Technológia

Hĺbkový kyprič Digger

1 Zóna hlbokého kyprenia a premiešania rastlinných zvyškov. Hĺbka kyprenia 25–50 cm. Špeciálny tvar kypriacich dlát zaisťuje výborné vnikanie aj do silno utužených pôd  s veľmi nízkym ťahovým odporom.  Kypriace dláta sú v dvoch radoch. V extrémnych  podmienkach možno pracovať len s jedným radom dlát a tým znížiť ťahový odpor.
2 Zóna urovnania hroblí. Urovnávacie disky tiež zvyšujú efekt zapracovania rastlinných zvyškov.
3 Zóna drvenia hrúd a spätného utuženia pôdy. Optimálne spätné utuženie pôdy zaisťuje dobré vsiakanie zrážok a vzlínanie pôdnej vlahy na povrch. 

Vysoký výkon

 • Nový tvar radlíc ma veľmi nízky ťahový odpor a umožňuje vysokú pracovnú rýchlosť až 12 km/h.
 • Radlica hladko vniká do pôdy, pôdu prekyprí bez premiešania s podorničnou tzv. biologicky neaktívnou pôdou.
 • Možnosť zdvihnutia jedného radu radlíc v ťažkých podmienkach, ako sú mokrade, úvrate či rozorávka ciest po zbere.
 • 2 rady radlíc zaisťujú veľmi dobrú stabilitu stroja a presné hĺbkové vedenie bez nutnosti použitia kopírovacích kolies. Vysoká svetlosť rámu 750 mm zaisťuje výbornú priechodnosť.
 • Nový tvar radlíc ma veľmi nízky ťahový odpor a umožňuje vysokú pracovnú rýchlosť až 12 km/h.
 • Radlica hladko vniká do pôdy, pôdu prekyprí bez premiešania s podorničnou tzv. biologicky neaktívnou pôdou.
 • Možnosť zdvihnutia jedného radu radlíc v ťažkých podmienkach, ako sú mokrade, úvrate či rozorávka ciest po zbere.
 • 2 rady radlíc zaisťujú veľmi dobrú stabilitu stroja a presné hĺbkové vedenie bez nutnosti použitia kopírovacích kolies. Vysoká svetlosť rámu 750 mm zaisťuje výbornú priechodnosť.

Technika

Hĺbkový kyprič Digger N

 1. Masívna radlica situovaná do 2 radov pre hĺbkové prekyprenie 25–50 cm.
 2. Zahrňovacie disky pre zrážanie odletujúcich hrúd a čiastočné rezanie hrúd na povrchu.
 3. Zadný dvojitý hrotový valec pre rozdrobenie hrúd.

Hĺbkový kyprič Digger N

 1. Masívna radlica situovaná do 2 radov pre hĺbkové prekyprenie 25–50 cm.
 2. Zahrňovacie disky pre zrážanie odletujúcich hrúd a čiastočné rezanie hrúd na povrchu.
 3. Zadný dvojitý hrotový valec pre rozdrobenie hrúd.

Hĺbkový kyprič Digger N

 1. Masívna radlica situovaná do 2 radov pre hĺbkové prekyprenie 25–50 cm.
 2. Zahrňovacie disky pre zrážanie odletujúcich hrúd a čiastočné rezanie hrúd na povrchu.
 3. Zadný dvojitý hrotový valec pre rozdrobenie hrúd.

Hĺbkový kyprič Digger P

 1. Masívna radlica situovaná do 2 radov pre hĺbkové prekyprenie 25–50 cm.
 2. Zahrňovacie disky pre zrážanie odletujúcich hrúd a čiastočné rezanie hrúd na povrchu.
 3. Zadný dvojitý hrotový valec pre rozdrobenie hrúd.
 4. Zadný valec zaistí dobré spätné utuženie, rozdrobenie hrúd a urovnanie povrchu pozemku.

Varianty konceptu Digger

 

 

 

1

Digger N

istenie strižným segmentom

4

Digger N Fert+ COMPACT

integrovaný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov

2

Digger N

hydraulické istenie

5

Digger P Fert+ COMPACT

oje a zadný valec, integrovaný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov

3

Digger N Fert+

predný zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov

6

Digger P HW

doplnkový nosič s nápravou, zásobník hnojiva, prihnojovanie do 2 horizontov

Varianty stroja

Vďaka rôznym variantom je tento stroj schopný vyhovieť rozdielnym požiadavkám podľa vašich potrieb. Pozrite sa na varianty, ktoré u nás môžete dostať.

