Páči sa Vám tento stroj? Napíšte nám.
Mám záujem o stroj

1 Zóna obojstranného ukladania hnojív. Hnojivo je uložené z každej strany riadka osiva, cca 6 cm od osiva do hĺbky 6 – 10 cm. Obojstranná aplikácia hnojív umožňuje zvýšenie dávky hnojív a ich účinnejšie využitie počas vegetácie. Systém dvoch aplikačných pätiek zároveň zaisťuje predspracovanie a zhutnenie pásika pre sejbu a znižuje nároky na prítlak výsevnej pätky.
2

Zóna tvorby osivového lôžka a ukladania osiva. Dvojdiskové výsevné pätky vytvárajú utužené osivové lôžko (V drážku) a precízne ukladajú osivo do požadovanej hĺbky. Utužené osivové lôžko a V drážka zaisťujú výborný kontakt osiva s pôdou a pôdnou vodou.

3

Zóna bočného pritlačenia osiva. Kopírovacie koliesko stlačí V drážku s osivom, vďaka čomu dôjde k bočnému pritlačeniu osiva k pôde. Nad osivom zostáva kyprý priestor pre jednoduché vzchádzanie rastlín.

 Presný sejací stroj Impact

1 2

 

  1. Obojstranné prihnojenie diskovými jednotkami.
  2. Výsevné jednotky presného siatia.

Robustná konštrukcia

Hydraulické sklápanie
Hydraulické sklápanie do transportnej polohy.
Bezúdržbové uloženie všetkých diskov
Bezúdržbové uloženie diskov zaisťujúce prevádzku stroja bez potreby domazávania.
Odolné uloženie prihnojovacích jednotiek
Odolné a bezúdržbové gumové uloženie prihnojovacích jednotiek na prispôsobenie sa terénu s istením proti preťaženiu.
Veľmi odolné výsevné jednotky
Veľmi odolné výsevné jednotky s pružným prítlakom.

Varianty zásobníka na granulované hnojivo

Presný sejací stroj Impact + modulárne sejacie vozidlo Falcon SW
Objem zásobníka 4 000 litrov
Presný sejací stroj Impact + predný zásobník Monsun MF
Objem zásobníka 1 100 litrov

Elektronický systém kontroly výsevu

Technické parametre

Technické parametre Jednotky Impact 6 Impact 8
Pracovná šírka mm 4 500 6 000
Transportná šírka mm 3 000 3 000
Transportná výška mm 2 400  
Celková dĺžka stroja mm 2 350 2 350
Pracovná hĺbka mm 100  100 
Objem zásobníka / 1 sejacia pätka l 35 35
Prítlak sejacích pätiek kg 40 40
Priemer sejacích diskov mm 390 390 
Pracovný výkon ha/h 4,5 - 6  6 - 9 
Ťažný prostriedok 1 kW
HP
75
100 
90
125 
Pracovná rýchlosť km/h  6 - 15 6 - 15 
Maximálna prepravná rýchlosť 3 km/h 20  20 
Maximálna svahová dostupnosť ° 6
Potrebný tlak 2 kPa  8
Počet hydraulických okruhov / tlak bar 3 / 200   3 / 200
Počet hydrospojok / typ   6 / ISO 12,5  6 / ISO 12,5 
Prietok oleja pre ovládanie stroja l/min 30 30
Požiadavka na elektrickú sústavu  A 30 30
Požiadavka na záves traktora   TBZ kat. 3 TBZ kat. 3
Hmotnosť stroja kg 2 700 3 200


1 Odporúčaný ťažný prostriedok, skutočná ťažná sila sa môže výrazne meniť podľa hĺbky spracovania, pôdnych podmienok, svahovitosti pozemku, opotrebenia pracovných orgánov a ich nastavením.
2 Alternatíva hydraulickej brzdy / prevádzkový tlak 130 ± 5 bar.
Preprava / brzdová sústava: Dodržiavajte národné ustanovenia platné pre prepravu strojov po verejných komunikáciách. Overte si zákonné ustanovenia platné v danej krajine a predpisy o maximálnych prípustných celkových hmotnostiach a zaťaženie náprav a tiež o nevyhnutnom prípadnom použití brzdovej sústavy. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

Príslušenstvo

Zobrazovacie jednotky

BASIC-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 5,7" 
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

COMFORT-Terminal
Výbava  
Rozmer displeja 10,4"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 1
Vstup pre kamery x
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH800®
Výbava  
Rozmer displeja 8"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 2
Vstup pre kamery OK
GSM modem x

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

TOUCH1200®
Výbava  
Rozmer displeja 12,1"
ISO-BUS OK
Ovládanie snímania preletu osiva OK
Snímanie hladiny násypky OK
Snímanie otáčok ventilátora OK
Snímanie otáčok dávkovača OK
Snímanie otáčok motora OK
Počet motorov (na dávkovanie) 3
Ovládanie klapiek koľajových riadkov OK
Zobrazenie polohy sejacej sekcie OK
Ovládanie pracovného osvetlenia OK
Ovládanie osvetlenia v násypke OK
Ovládanie označovačov OK
Ovládanie preemergentného označovania OK
Pridanie výsevnej dávky pri práci OK
Mikro výsev OK
Spustených obrazoviek naraz 5
Vstup pre kamery OK
GSM modem OK

Müller Elektronik: ISOBUS DRILL-Controller

x Nie je možné dokúpiť
OK V základnej výbave