Комплексна обработка на маслодайни семена

Благодарение на уникалното съчетание на нашето широкообхватно портфолио от винтови(шнекови) преси за маслодайни семена и екструдери за фуражи, ние силно  препоръчваме изключителната технология за Пресоване с Екструдиране. Тази комбинация от двете технологии ще осигури най-добрите резултати при преработката на маслодайни семена, особено за соя, рапица и слънчоглед.

Вижте Пресоване с Екструдиране

 

Технологията на пресоване на семена разработена във Farmet се основава на повече от две десетилетия опит в тази сфера. Тази технология включва високоефективни шнекови преси в различни конфигурации, които винаги са адаптирани и оптимизирани за индивидуални приложения.

  • Безхексанова технология Farmet, която е едновременно рентабилна и щадяща околната среда.
  • Безхексановата технология Farmet ви осигурява идеален фураж с оптимално съотношение на мазнини (енергия) и протеини.
  • Безхексанова технология Farmet ви дава най-ефективния фураж при минимални разходи.
  • Комплексните интегрирани технологични решения гарантират минимални експлоатационни разходи.

Различните модификации и възможни подредби на пресите осигуряват широк спектър от решения за конкретните изисквания към процеса на пресоване: от много малки мощности за пресоване на специални маслодайни семена до големи съоръжения, обработващи 1000 тона дневно. Поради различните свойства на всеки сорт маслодайни семена, най-вече съдържанието на масло, технологията винаги трябва да бъде прецизно адаптирана за конкретния вид, сорт или категория семена.

 

В нашата технология за пресоване на маслодайни семена се използват само безконечни шнекови преси; в различни варианти, като се прилагат различни процедури за предварителна обработка на семената.

В практиката, технологията обикновено се категоризира, както следва:

  • Едностепенна или двустепенна - това се отнася до броя на етапите на пресоване, през които преминават семената. При двустепенно пресоване първата преса се използва за "предварително пресоване", а втората - "окончателно пресоване". Технологиите за двуетапно пресоване се използват за увеличаване на добива, особено при маслодайни семена с високо съдържание на масло (над 30 % - напр. рапица, слънчоглед). При пресоването на соя (съдържание на масло около 20 %) обикновено се използва едностепенно пресоване.

  • Студено или горещо пресоване - показва температурата, при която се извършва пресоването.

  • Пресоване с екструдиране - технологията за екструдиране на фуражи носи значителни ползи за процеса на пресоване. Комбинирането на двете технологии ще осигури най-добри резултати за цяла гама маслодайни семена, включително соя, рапица и слънчоглед.

При студеното пресоване семената не се нагряват преди пресоването. Температурата на отделеното масло не надвишава 50 °C. По този начин тази технология дава най-високо качество на студено пресованото масло. Въпреки това, добивът на масло като цяло е по-нисък, поради значителното количество мазнини, които се задържат в (кюспе) експелера (10 - 12 %). Загряването на семената преди пресоване (например в пекачи) значително увеличава добива, но за сметка на по-ниско качество на маслото. Пресоването чрез екструдиране може да доведе до високи добиви на масло. Освен това екструдирането води до термично подобряване на кюспето, с други думи, до повишаване на смилаемостта и достъпността на хранителните вещества (намаляване на антихранителните вещества, денатуриране на протеините, желатиниране на нишестетата, създаване на by-pass протеин). Следователно технологията за пресоване с екструдиране е най-доброто решение навсякъде, където се набляга на добива на масло и качеството на пресования експелер за фуражни или хранителни цели.

Усъвършенстваната система за рекуперация, разработена от Farmet, предлага значително намаляване на експлоатационните разходи при преработката на маслодайни семена. Предимството се състои главно в увеличаване на производителността на линията при намалени разходи за енергия. По този начин резултатът е както икономически, така и екологично благоприятно решение, което щади както вашия джоб, така и планетата.

Естествена част от технологиите на Farmet е системата за интелигентен контрол и визуализация на процеса, наречена Farmet Intelligent Control (FIC). Цялата процедура по обработка на маслодайните семена се контролира от индустриален компютър (PLC) чрез компютър за визуализация от контролната зала или алтернативно чрез сензорен екран, поставен в близост до устройството. Цялата система е проектирана така, че да постига оптимални параметри и да свежда до минимум нежеланите смущения и намесата на персонала в технологията.


 

 

 

 

 

Пресоване с екструдиране

Перфектна комбинация от механична и термична обработка. При нея се използват предимствата на екструдирането за последващия етап на пресоване (увеличаване на добива на масло).
EP1 - Едностепенно пресоване с екструдиране
Едностепенно пресоване с екструдиране е технология, специално разработена за преработка на соя. Комбинацията от екструдиране и последващо пресоване ще ви позволи да получите експелер(кюспе) с най-високо качество.
EP1 - Едностепенно пресоване с екструдиране
Едностепенно пресоване с екструдиране е технология, специално разработена за преработка на соя. Комбинацията от екструдиране и последващо пресоване ще ви позволи да получите експелер(кюспе) с най-високо качество.
EP2 - Двустепенно пресоване с екструдиране
Двустепенното пресоване с екструдиране е предназначено за редица маслодайни култури, чието съдържание на масло е по-високо от 25 %, като рапица и слънчоглед.
EP2 - Двустепенно пресоване с екструдиране
Двустепенното пресоване с екструдиране е предназначено за редица маслодайни култури, чието съдържание на масло е по-високо от 25 %, като рапица и слънчоглед.

