Páči sa Vám tento stroj? Napíšte nám.
Mám záujem o stroj

1 Zóna základného urovnania povrchu pôdy. Precízne urovnaný povrch pôdy umožňuje následné rovnomerné kyprenie a zhutnenie osivového lôžka.
2 Zóna predspracovania pôdy. Predspracovanie pôdy môže byť vykonávané rôznymi pracovnými nástrojmi, a to celoplošne do hĺbky sejby alebo zónovo do hĺbky až 20 cm. Predspracovanie pôdy zaisťuje prevzdušnenie, urovnanie a optimálne prekyprenie. Dochádza tiež k optimálnemu rozptýleniu rastlinných zvyškov.
3 Zóna ukladania hnojív. Granulované hnojivá sú ukladané do koreňovej zóny budúcich rastlín, a to buď priamo pod každý riadok alebo medzi dva riadky. Hĺbka uloženia hnojív môže byť 6 – 20 cm podľa použitej sekcie.
4 Zóna spätného zhutnenia pôdy a obnovenia hĺbkovej kapilarity. Hĺbkové utuženie zaistí účinné vzlínanie pôdnej vody na povrch pôdy i v suchších podmienkach.
5 Zóna urovnania pôdy a finálneho rozptýlenia rastlinných zvyškov pred uložením osiva. Prútový zavlačovač účinne rovná povrch pôdy a čistí priestor riadkov od rastlinných zvyškov.
6 Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky účinne vytvárajú utužené osivové lôžko(V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Vďaka vysokému prítlaku možno na výsevné pätky preniesť až 70 % hmotnosti celého stroja. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.
7 Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre ľahké vzchádzanie rastlín.
8 Zóna zakrytia osiva a urovnanie povrchu pôdy. Integrovaný prútový zavlačovač zaistí výborné zakrytie osiva a precízne urovnanie povrchu pôdy.

Niekoľko technológií siatia jediným sejacím strojom

Modulárna Sejačka Falcon PRO je vďaka modularite určená do všetkých pôdnych podmienok aj technológií. Najmä minimalizačná technológia využíva siatie do nepripravenej pôdy s aplikáciou hnojiva. U konvenčnej technológie s predsejbovou prípravou pôdy sa môžu plne využiť vysoké pracovné rýchlosti, výborná stabilita a manévrovateľnosť stroja.

Falcon spája prípravu pôdy, prihnojovanie a siatie do jednej operácie

Falcon PRO spája prípravu pôdy, hnojenie a vlastné siatie do jednej operácie, do jedného prejazdu. Koncepcia sejacieho stroja je založená na voliteľnosti kombinácií všetkých pracovných sekcií ich vzájomnej zameniteľnosti. Medzi predspracujúcou výsevnou sekciou je pneumatikový valec s integrovanou pojazdnou nápravou. Flotačné (nízkotlakové) pneumatiky perfektne spätne utužia osivové lôžko pred každou výsevnou pätkou. Kolesá sú odolné proti poškodeniu.

Pri jednom prejazde vyseje 2 plodiny, ktoré rovno prihnojí

Falcon PRO je veľmi kompaktný sejací stroj s nízkou hmotnosťou a nízkym ťahovým odporom. Samozrejmosťou je riadiaci kontrolný elektronický systém. V ponuke od základnej najlacnejšej ponuky bez prihnojovania až po výsev dvoch plodín či odrôd (nezávislé výsevné množstvo a hĺbka uloženia osiva) s prihnojením.

Modulárna Sejačka Falcon PRO je vďaka modularite určená do všetkých pôdnych podmienok aj technológií. Najmä minimalizačná technológia využíva siatie do nepripravenej pôdy s aplikáciou hnojiva. U konvenčnej technológie s predsejbovou prípravou pôdy sa môžu plne využiť vysoké pracovné rýchlosti, výborná stabilita a manévrovateľnosť stroja.

Falcon spája prípravu pôdy, prihnojovanie a siatie do jednej operácie

Falcon PRO spája prípravu pôdy, hnojenie a vlastné siatie do jednej operácie, do jedného prejazdu. Koncepcia sejacieho stroja je založená na voliteľnosti kombinácií všetkých pracovných sekcií ich vzájomnej zameniteľnosti. Medzi predspracujúcou výsevnou sekciou je pneumatikový valec s integrovanou pojazdnou nápravou. Flotačné (nízkotlakové) pneumatiky perfektne spätne utužia osivové lôžko pred každou výsevnou pätkou. Kolesá sú odolné proti poškodeniu.

