Наторяване

Почвообработка с внасяне на тороме в почвата. Технология на прилагането на торовете.

Разрохвачи с частично наторяване

Основна почвообработка с наторяване в повече хоризонти.

Дозаторни резервоари

Бункери за тор за агрегиране с машини за почвообработка с внасяне на тор.

Прилагане на течен оборски тор

Комплексно решение за внасяне и складиране на течни органични торове.

Култиватори с частично наторяване

Междуредово култивиране с внасяне на течни торове.

Комплекти за прилагане

Комплекти за внасяне на гранулирани торове за машини за почвообработка.