Почвообработка

Почвообработка от предсеитбена подготовка до дълбоко разрохкване.

Продълбочители

Дълбоко разрохкване с интензивно омесване на остатъците след прибирането на реколтата и дълбоко разрохкване без омесване.

Чизелови култиватори

Разрохкване с чизелови култиватори, 2 до 5 реда работни органи и дълбочина на почвообработка от 4 до 35 cm.
Peitelkultivaator
TRIOLENT NS
Разрохкване до 35 см с интензивно смесване
Peitelkultivaator
TRIOLENT NS
Разрохкване до 35 см с интензивно смесване
Peitelkultivaator
TRIOLENT PS
Разрохкване до 30 см с интензивно смесване
Peitelkultivaator
TRIOLENT PS
Разрохкване до 30 см с интензивно смесване
Peitelkultivaator
DUOLENT NS
Разрохкване до 35 см с отлично затрупване на растителните остатъци
Peitelkultivaator
DUOLENT NS
Разрохкване до 35 см с отлично затрупване на растителните остатъци
Peitelkultivaator
DUOLENT PS
Разрохкване до 30 см с отлично затрупване на растителните остатъци
Peitelkultivaator
DUOLENT PS
Разрохкване до 30 см с отлично затрупване на растителните остатъци
Peitelkultivaator
TERRIX
Разрохкване на цялата площ до 35 см с интензивно смесване
Peitelkultivaator
TERRIX
Разрохкване на цялата площ до 35 см с интензивно смесване
Култиватор
FANTOM NS
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване
Култиватор
FANTOM NS
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване
Култиватор
FANTOM CLASSIC
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване
Култиватор
FANTOM CLASSIC
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване
Култиватор
FANTOM PRO
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване
Култиватор
FANTOM PRO
Много фино разрохкване до 15 см с отлично смесване

Комбинирани плугове-разрохвачи

Комбинирана почвообработка. Плитка обработка на цялата площ с по-дълбоко разрохкване.

Дискови култиватори

Почвообработка на цялата площ с леки и средно тежки дискови подметачи.
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER NS
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER NS
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER PS
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER PS
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER PRO
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
SOFTER PRO
Разрохкване до 12 см с подрязване на цялата площ и смесване
Дисково съоръжение за подмятане
DISKOMAT N
Разрохкване до 18 см с интензивно смесване
Дисково съоръжение за подмятане
DISKOMAT N
Разрохкване до 18 см с интензивно смесване
Дисково съоръжение за подмятане
DISKOMAT PS
Разрохкване до 18 см с интензивно смесване
Дисково съоръжение за подмятане
DISKOMAT PS
Разрохкване до 18 см с интензивно смесване

Предсеитбени комбинирани култиватори

Прецизна подготовка на сеитбеното легло в много модификации.

Самопочистващи се валяци

Интензивно раздробяване на буци и обновяване на капилярността на почвата за равномерно покълване на растенията.