Spracovanie pôdy

Spracovanie pôdy od predsejbovej prípravy až po hĺbkové kyprenie.

Hĺbkové kypriče

Hĺbkové kyprenie s intenzívnym miešaním pozberových zvyškov a hĺbkové kyprenie bez premiešania.

Dlátové kypriče

Kyprenie dlátovými kypričmi, 2 až 5 radov pracovných orgánov a hĺbka spracovania pôdy od 4 do 35 cm.

Kombinované kypriče

Kombinované spracovanie pôdy. Plytké celoplošné spracovanie s hlbším kyprením.

Tanierové podmietače

Celoplošné spracovanie pôdy ľahkými aj stredne ťažkými diskovými podmietačmi.

Predsejbové kombinátory

Precízna príprava sejbového lôžka v mnohých modifikáciách.

Valce

Intenzívne drvenie hrúd a obnovenie pôdnej kapilarity pre rovnomerné vzchádzanie rastlín.