FMN(N)O

Zbiornik z mieszadłem służy do międzyoperacyjnego magazynowania surowego wytłoczonego oleju z nasion oleistych oraz do jego homogenizacji przed filtracją. W zbiorniku z mieszadłem dochodzi do równomiernego rozproszenia cząstek stałych nasion (tzw. przetłok), które zawarte są w surowym oleju. W zbiorniku przebiega intensywne mieszanie przy pomocy łopatek o specjalnych kształtach, które zapobiegają wirowaniu i poprawiają proces wymieszania całej objętości oleju. Jest to niezbędne do bezproblemowego pompowania oleju do nawiązującej technologii.

Wszystkie odpowiednie urządzenia uzupełniające zostały zaprojektowane w ten sposób, by nie ingerowały w rozmiary rzutu zbiornika, a tym samym zbiornik nie jest rozmiarowo ograniczany przy instalacji w danej technologii.

 

Opis technologii

Chodzi o stojący pojemnik ze stożkowym dnem oraz włazem, zaopatrzony w mieszadło, układ ssący. Pojemnik jest przeznaczony do eksploatacji bezciśnieniowej. W celu ułatwienia czyszczenia i sanitacji zbiornika z niepożądanych resztek zbiornik wyposażony jest we właz eksploatacyjny w ścianie zbiornika oraz odpowiednie elementy do usuwania osadów. Wyciekowi pary olejowej zapobiega separator mgły olejowej zainstalowany we włazie, służący do wychwycenia kropelek oleju z powietrza wydostającego się ze zbiornika. Dzięki wyposażeniu zbiornika w czujniki możliwe jest pełne zintegrowanie tego urządzenia z systemem sterowania inteligentnego tłoczni FIC.

 

Parametry techniczne

Zbiornik z mieszadłem produkowany jest w pojemnościach 6, 9, 16 i 26 m3 z maksymalną średnicą zbiornika wynosząca 2,8 m. Te kompleksowe rozmiary ułatwiają transport i instalację w dowolnym miejscu technologii.

 

 

Komponenty

Pojemnik można wyposażyć w duplikator do ogrzewania oleju. Grzanie oleju służy do obniżenia lepkości oleju i rozpuszczenia niektórych naturalnych komponentów surowego oleju, które utrudniają pompowanie i filtrację wystygniętego oleju. W skład grzania wchodzi pompa umieszczona pod zbiornikiem z mieszadłem oraz kocioł do podgrzewania oleju. W przypadku grzania na zbiorniku zainstalowana zostaje izolacja chroniąca przed oparzeniem i zapobiegająca stracie ciepła. Do zbiornika można dołączyć szeroką gamę wielu komponentów. Jednak najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest dostawa kompleksowego rozwiązania „pod klucz”. Tylko w ten sposób zagwarantowane jest rozwiązanie zoptymalizowane pod względem technicznym i ekonomicznym według Państwa wymagań łącznie z automatyzacją całego procesu.

 

Akcesoria