Pri jednom prejazde vyseje 2 plodiny, ktoré rovno prihnojí

Falcon PRO je veľmi kompaktný sejací stroj s nízkou hmotnosťou a nízkym ťahovým odporom. Samozrejmosťou je riadiaci kontrolný elektronický systém. V ponuke od základnej najlacnejšej ponuky bez prihnojovania až po výsev dvoch plodín či odrôd (nezávislé výsevné množstvo a hĺbka uloženia osiva) s prihnojením.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 20 km/h.
 • Nízky ťahový odpor vďaka nízkej hmotnosti a veľkým kolesám.
 • Malé prestoje pre plnenie zásobníkov vďaka veľkému objemu.
 • Rýchle otáčky na úvrati vďaka krátkej kompaktnej konštrukcii.
 • Presné hĺbkové vedenie s optimálnym utužením pôdy.
 • Perfektné urovnanie a utuženie povrchu pred sejacími pätkami.

Vysoký výkon a kvalita práce

 • Vysoká pracovná rýchlosť až do 20 km/h.
 • Nízky ťahový odpor vďaka nízkej hmotnosti a veľkým kolesám.
 • Malé prestoje pre plnenie zásobníkov vďaka veľkému objemu.
 • Rýchle otáčky na úvrati vďaka krátkej kompaktnej konštrukcii.
 • Presné hĺbkové vedenie s optimálnym utužením pôdy.
 • Perfektné urovnanie a utuženie povrchu pred sejacími pätkami.

FALCON 3 PRO FERT+

Modulárny sejací stroj Falcon

1 2
3
4

 

 1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
 2. Prihnojovacia disková sekcia.
 3. Pneumatikový valec.
 4. Voliteľná výsevná sekcia.

 

FALCON 6 PRO

Modulárny sejací stroj Falcon

1 2
3

 

 1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
 2. Pneumatikový valec.
 3. Voliteľná výsevná sekcia.

 

FALCON 6 PRO

 Diskový secí stroj Falcon

1 2
3

 

 1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
 2. Pneumatikový valec.
 3. Voliteľná výsevná sekcia.

 

FALCON 6 PRO FERT+ STRIP TILL

Modulárny sejací stroj Falcon

 

1 2
3

 

 1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
 2. Pneumatikový valec.
 3. Voliteľná výsevná sekcia.

 

FALCON 8 PRO

Modulárny sejací stroj Falcon

  2

 

 1. Pneumatikový valec.
 2. Voliteľná výsevná sekcia.

FALCON 8 PRO FERT+ & MICRO DRILL

Modulárny sejací stroj Falcon

1 2
3
4

 

 1. Voliteľná predspracujúca sekcia.
 2. Prihnojovacia disková sekcia.
 3. Pneumatikový valec.
 4. Voliteľná výsevná sekcia + Micro Drill.

Vysoká variabilita stroja

Nastavenie hĺbky siatia
Možnosť nastavenia rôznych hĺbok siatia na párnych a nepárnych pätkách. Nezávislé siatie dvoch plodín.
Výsev dvoch variantov plodín
Výsev dvoch kompenzačných variantov pšenice ozimnej.
Výsev s podsevom
Výsev repky ozimnej s podsevom strukovín a ďatelinovín.
Možnosť prihnojovania
Využitie možnosti prihnojovania pri siatí. Dvojkomorový zásobník s objemom 6 000 litrov delený v pomere 40:60 (hnojivo : osivo).
Nízky tlak na pôdu
Valec s veľkými nízkotlakovými pneumatikami zaručujúci nízky tlak na pôdu a vynikajúce kopírovanie. Perfektne urovnaná a utuží povrch pred sejacími pätkami.
Zavlačovač
Zavlačovač za pneumatikovým valcom, ktorý čistí a čiastočne pripravuje sejbové lôžko pred sejacími pätkami.
Zväčšená násypka
Násypka s objemom 4 000 litrov (vo verzii s prihnojením 6 000 litrov) zefektívňuje prácu znížením počtu nutných plnení.
Falcon PRO Fert+ & Micro Drill

Robustná konštrukcia

Výborné kopírovanie terénu
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Pružná konštrukcia rámu výborne tlmí rázy a kopíruje terén.
Bezúdržbové uloženie všetkých diskov priemer 490 mm zaisťujúce prevádzku stroja bez nutnosti domazávania.
Bezúdržbové uloženie pätiek
Odolné a bezúdržbové gumené uloženie výsevných pätiek pre prispôsobenie sa terénu s istením proti preťaženiu.

Jednoduchá obsluha

Nastaviteľný prítlak pätiek
Hydraulicky plynule nastaviteľný prítlak pätiek.
Rýchloupínací systém pätiek
Rýchloupínací systém dvojdiskových pätiek pre rýchle prestavenie stroja alebo prípadné opravy.
Nastavenie hĺbky siatia
Veľmi jednoduché a rýchle nastavenie požadovanej hĺbky siatia.
Nastavenie pracovnej hĺbky prednej sekcie
Jednoduché nastavenie pracovnej hĺbky prednej sekcie podľa prehľadnej tabuľky pomocou vymedzovacích podložiek na piestniciach.
Nastavenie bočných deflektorov
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné bočné deflektory pre usmernenie spracovanej pôdy a plynulé napojenie jednotlivých jázd.
Nastavenie hĺbky a prítlaku
Patentované nastavenie hĺbky a prítlaku zadných zavlačovačov v jednom kroku.

