O nás

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Farmet a. s. je dynamicky sa rozvíjajúca česká spoločnosť zaoberajúca sa vývojom, výrobou, predajom a servisom poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy a sejbu a technológií na spracovanie olejnín, rastlinných olejov a výrobou krmív.

Značka Farmet:

  • orientovaná na výrobky vysokej kvality a vysokej úžitkovej hodnoty
  • výrobky celosvetovo schopné konkurencii
  • použitie vo vysoko produktívnom poľnohospodárstve a spracovateľskej prevádzke

Výrobky s unikátnym technickým riešením

Vlastné výrobky a technológie vznikajú v úzkej spolupráci špecialistov Farmetu s koncovými zákazníkmi, výskumnými inštitúciami a vysokými školami. Výrobky značky Farmet sa vyznačujú unikátnym technickým riešením, z nich je rad chránených patentom. Cieľom ďalšieho vývoja nie je len zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty vlastných výrobkov, ale aj zlepšovanie výrobných technológií, produktivity, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

Zvyšovanie pridanej hodnoty a posilnenie konkurencieschopnosti 

Výrazné investície do vývoja a do modernej výrobnej prevádzky sú zárukou ďalšieho rastu v oblasti kvality a nových produktívnych výrobných technológií. Cieľom je ďalšie zvyšovanie pridanej hodnoty výrobkov a posilňovaniu ich konkurencieschopnosti na všetkých trhoch, zvyšovanie komfortu pre užívateľov, bezpečnosti práce a ochrane životného prostredia.

Postupne budujeme celosvetovú predajnú sieť partnerov, obchodných zástupcov a dealerov, vrátane zaistenia servisu a dodávok náhradných dielov. Stroje a technológie značky Farmet úspešne exportujeme do väčšiny Európskych krajín, Ázie a Severnej Ameriky.

Stále rozvíjame a posilňujeme tímy našich spolupracovníkov ako v oblasti výskumu a vývoja, tak aj marketingu, predaja a služieb zákazníkom, a aj vo vlastnej výrobe.

Budem naďalej usilovať o posilňovanie firemnej kultúry Farmet zameranej na úctu k zákazníkom a podporu inovácií.

Ing. Karel Žďárský
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Naše poslanie

Medzi naše hlavné ciele v odbore našich činností patria najmä:

  • Hľadať, objavovať a poskytovať zákazníkom na celom svete tie najefektívnejšie komplexné spôsoby a postupy riešenia technologických operácií v odbore našich činností a prinášať tak našim zákazníkom rýchlu návratnosť ich investícií a zisk.
  • Klásť pri tom dôraz na úspory energií a ochranu životného prostredia.
  • Vyvíjať, vyrábať a dodávať stroje a technológie pre profesionálne použitie aj v tých najnáročnejších podmienkach.
  • Farmet je partnerom moderného poľnohospodárstva a potravinárstva.

Predstavenie divízie DZT

Divízia poľnohospodárskej techniky sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom poľnohospodárskych strojov, predovšetkým na spracovanie pôdy a sejbu. Ide o široký sortiment strojov, vo veľkej miere vlastného vývoja a konštrukcie, určených pre modernú poľnohospodársku výrobu (radličkové a diskové podmietače, predsejbové kombinátory, dlátové a hĺbkové kypriče, sejacie stroje, zásobníky hnojovice, valce, pechy).

V Českej republike hospodári mnoho veľkých, stredných ale aj malých poľnohospodárskych podnikov a fariem na rôznych typoch pôd od ľahkých piesočných až po ťažké ílovité, od rozsiahlych nížin až po členité podhorské oblasti. Tieto pestré pôdne a klimatické podmienky vytvárajú širokú škálu požadovaných riešení technológií, ktoré nám umožňujú úspešne vyvíjať stroje pre európske a ázijské trhy.

Ponúkame efektívne a spoľahlivé riešenia spracovania pôdy a sejby pre veľké podniky ale aj menšie farmy, v pracovných záberoch od 2 do 16 metrov. Každý zákazník je pre našu spoločnosť dôležitý a inšpirujúci.

Spoločnosť Farmet úspešne exportuje svoje výrobky do 27 krajín Európy, Ázie, Severnej Ameriky, Afriky a Oceánie. Vo všetkých exportných krajinách predáva Farmet svoje výrobky prostredníctvom siete obchodných zástupcov, ktorú naďalej posilňuje. Ak máte záujme stať sa obchodným partnerom spoločnosti Farmet a ponúkať výrobky značky Farmet vo Vašej krajine, informujte sa prosím o podmienkach možnej spolupráce e-mailom.

Prehľad získaných ocenení

Spoločnosť Farmet a. s. od doby svojho vzniku získala celý rad významných ocenení. Všetky získané ocenenia sú pre nás záväzkom, aby sme všetky procesy naďalej zlepšovali.

