Siatie

Výsev všetkých bežných plodín vrátane predsejbového spracovania pôdy.

Pneumatické sejacie stroje

Výsev ľahkými sejacími strojmi s jednoduchou konštrukciou.

Sejacie stroje s predspracovaním pôdy

Výsev výkonnými sejacími kombináciami so zameniteľnými modulmi.

Presné sejacie stroje

Presný výsev širokoriadkových plodín s prihnojením.

Prídavné sejacie stroje

Výsev jemných semien pre sejacie stroje a stroje na spracovanie pôdy.