Представяне на фирмата

Фирмата Farmet a. s. (акционерно дружество) е динамично развиваща сечешка компания, занимаваща се с разработването, производството, продажбата и обслужването на селскостопанската техника за обработка на почвата и сеитбата и технологиите за преработката на маслодайни семена, растителни масла и производството на животинска храна.

Марка Farmet:

  • фокусирана върху продуктите с високо качество и висока потребителска стойност
  • продукти конкурентни в световен мащаб
  • използване във високопроизводително селскостопанско и обработвателно производство


Продукти с уникални технически решения

Собствените продукти и технологиите възникват в тясно сътрудничество със специалистите от фирмата Farmet с крайните клиенти, изследователските институции и университетите. Продуктите на фирма Farmet се отличават с уникални технически решения, от които много от тях, са защитени с патент. Целта на по-нататъшното развитие не е само повишаване на добавената стойност на продуктите и укрепване на тяхната конкурентноспособност на всички пазари,но и повишаване на комфорта за потребителите, безопасността на труда и опазването на околната среда.


Повишаване на добавената стойност и укрепване на конкурентоспособността

Инж. Карел Ждярски

Значителни инвестиции в развитието и в съвременната производствена дейност гарантират по-нататъшното развитие по отношение на качеството и новитепродуктивни производствени технологии. Целта е по-нататъшното повишаване на добавенатастойност на продуктите и укрепване на тяхната конкурентоспособност на всички пазари, повишаване на удобството за потребителя, на безопасността на труда и защитата на околната среда.

Постепенно, в целия свят,  изграждаме продажбената мрежа на партньорите, търговскитепредставители и дилерите, включително осигуряване на обслужването и доставките на резервните части. Машините и технологиите с марката  Farmet успешно експортираме в повечето европейски страни, Азия и Северна Америка.

Постоянно развиваме и укрепваме тимовете на нашите сътрудници в областта на изследването и развоя, в маркетинга, продажбите и обслужването на клиентите, както и в собственото ни производство.

Ще се стремя и по-нататък да укрепвам корпоративната култура Farmet, фокусирана върху почитането на клиентите и насърчаване на иновациите.


Инж. Карел Ждярски
Генерален директор и председател на Управителния
съвет

Имате ли някакви въпроси? Свържете се с & nbsp; нас.