Základné varianty stroje

Digger N - Základný variant
Stroj s hydraulickým istením radlíc, so zahrňovacími diskami.
Digger N - Bez zahrňovacích diskov
Stroj s hydraulickým istením radlíc, bez zahrňovacích diskov.
Digger N - Mechanické istenie
Stroj s mechanickým istením radlíc, so zahrňovacími diskami.
Digger N - Mechanické istenie bez zahrňovacích diskov
Stroj s mechanickým istením radlíc, bez zahrňovacích diskov.
Digger N Fert+
Stroj s predným zásobníkom hnojiva a prihnojovaním do 2 horizontov.
Digger N Fert+ Compact
Stroj s integrovaným zásobníkom hnojiva a prihnojovaním do 2 horizontov.
Digger P Fert+ Compact
Polonesený variant stroja vybavený ojom a zadným pneumatikovým valcom. S integrovaným zásobníkom hnojiva a prihnojovaním do 2 horizontov.
Digger P HW
Polonesený variant stroja s doplnkovým nosičom zásobníka hnojiva s nápravou, prihnojovanie do 2 horizontov.

Robustná konštrukcia

 • Na kľúčových uzloch použité zušľachtené vysokopevnostné materiály pre dlhodobú životnosť.
 • Silne dimenzovaný a kompaktne nesený rám.
 • Radlice sú osadené plátkami zo spekaných karbidov pre dlhodobú životnosť.
Zaistenie radlíc
Radlice sú hydraulicky istene odisťovacou silou na špici 1 100 kg, prípadne je možné zvoliť variant s mechanickým istením.
Mechanické istenie radlíc
Variant s mechanickým istením radlíc – v prípade príliš vysokého odporu dôjde k prestrihnutiu istiaceho segmentu.
Zvýšená životnosť radlíc
Hroty radlíc sú osadené plátkami zo spekaných karbidov pre zaistenie dlhej životnosti, nízkemu opotrebeniu a zachovaniu optimálnej geometrie radlíc.
Vyrovnávacie disky
Vyrovnávacie disky usmerňujú spracovanú pôdu pred zadnými hrotovými valcami a súčasne zaisťujú precízne vyrovnanie brázd.
Valec
Zadný dvojitý hrotový valec pre jemné spracovanie hrúd zachováva pôdu v kvalite ako po predsejbovej príprave v minimalizačných technológiách alebo ako základné jesenné spracovanie pôdy pre jariny.
Radličky
Radličky s krídelkami veľmi dobre upravia rastlinné zvyšky a vyrovnávacie disky a dvojitý hrotový valec brázdy precízne urovná.

Jednoduchá obsluha

Vďaka minimálnemu počtu nastavovacích miest je obsluha, ovládanie ale aj následná údržba veľmi jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý.

Nastavenie hĺbky
Jednoduché nastavenie pracovnej hĺbky pomocou preklápacích podložiek. V pracovnej polohe je stroj opretý o zadný dvojitý hrotový valec.
Nastavenie výšky diskov
Základné nastavenie výšky zahrňovacích diskov je automatické cez paralelogram uchytenia zadného valca. Kľuky mechanického nastavenia slúžia k precíznemu doladeniu.
Hydraulické ovládanie diskov
Pre ešte väčší komfort obsluhy je stroj možné vybaviť hydraulickým ovládaním zahrňovacích diskov. (voliteľná výbava)
Nastavenie prítlaku
Jednoduché mechanické nastavenie prítlaku 1. radu hrotového dvojitého valca. Prítlakom sa reguluje intenzita drobenia hrúd.
Pridvihnutie radlíc
Pri lokálne viac utuženej pôde, je možné pridvihnúť rad radlíc a tým dočasne znížiť ťahový odpor stroja. Pridvihnutie radlíc je tak výhodné pre jednoduché samočistenie priestoru medzi radlicami.
Poloha krídeliek
Polohu krídeliek je možné výškovo nastaviť do troch polôh a tým docieliť optimálneho zapravenia rastlinných zvyškov.
Bočné deflektory
Pre precíznejšie napojenie jázd je stroj možné vybaviť bočnými deflektormi, ktoré sú výškovo nastaviteľné a automaticky kopírujú terén.
Guľové ventily
Pre ľahšie odpojenie hydraulických okruhov zaistenia radlíc, pri odstavení stroja sú tieto okruhy vybavené guľovými ventilmi.

