaktomatu jest doskonałe nie tylko przed siewem zbóż czy roślin strączkowych, ale przede wszystkim przed siewem punktowym roślin, takich jak burak cukrowy, słonecznik czy kukurydza. Tam znacznie zwiększa pewność uzyskania maksymalnej obsady co ma bezpośredni wpływ na maksymalizację dochodu i zysku.

Doskonałe i równomierne wschody wszystkich roślin zaowocują wyższymi plonami

Kukurydza
Kukurydza
Burak cukrowy
Rzepak oleisty
Pszenica
Pszenica
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami.