Łuszczenie i separacja łupin

Właściwe przygotowanie nasion to ważny warunek wysokiej efektywności nawiązującej technologii. Ma również niemały wpływ na jakość uzyskanych produktów – oleju, makuchów lub ekstrudatu. Oczywiście jesteśmy tego świadomi. Dlatego wraz z technologiami tłoczenia i ekstruzji już ponad dwadzieścia lat nieustannie rozwijamy i udoskonalamy także technologie przygotowania nasion.

Na potrzeby szybkiego i efektywnego tuczu zwierząt gospodarskich należy zastosować paszę z wysokim udziałem białek i minimum błonnika. Łuszczenie nasion to elegancka droga do osiągnięcia tego celu.

Technologia łuszczenia służy do częściowego usunięcia łupin z nasion słonecznika lub soi. Udział błonnika w łupinach jest znaczny, a najwyraźniejszy właśnie u nasion słonecznika i soi. Dzięki usunięciu części łupin z opracowywanego materiału dochodzi do wyraźnego obniżenia całkowitej zawartości błonnika w makuchach. Kolejnym pozytywnym efektem łuszczenia jest także wyższy uzysk oleju z tłoczonego materiału.

Łuszczenie oferujemy od mocy przerobowej 600 kg nasion na godzinę dla urządzenia Compact aż po technologie o wydajności wielu dziesiątek ton.

Również w zakresie technologii łuszczenia nasion oferujemy Państwu kompleksowy engineering i pozostałe usługi, takie jak wsparcie techniczne, serwis oraz dostępne części zamienne.

W celu efektywnej eksploatacji naszych maszyn i technologii stworzyliśmy dla Państwa system sterowania FIC – Farmet Inteligent Control.

 

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej?

Mogą się Państwo z nami skontaktować

Akcesoria