Студено пресоване

При студеното пресоване маслодайните семена не се подгряват предварително. Маслото запазва по-голямата част от полезните си свойства, като по този начин е идеално за студена кухня. По време на студеното пресоване маслодайните семена влизат в пресата при температура на околната среда (20 °C), а температурата на пресованото масло обикновено не надвишава 50 °C.

Горещо пресоване

Горещото пресоване включва етап на предварително загряване на маслодайните семена. Семената се нагряват целенасочено до температура от около 100 °C. Предварителното загряване на тези семена подобрява пресоването и води до по-висок добив на масло.
WP1 – Едностепенно Горещо пресоване
Едностепенното горещо пресоване е най-универсалната и широко разпространена технология за преработка на маслодайни култури. Тази технология е подходяща не само за семена с ниско съдържание на масло (соя), но и за богати на масло семена, като рапица и слънчоглед.
WP1 – Едностепенно Горещо пресоване
Едностепенното горещо пресоване е най-универсалната и широко разпространена технология за преработка на маслодайни култури. Тази технология е подходяща не само за семена с ниско съдържание на масло (соя), но и за богати на масло семена, като рапица и слънчоглед.
WP2 - Двустепенно горещо пресоване
Технологията на двустепенно горещо пресоване предлага най-високия добив на масло от всички налични технологии. Тя включва етап на термична обработка между двете пресования, за да се улесни освобождаването на маслото от клетките на семената.
WP2 - Двустепенно горещо пресоване
Технологията на двустепенно горещо пресоване предлага най-високия добив на масло от всички налични технологии. Тя включва етап на термична обработка между двете пресования, за да се улесни освобождаването на маслото от клетките на семената.

Студено-горещо пресоване

Студеното горещо пресоване съчетава предимствата на студеното предварително пресоване (пред пресоване) с горещо пресоване. Етапът на студено пресоване дава най-висококачествено масло, идеално за студена кухня.

Пред-пресоване

Тази технология е предназначена за различни приложения. Нейната цел е да се отдели част от маслото (най-често до остатъчно съдържание на мазнини от 20 %), което улеснява последващата термична обработка на експелера, за да се повиши усвояемостта(смилаемостта) на материала.
EP0 - Пред-пресоване с екструдиране
Технологията за пред-пресоване с екструдиране намира приложение главно в областта на фуражите за животни. Продуктът е богат на енергия и лесно смилаем фуражен компонент, полезен особено за храненето на птици и други моногастритни животни, като същевременно е подходящ и за преживни животни.
EP0 - Пред-пресоване с екструдиране
Технологията за пред-пресоване с екструдиране намира приложение главно в областта на фуражите за животни. Продуктът е богат на енергия и лесно смилаем фуражен компонент, полезен особено за храненето на птици и други моногастритни животни, като същевременно е подходящ и за преживни животни.
WPP - Горещо пред-пресоване
Горещото пред- пресоване преди екстракция е изключително ефективен начин за подготовка на маслодайни семена за химическа екстракция. По време на предварителното пресоване част от маслото се извлича механично.
WPP - Горещо пред-пресоване
Горещото пред- пресоване преди екстракция е изключително ефективен начин за подготовка на маслодайни семена за химическа екстракция. По време на предварителното пресоване част от маслото се извлича механично.
CPP - Студено пред-пресоване
Технологията на студено пред-пресоване не включва механична или топлинна обработка на семената преди пресоването.
CPP - Студено пред-пресоване
Технологията на студено пред-пресоване не включва механична или топлинна обработка на семената преди пресоването.

