FZO

Zasobnik z ogrzewaniem za pośrednictwem wymiennika ciepła służy do stabilizacji cieplnej nasion przed właściwym opracowaniem w technologii Farmet. Chodzi o urządzenie oferujące wysoką sprawność grzania materiału. Ogrzanie materiału odbywa się przy pomocy gorącego powietrza, które jest napędzane do zasobnika. Gorące powietrze napędzane do zasobnika może być ogrzewane za pośrednictwem wymiennika gorącą wodą lub parą.

 

Opis technologii

Zasobnik służy do międzyoperacyjnego magazynowania nasion. Podgrzanie nasion zapewniane jest przez ciepłe powietrze. Powietrze ogrzewane jest przy pomocy wymiennika i napływa do zasobnika, w którym dochodzi do przekazywania ciepła (ogrzania) z dużą sprawnością.

 

Parametry techniczne

Wydajność zasobnika z ogrzewaniem za pośrednictwem wymiennika ciepła jest zawsze optymalizowany z uwzględnieniem wymagań kładzionych na technologię w ten sposób, by zawsze została zagwarantowana maksymalna efektywność urządzenia.

 

Komponenty

Do zasobnika z ogrzewaniem za pośrednictwem wymiennika ciepła można dołączyć szeroką gamę wyposażenia. Jednak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest dostawa kompleksowego rozwiązania „pod klucz”. Tylko w ten sposób zagwarantowane jest rozwiązanie zoptymalizowane pod względem technicznym i ekonomicznym według Państwa wymagań łącznie z automatyzacją całego procesu.

 

Akcesoria