25 години на фирмата Фармет

История на фирмата Farmet a.s.