Falcon 4 PRO efektivní souprava pro střední podniky

6. 5. 2021
Secí stroj Falcon PRO je díky své modularitě určen k setí do všech půdních podmínek, například po orbě, do mulče, podmítky, s přípravou, bez přípravy.
Falcon 4 PRO efektivní souprava pro střední podniky

Tento stroj umožňuje setí dvou plodin, setí a přihnojení a při doplnění o Micro Drill možnost setí třetí doplňkové plodiny.

Modularita a provozní vlastnosti zmíněného stroje přesvědčily zákazníka z Křižanovské vrchoviny, který zakoupil verzi Falcon 4 PRO s Micro Drillem a přední diskovou předzpracující sekcí. Diskovou sekci zaměňuje s rotačními branami podle zakládané plodiny a půdních podmínek.

Falcon 4 PRO je využíván pro setí všech běžných plodin, a to doslova. Na jaře zejména k setí ječmene, následuje směs ovsa a vikve, oves a přísev vojtěšky a končí dosevem luk a pastvin přímo do stávajícího porostu. Na podzim pak hlavně na setí řepky a pšenice.

Pracovní rychlost stroje je závislá od způsobu předpřípravy. Po předseťové přípravě je pracovní rychlost vyšší, naopak s rotačními branami je pomalejší.

Nový majitel plánuje maximální využití Micro Drillu převážně na jaře. Nejvíce si pochvaluje rozptyl osiva trávy a vojtěšky plošně přímo před zavlačovač.

Majitel Falcon 4 PRO primárně využívá pro založení porostů obilovin a směsek, které jsou následně zpracovány a využity jako krmivo pro hovězí dobytek.   

„Falcon o záběru 4 m je pro mě ideální efektivní volbou“, pochvaluje si majitel.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.