 Pamätná medaila hejtmana Královohradeckého kraja

2015

Vyhlasovateľ súťaže: Královohradecký kraj
Ocenenie: Pamätná medaila hejtmana Královohradeckého kraja

 2014 - Šťuka českého biznisu

2014

Vyhlasovateľ súťaže: Coface Czech
Súťaž: Šťuka českého biznisu
Umiestnenie: 3. miesto v Královohradeckom kraji

 2014 - Manažér roka

2014

Vyhlasovateľ súťaže: Česká manažérska asociácia
Súťaž: Manažér roka
Umiestnenie: Ing. Karel Žďárský zvolený manažérom roka 2013

 2014 - Grand Prix Techagro Brno

2014

Výstava: Techagro Brno
Ocenenie: Grand Prix
Ocenený modulárny diskový sejací stroj Falcon 6

2013 - Exportná cena DHL Unicredit 

2013

Vyhlasovateľ súťaže: Stredný podnikateľský stav
Súťaž: Exportná cena DHL Unicredit
Kategória: stredný exportér ČR
Umiestnenie: 3. miesto

 

2013

Vyhlasovateľ súťaže: Coface Czech
Súťaž: Šťuka českého biznisu
Umiestnenie: 2. miesto v Královohradeckom kraji

 2013 - Čekia Stability Award

2013

Vyhlasovateľ súťaže: Bisnode
Súťaž: Čekia Stability Award
Umiestnenie: ratingové hodnotenie AAA

2012 - Strieborná medaila 

2012

Výstava: Techagro Brno
Vyhlasovateľ: Zemědělský týdeník
Ocenenie: Strieborná medaila
Ocenený exponát: sklápanie sekcií diskového podmietača Softer 11

 2011 - Zlatá medaila

2011

Výstava: Národná výstava poľnohospodárskej techniky
Ocenenie: Zlatá medaila
Ocenený exponát: dlátový kyprič Triolent TX 300

 2010 - Zlatý klas Země živitelka

2010

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenenie: Zlatý klas
Ocenený exponát: Technologický postup pri sejbe a hnojení poľnohospodárskych plodín - radličkový sejací stroj Excelent Premium 6

 2010 - Grand Prix Techagro Brno

2010

Výstava: Techagro Brno
Ocenenie: Grand Prix
Ocenený exponát: technologický postup pri sejbe a hnojení poľnohospodárskych plodín - radličkový sejací stroj Excelent Premium 6

 2009 - Firma roku

2009

Vyhlasovateľ súťaže: Hospodářské noviny
Súťaž: Firma roku
Umiestnenie: 1. miesto v Královohradeckom kraji a 1. miesto v Českej republike

 2008 - Exportná cena DHL Unicredit

2008

Vyhlasovateľ súťaže: Stredný podnikateľský stav
Súťaž: Exportná cena DHL Unicredit
Kategória: stredný exportér ČR
Umiestnenie: 2. miesto

 2008 - Firma roku

2008

Vyhlasovateľ súťaže: Hospodářské noviny
Súťaž: Firma roku
Umiestnenie: 3. miesto v Královohradeckom kraji

 2008 - Pán Karel Žďárský starší ocenený za celoživotný prínos poľnohospodárstvu

2008

Vyhlasovateľ súťaže: Agrárna komora Českej republiky
Ocenenie: Pán Karel Žďárský starší ocenený za celoživotný prínos poľnohospodárstvu

 2008 - Podnikateľ roka

2008

Vyhlasovateľ súťaže: Agentura Ernst & Young
Súťaž: Podnikateľ roka
Umiestnenie: 1. miesto v Královohradeckom kraji a finalista súťaže v Českej republike

 2007 - Exportná cena DHL Unicredit

2007

Vyhlasovateľ súťaže: Stredný podnikateľský stav
Súťaž: Exportná cena DHL Unicredit
Kategória: stredný exportér ČR
Umiestnenie: 4. miesto

 2005 - Zlatý klas Země živitelka

2005

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenenie: Zlatý klas
Ocenený exponát: diskový podmietač Disker 4,5

 2005 - Zlatý Přerov

2005

Výstava: Národná výstava poľnohospodárskej techniky
Ocenenie: Zlatý Přerov
Ocenený exponát: diskový podmietač Disker 4,5

 2004 - Grand Prix

2004

Výstava: Techagro Brno
Ocenenie: Grand Prix
Ocenený exponát: radličkový sejací stroj Excelent 6

 2001 - Zlatý klas Země živitelka

2001

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenenie: Zlatý klas
Ocenený exponát: radličkový kyprič Hurikán HX 600

 1997 - Zlatý klas

1997

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenenie: Zlatý klas
Ocenený exponát: ťahač náradia Fargo

 1995 - Czech Made

1995

Vyhlasovateľ súťaže: Združenie pre cenu Českej republiky za akosť
Ocenenie: Czech Made
Ocenený exponát: predsejbový kombinátor Kompaktomat

 1994 - Grand Prix Techagro Brno

1994

Výstava: Techagro Brno
Ocenenie: Grand Prix
Ocenený exponát: výkyvný pluh PV 45

 1993 - Zlatý klas Země živitelka

1993

Výstava: Země živitelka České Budějovice
Ocenenie: Zlatý klas
Ocenený exponát: výkyvný pluh PV 45

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.

25 rokov spoločnosti Farmet

História spoločnosti Farmet a.s.