Parametre

Technické parametre  Jednotky Digger 3 N Digger 4 N
Pracovná šírka mm 2 900 3 900
Transportná šírka mm 2 990 3 990
Transportná výška mm  1 790  1 790
Celková dĺžka stroja mm 3 520─4 000 3 520─4 000
Pracovná hĺbka mm 250─500 250─500
Počet radlíc ks 5 / 7  9
Rozstup radlíc mm 572 / 425 425
Počet radov radlíc ks 2 2
Rozstup radov mm 950 950
Šírka radlice s krídelkami mm 75 / 295 75 / 295
Svetlosť rámu mm  750 750
Pracovný výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
Pracovná rýchlosť km/h 8─12 8─12
Maximálna prepravná rýchlosť 2 km/h 25 25
Maximálna svahová dostupnosť ° 11 11
Požiadavka na záves traktora   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4
Hmotnosť stroja kg 2 200─2 800 2 900─3 700
Technické parametre  Jednotky Digger 3 Fert+ Digger 4 Fert+ Digger 3 Fert+ Compact Digger 4 Fert+ Compact Digger 3 P Fert+ Compact Digger 4 P Fert+ Compact
Pracovná šírka mm 2 900 3 900 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportná šírka mm 2 990 3 990 2 990 3 990 2 990 3 990
Transportná výška mm  2 790  2 790 3 500 3 500 3 500 3 500
Celková dĺžka stroja mm 3 520─4 000 3 520─4 000 3 645─4 125 3 645─4 125 7 720 7 720
Pracovná hĺbka mm 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500 250─500
Objem zásobníka l     2 000 2 000 2 000 2 000
Rozsah dávkovania hnojiva kg/ha     70─300 70─300 70─300 70─300
Počet radlíc ks  9 7 9 7 9
Rozstup radlíc mm 425 425 425 425 425 425
Počet radov radlíc ks 2 2 2 2 2 2
Rozstup radov mm 950 950 950 950 950 950
Šírka radlice s krídelkami mm 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295 75 / 295
Svetlosť rámu mm  750 750 750 750 750 750
Pracovný výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7 2,4─3,6 3,4─4,7
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
180─270
240─360
240─360
330─450
180─270
240─360
240─360
330─450
220─330
300─450
265─400
360─540
Pracovná rýchlosť km/h 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12 8─12
Maximálna prepravná rýchlosť 2 km/h 25 25 25 25 20 20
Maximálna svahová dostupnosť ° 11 11 11 11 11 11
Požiadavka na záves traktora   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4    TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnosť stroja kg 2 250─2 850 2 950─3 750 2 860─3 460 3 800─4 600 6 900─7 500 7 900─8 700
Technické parametre  Jednotky Digger 3 P HW Digger 4 P HW Falcon HW
Pracovná šírka mm 2 900 3 900  
Transportná šírka mm 2 990 3 990 2 990
Transportná výška mm 2 790 2 790 2 600
Celková dĺžka stroja mm 10 980 10 980 7 500
Pracovná hĺbka mm 250─500 250─500  
Objem zásobníka l  5 000 5 000  5 000
Rozsah dávkovania hnojiva kg/ha  70─300 70─300  70─300
Počet radlíc ks  9  
Rozstup radlíc mm 425 425  
Počet radov radlíc ks 2 2  
Rozstup radov mm 950 950  
Šírka radlice s krídelkami mm 75 / 295 75 / 295  
Světlost rámu mm  750 750  
Pracovný výkon ha/h 2,4─3,6 3,1─4,7  
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
220─300
300─450
265─400
360─540
 
Pracovná rýchlosť km/h 8─12 8─12  
Maximálna prepravná rýchlosť 2 km/h 30 30 30
Maximálna svahová dostupnosť ° 11 11 11
Rozmer pneu – transport   650/65R-30,5 650/65R-30,5 650/65R-30,5
Požiadavka na záves traktora   TBZ kat. 3 a 4 TBZ kat. 3 a 4  TBZ kat. 3 a 4; spodný záves K80; oko Ø 50, 70 mm
Hmotnosť stroja kg 5 150 - 5 750 5 850 - 6 650 2 900

1 Odporučený ťažný prostriedok, skutočná ťahová sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok svahovitosti pozemku, opotrebovaním pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Preprava / brzdová sústava: Dodržujte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej zemi a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťažení náprav a taktiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy.

Výbava

Fotogaléria

Video

Soubory

Príslušenstvo

Valce

Diskový valec SDR
Priemer 580 mm
Hmotnosť 220 kg/m
Dvojitý hrotový valec DSR
Priemer 570/570 mm
Hmotnosť 175 kg/m 
Prídavný bočný valec

Veľmi dôležitá je správna voľba typu zadného valca, ktorý sa veľkou mierou podieľa na výslednej kvalite spracovania. Valec pôdu spätne utuží a ďalej rozdrobí a urovná. Výber typu valca závisí na type pôdy a spôsobe využívania stroja.

Valec Diskový
SDR
Dvojitý hrotový
DSR
Drobenie  ●●●○ ●●○○
Utláčanie ●●●● ●●●○
Hĺbkové vedenie ●●●● ●●●●
Odolnosť proti upchaniu ●●●○ ●●●●
Vhodnosť do kamenistých pôd ●●●○  ●●●○
Vhodnosť do mokrých pôd ●●●●  ●●●●
Ťažké pôdy ●●●●  ●●●●
Stredne ťažké pôdy ●●●●  ●●●●
Ľahké pôdy ●●●○  ●●●○

Dláta

Dláto 75 CARBIDE
Dláto 55 CARBIDE
Dláto 75 MULTICARBIDE PRO
Dláto 50 MULTICARBIDE PRO
  

Voliteľná výbava

Bočné deflektory
Hydraulické ovládanie diskov
Oporné kopírovacie kolesá

Pre variant s hydraulickým istením.