Сеитба

Сеитба на всички обичайни култури, вкл. предсеитбена почвообработка.

Сеялки с предварителна обработка на почвата

Сеитба с високопроизводителни комбинации със заменяеми модули.

Точни сеялки

Прецизна сеитба на широкоредови култури с допълнително наторяване.

Допълнителни сеялки

Сеитба на фини семена за сеялки и почвообработващи машини.