Dômyselne riešená konštrukcia stroja

Nastavenie výsevnej dávky
Veľmi dobre prístupné dávkovače pre nastavenie výsevnej dávky.
Ľahké plnenie zásobníka osivom
Široká a dlhá obslužná lavička pre bezpečné a pohodlné plnenie zásobníka osivom.
Prihnojovacie disky
Prihnojovacie disky s aplikátormi granulovaného hnojiva.

Základné a najbežnejšie technológie siatia

Technológia siatia širokoriadkových plodín

 • siatie na presne definovanú vzdialenosť (napr. kukurica, slnečnica)
 • rozstup 75 cm
 • možnosť prihnojenia diskovými aplikátormi z obidvoch strán riadkov

Voľba predspracujúcej sekcie

 • ľubovoľná kombinácia s akoukoľvek predspracujúcou sekciou

Technológia siatia širokoriadkových plodín

 • siatie na presne definovanú vzdialenosť (napr. kukurica, slnečnica)
 • rozstup 75 cm
 • možnosť prihnojenia diskovými aplikátormi z obidvoch strán riadkov

Voľba predspracujúcej sekcie

 • ľubovoľná kombinácia s akoukoľvek predspracujúcou sekciou

Technické parametre

Technické parametre  Jednotky Falcon 3 PRO Falcon 4 PRO Falcon 4 FIX PRO Falcon 6 PRO Falcon 8 PRO
Pracovná šírka mm 3 000 4 000 4 000 6 000 8 000
Transportná šírka mm 3 000 3 000 4 000 3 000 3 000
Transportná výška mm 2 700 3 300 3 300 3 300 4 000
Celková dĺžka stroja mm 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Pracovná hĺbka mm 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
Objem zásobníka bez prihnojenia l 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Objem zásobníka s prihnojením
(rozdelenie 40:60)
l 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Plniaca výška zásobníka mm 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650
Rozmer plniaceho otvoru bez prihnojenia /
s prihnojením
m 2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
2 x 0,52 /
1,2 x 0,52
Počet sejacích pätiek
(rozstup 125 / 150 mm)
ks 24 / 20 32 / 26 32 / 26 48 / 40 64 / 52
Počet prihnojovacích pätiek
(rozstup 250 / 300 mm)
ks 12 / 10 16 / 13 16 / 13 24 / 20 32 / 26
Prítlak sejacích pätiek /
prihnojovacích
kg 50 -115 /
až 200
50 -115 /
až 200
50 -115 /
až 200
50 -115 /
až 200
50 -115 /
až 200
Priemer sejacieho disku dvojdisková pätka / prítlačného kolieska mm 355 / 340 355 / 340 355 / 340 355 / 340 355 / 340
Počet diskov ks 23 31 31 49 67

Počet dlát 3-radovej sekcie hĺbka 200 mm
(rozstup 250 / 300 mm)

ks 12 / 10 16 / 14 16 / 14 24 / 20 32 / 26

Počet dlát 2-radovej sekcie hĺbka 300 mm
(rozstup 375 mm)

ks 8 10 10 16 22
Priemer sejacích diskov mm 355 355 355 355 355
Pracovný výkon ha/h 3 – 4,5 4 – 6 4 – 6 6 - 9 8 - 12
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
92
125
117
160
117
160
161
220
205
280
Pracovná rýchlosť km/h 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 20
Maximálna prepravná rýchlosť 4 km/h 25 25 25 25 25
Maximálna svahová dostupnosť ° 6 6 6 6 6
Rozmer pneu - transport   405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20 405/70-20
Typ brzdy / rozvod 3, 4   vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový vzduch / dvouhadicový
Potrebný tlak 3 kPa 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200 4 / 200
Počet hydrospojek / typ   6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5 6 / ISO 12,5
Beztlakové spätné vedenie (max. 5 bar)   1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20 1 / ISO 20
Prietok oleja hydraulického ventilátora l/min 30 - 40 30 - 40 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Požiadavka na elektrickú sústavu   12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A 12 V DC / 40 A
Požiadavka na záves traktora     TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 2 a 3 TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnosť stroja bez prihnojenia 2 kg 4 830 - 5 840 5 340 - 7 580   6 800 - 8 920 8 440 - 10 240
Hmotnosť stroja s prihnojením 2 kg 5 630 - 6 140 6 630 - 8 420   8 000 – 9 860 10 600 – 13 140


1 Odporúčaný ťažný prostriedok, skutočná ťažná sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok, svahovitosti pozemku, opotrebenia pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Hmotnosť stroja podľa výbavy.
3 Alternatíva hydraulické brzdy / prevádzkový tlak 130 ± 5 bar.
4 Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

Výber zo širokej ponuky variantov pracovných sekcií

Vyberať môžete zo širokej ponuky variantov v každej pracovnej sekcii podľa vašich potrieb a Technológií siatia ktorú chcete použiť. Voliteľne môžete upravovať zásobník, predspracujúcu sekciu, sejaciu sekciu aj medzisekciu.

