FCHP

Chłodnice przeciwprądowe linii FCHP to urządzenia przeznaczone do ochładzania i obniżania wilgotności wytłoków lub ekstrudatu do wartości bliskich wartościom otoczenia. Chodzi o urządzenia pracujące z wysoką sprawnością, stosujące do schłodzenia materiału prąd powietrza. Urządzenie to zostało projektowane w ten sposób, by zminimalizować koszty konserwacji i eksploatacji urządzenia. Dzięki zoptymalizowaniu strumienia chłodzącego powietrza gwarantowana jest niska moc urządzenia.

 

Opis technologii

Chłodzony materiał wpada przez hermetyczny wlot do górnej części urządzenia. Materiał jest równomiernie układany na kracie chłodzącej. Przez warstwę materiału zasysane jest chłodzące powietrze. Po osiągnięciu optymalnej wilgotności i temperatury materiał spada przez kratę do leju wsypowego umieszczonego pod chłodnicą, a następnie do dróg transportowych.

 

Parametry techniczne

Urządzenie oferowane jest w wielu wersjach mocy przerobowych. Moc urządzenia uzależniona jest od gęstości, wilgotności początkowej i temperatury materiału i wynosi od 2 do 5 t/godz. Urządzenie jest optymalizowane dla konkretnej technologii z uwzględnieniem wymagań klienta dot. parametrów końcowych.

 

Komponenty

Do chłodnicy można dołączyć szeroką gamę lejów wsypowych, przenośników i innych urządzeń do obróbki i magazynowania materiału. Jednak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest dostawa kompleksowego rozwiązania „pod klucz”. Tylko w ten sposób zagwarantowane jest rozwiązanie zoptymalizowane pod względem technicznym i ekonomicznym według Państwa wymagań łącznie z automatyzacją całego procesu.

 

Akcesoria