Compact

The press shop Compact represents an entirely novel approach to oilseed pressing. Be independent of major crushers.
Compact - EP1
Технологията на едностепенно пресоване с екструдиране е удобна за маслодайни семена със съдържание на масло между 16-25 %. Най-добрият пример е соята.
Compact - EP1
Технологията на едностепенно пресоване с екструдиране е удобна за маслодайни семена със съдържание на масло между 16-25 %. Най-добрият пример е соята.
Compact - EP2
Технологията на двустепенно пресоване с екструдиране е подходяща за маслодайни култури със съдържание на мазнини над 25 %. Най-често срещаните примери са слънчогледовото семе и рапицата.
Compact - EP2
Технологията на двустепенно пресоване с екструдиране е подходяща за маслодайни култури със съдържание на мазнини над 25 %. Най-често срещаните примери са слънчогледовото семе и рапицата.
Compact - CP1
Технологията на едностепенно студено пресоване е идеална за тези, които искат да постигнат възможно най-високо качество на олиото. Студеното пресоване в една стъпка е най-щадящият начин за обработка на маслодайни семена.
Compact - CP1
Технологията на едностепенно студено пресоване е идеална за тези, които искат да постигнат възможно най-високо качество на олиото. Студеното пресоване в една стъпка е най-щадящият начин за обработка на маслодайни семена.
Compact - CP2
Технологията на двустепенно студено пресоване е подходяща за маслодайни култури със съдържание на масло над 35 %. Най-често срещаните примери са слънчогледовото семе и рапицата.
Compact - CP2
Технологията на двустепенно студено пресоване е подходяща за маслодайни култури със съдържание на масло над 35 %. Най-често срещаните примери са слънчогледовото семе и рапицата.

Преси за олио със среден капацитет

Пресите за масло с малък капацитет са твърде малки за вас? Търсите универсална, високоефективна машина за пресоване на маслодайни семена? Отговорът е нашите преси за маслодайни семена със среден капацитет, които предлагат най-съвременни решения с многостепенна геометрия, подобни на пресите с голям капацитет. Тези преси предлагат изключителна ефективност при извличането на масло.

Преси за пресоване на маслодайни семена с малък капацитет

Интересувате ли се от производството на висококачествено необработено масло? Или искате да сте независими от големите дистрибутори на семена? Тогава ще оцените нашите преси с малък капацитет, предназначени за производство на растително масло чрез студено пресоване.
Шнекови преси за маслодайни култури - UNO, DUO
Експелерните преси Farmet UNO и Farmet DUO са предназначени за студено пресоване на маслодайни семена без предварителна обработка на семената.
Шнекови преси за маслодайни култури - UNO, DUO
Експелерните преси Farmet UNO и Farmet DUO са предназначени за студено пресоване на маслодайни семена без предварителна обработка на семената.
Цялостен агрегат за пресоване на маслодайни семена - Farmer 10, Farmer 20
Пресовите агрегати Фармер 10( Farmer 10) и Фармер 20 (Farmer 20) са конкурентни пресови агрегати, предназначени за студено пресоване на маслодайни семена и последващо филтриране. Не бъдете зависими от големите маслобойни.
Цялостен агрегат за пресоване на маслодайни семена - Farmer 10, Farmer 20
Пресовите агрегати Фармер 10( Farmer 10) и Фармер 20 (Farmer 20) са конкурентни пресови агрегати, предназначени за студено пресоване на маслодайни семена и последващо филтриране. Не бъдете зависими от големите маслобойни.
Пресовъчен модул за маслодайни семена - FLS
Пресовите агрегати предлагат изцяло нови възможности за мащабиране и качество на специалната обработка на маслодайни семена. Благодарение на разположението на пресите DUO, комплектът предлага значително увеличение на производството на висококачествено студено пресовано масло.
Пресовъчен модул за маслодайни семена - FLS
Пресовите агрегати предлагат изцяло нови възможности за мащабиране и качество на специалната обработка на маслодайни семена. Благодарение на разположението на пресите DUO, комплектът предлага значително увеличение на производството на висококачествено студено пресовано масло.

Белене на маслодайни семена и отделяне на люспите

Правилната обработка и подготовка на семената е основна предпоставка за ефективността на последващата обработка. То оказва влияние и върху качеството на крайните продукти: олио, експелер или екструдат.
Едностепенно обелване
Farmet предлага две версии на едностепенно обелване: едната е без възстановяване на люспите, а другата включва възстановяване на люспите, което позволява по-нататъшно обелване на все още неолющените семена.
Едностепенно обелване
Farmet предлага две версии на едностепенно обелване: едната е без възстановяване на люспите, а другата включва възстановяване на люспите, което позволява по-нататъшно обелване на все още неолющените семена.
Двустепенно белене
Тази технология е отлично решение за големи фабрики за производство на олио. Тя е оптимизирана за високи добиви на масло и високо качество на експелера за фуражни цели.
Двустепенно белене
Тази технология е отлично решение за големи фабрики за производство на олио. Тя е оптимизирана за високи добиви на масло и високо качество на експелера за фуражни цели.
Гранулиране на люспите
Компанията Farmet предлага технология за гранулиране на люспи от маслодайни семена, основно слънчогледови. Целта е да се получат гранули, които могат да се съхраняват и транспортират ефективно и могат да служат като ценно биогориво с висока калоричност.
Гранулиране на люспите
Компанията Farmet предлага технология за гранулиране на люспи от маслодайни семена, основно слънчогледови. Целта е да се получат гранули, които могат да се съхраняват и транспортират ефективно и могат да служат като ценно биогориво с висока калоричност.

Designing

Based on our own extensive experience we provide complex design services in the field of technological equipment. Within our design services we offer all stages of project design documentation, i.e. from a preliminary study to the documentation of actual state.