Zásobník

Jednokomorový zásobník
Jednoduchá univerzálna konštrukcia pre siatie bez prihnojovania.

Dvojkomorový zásobník (trojkomorový) – s prihnojovaním granulovanými hnojivami
Dvojkomorový - siatie s prihnojením popr. pre súčasné siatie krycej plodiny. Trojkomorový (rozdelený odnímateľnou priečkou) – pre siatie dvoch plodín s prihnojením.

Predspracujúca sekcia

Predspracujúca 3-radová dlátová sekcia, rozstup 250 / 300 mm pre technológiu STRIP-TILL
Pásové prekyprenie s možnosťou prihnojenia granulovanými hnojivami do hĺbky až 200 mm.

Predspracujúca 2-radová dlátová sekcia, rozstup 375 mm pre technológiu STRIP-TILL
Vhodné pre špeciálne technológie pásového spracovania pôdy a siatia.

Predspracujúca 4-radová dlátová sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy
Vhodná najmä do vlhkých podmienok - siatie zimných odrôd.

Predspracujúca disková sekcia pre celoplošné spracovanie pôdy
Univerzálne pracovné sekcie, spracovanie pôdy do hĺbky osivového lôžka, max 100 mm.

Rotačné brány
Vhodné pre precíznu prípravu osivového lôžka.

Flexi-board - lopatkový predný šmyk
Pre rovnomerné rozprestretie hrúd a rastlinných zvyškov po celom zábere stroja. Rozhodenie väčších hrúd pod kolesá valca.

Sejacia sekcia

Dvojdisková sejacia sekcia (rozstup 125 / 150 mm)
Rozstup 125 / 150 mm – vhodné pre siatie obilnín, strukovín.

Dvojdisková sejacia sekcia (rozstup 250 / 300 mm)
Rozstup 250 / 300 mm – v kombinácii s predspracujúcou trojradovou dlátovou sekciou STRIP TILL je vhodná pre pásové spracovanie pôdy, siatia s možnosťou prihnojenia v jednej línii do hĺbky až 200 mm. Ideálna pre siatie repky ozimnej.

Dvojdisková sejacia sekcia STRIP TILL (rozstup 375 mm)
Vhodné pre špeciálnu technológiu pásového spracovania pôdy, siatie s možnosťou prihnojenia v jednej línii do hĺbky až 300 mm. Ideálne v kombinácii s predspracujúcou 2 - radovou sekciou. 

Presné siatie širokoriadkových plodín
Pre siatie širokoriadkových plodín (kukurica, slnečnica, repka). S možnosťou prihnojenia z oboch strán riadku.

Medzisekcia

Prihnojovacia disková sekcia
Na prihnojovanie granulovanými hnojivami. Vždy medzi každé 2 riadky plodiny. Vždy s dvojkomorovým zásobníkom.

Prihnojovacia dlátová sekcia
Integrovaná do 2(3)-radovej STRIP-TILL sekcie. Vždy s dvojkomorovým zásobníkom.

Flexi-board
Pre rovnomerné rozprestretie hrúd a rastlinných zvyškov po celom zábere stroja. Rozhodenie väčších hrúd pod kolesá valca.

Príslušenstvo

Zobrazovacie jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 5,7" 
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

COMFORT-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 10,4"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozmer displeja 8"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 2
Vstup pre kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Výbava  
Rozmer displeja 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 5
Vstup pre kamery OK
GSM modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nie je možné dokúpiť
OK V základnej výbave

Disky

Disk sejací
Disk Ø 490 mm
Disk prihnojovací

Dláto

Dláto CARBIDE
Dláto

Voliteľná výbava

Dvojhadicové jednookruhové vzduchové brzdy

Falcon 4 a Falcon 6 - za príplatok.
Falcon 8 - v štandardnej výbave.

Hydraulicky sklápané značkovače

Značkovače ovládané hydraulicky a automaticky cez riadiaci systém.

Snímanie výsevu

Kontrola priechodu osiva v hadiciach.

Značenie koľajových riadkov
Kypriče stôp kolies traktora