Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Farmet a. s. je dynamicky sa rozvíjajúca česká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy a sejbu a technológií na spracovanie olejnín, rastlinných olejov a výrobou krmív.

Značka Farmet:

  • orientovaná na výrobky vysokej kvality a vysokej úžitkovej hodnoty
  • výrobky celosvetovo schopné konkurencii
  • použitie vo vysoko produktívnom poľnohospodárstve a spracovateľskej prevádzke


Výrobky s unikátnym technickým riešením

Vlastné výrobky a technológie vznikajú v úzkej spolupráci špecialistov Farmetu s koncovými zákazníkmi, výskumnými inštitúciami a vysokými školami. Výrobky značky Farmet sa vyznačujú unikátnym technickým riešením, z nich je rad chránených patentom. Cieľom ďalšieho vývoja nie je len zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty vlastných výrobkov, ale aj zlepšovanie výrobných technológií, produktivity, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.


Zvyšovanie pridanej hodnoty a posilnenie konkurencieschopnosti 

Ing. Karel ŽďárskýVýrazné investície do vývoja a do modernej výrobnej prevádzky sú zárukou ďalšieho rastu v oblasti kvality a nových produktívnych výrobných technológií. Cieľom je ďalšie zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov a posilňovaniu ich konkurencieschopnosti na všetkých trhoch, zvyšovanie komfortu pre užívateľov, bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia.

Postupne budujeme celosvetovú predajnú sieť partnerov, obchodných zástupcov a dealerov, vrátane zaistenia servisu a dodávok náhradných dielov. Stroje a technológie značky Farmet úspešne exportujeme do väčšiny Európskych krajín, Ázie a Severnej Ameriky.

Stále rozvíjame a posilňujeme tímy našich spolupracovníkov ako v oblasti výskumu a vývoja, tak aj marketingu, predaja a služieb zákazníkom, a aj vo vlastnej výrobe.

Budem naďalej usilovať o posilňovanie firemnej kultúry Farmet zameranej na úctu k zákazníkom a podporu inovácií.


Ing. Karel Žďárský
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva