Magazyn makuchów

Makuchy są płynnie odprowadzane przy pomocy układu przenośników od pras do pomieszczeń magazynowych. Umieszczone pod stropem przenośniki rozprowadzają makuchy po całej przestrzeni magazynu. Przy pomocy zdalnie sterowanych wysypów obsługa wybiera miejsce, w którym wytłoki są aktualnie wysypywane na ziemię, tworząc sterty z kątem wg własności konkretnych makuchów (kąt nasypowy). Obsługa musi kontrolować wysokość sterty i na czas zmienić (na panelu sterowania) wysyp. Wskazane jest regularne zmienianie wysypów, umieszczając makuchy w większej ilości stert o małych warstwach. Umożliwia to dalsze ostygnięcie makuchów w małej warstwie i wyraźnie obniża możliwość samozapłonu.

Częstym problemem bywa, że obsługa nie zapewni regularnych rotacji wszystkich stert podczas ekspedycji i pozostawi bardzo długo stertę wytłoków (zazwyczaj w najbardziej odległym miejscu). Może to skutkować przekroczeniem zalecanego okresu magazynowania, a następnie dostarczeniem klientowi wytłoków złej jakości.

Dążąc do zapobiegania podobnym problemom, ułatwienia pracy obsługi i kontrolowania regularności wyprowadzania z magazynu wszystkich powierzchni, przygotowaliśmy system kierowania magazynem CLEVER STORE jako element systemu mierzenia, regulacji i wizualizacji całej technologii w systemie FIC – Farmet Intelligent Control.

 

Opis technologii

Drogi transportowe makuchów nawiązują na przenośnik zbierający pod prasami, ewentualnie na chłodziarkę wytłoków. Na przenośnik zbierający lub chłodziarkę w tłoczni nawiązuje przenośnik rurowy, który transportuje makuchy na potrzebną wysokość około 6 m. Wysokość ta jest optymalna na potrzeby rozplanowania magazynu makuchów z punktu widzenia jego pojemności. Na przenośnik rurowy nawiązuje przenośnik rynnowy, który w poziomie transportuje wytłoki do magazynu makuchów. Na końcu tego przenośnika znajduje się wysyp, przez który makuchy wypadają do nawiązującego poziomego przenośnika rynnowego. Zawiera on regularnie rozmieszczone, zdalnie sterowane wysypy wytłoków i ma opcjonalną długość.

W razie potrzeby przenośniki poziome są w celu zwiększenia pojemności magazynu szeregowane równolegle. Wszystkie przenośniki zawieszone są na konstrukcji stropu, nie ograniczają ruchu i manewrowania w przestrzeni magazynowej. Przy projektowaniu budynku magazynu należy uwzględnić część wolnej przestrzeni przeznaczonej do załadunku samochodów, manewrowania ładowaczem oraz dostępu ładowacza do poszczególnych stref magazynu.

Wytłoki z poszczególnych wysypów luźno spadają na sterty pod przenośnikami. W ten sposób dochodzi do ich częściowego wystygnięcia, ale jednocześnie do zwiększenia poziomu zapylenia w zależności od wysokości sterty. Do zwiększenia zapylenia dochodzi również w czasie wyładunku makuchów z magazynu i załadunku na środki transportu. Obsługa nie jest stale obecna w magazynie, wykonuje tylko sporadyczny nadzór i pracuje przy ekspedycji wytłoków.

W celu obniżenia emisji kurzu pomieszczenia przeznaczone do magazynowania makuchów muszą być oddzielone od pozostałych zespołów operacyjnych i zamknięte.

 

Parametry techniczne

Technologia magazynowania makuchów produkowana jest w szerokiej skali pojemności i jest każdorazowo dostosowywana do wymagań klienta i z uwzględnieniem konkretnej technologii.

 

Komponenty

Firma Farmet oferuje wyposażenie dodatkowe, które jest w stanie sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. Jednak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest dostawa kompleksowego rozwiązania „pod klucz”. Tylko w ten sposób zagwarantowane jest rozwiązanie zoptymalizowane pod względem technicznym i ekonomicznym według Państwa wymagań łącznie z automatyzacją całego procesu.

 

Akcesoria